Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
271Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tingkah Laku Prososial Kanak kanak Prasekolah

Tingkah Laku Prososial Kanak kanak Prasekolah

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 14,305|Likes:
Published by anon-608584

More info:

Published by: anon-608584 on Jul 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

 
 Seminar Prasekolah Kebangsaan,Bahagian Pendidikan Guru & Institusi Perguruan Rajang 26-28 Mac 2007
TINGKAH LAKU PROSOSIAL KANAK-KANAK PRASEKOLAH:MENSASARKAN KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAHINTERPERSONAL
Profesor Madya Anna Christina Abdullah, Ph.DPusat Pengajian Ilmu PendidikanUniversiti Sains Malaysia
Abstrak
Setiap hari, akan berlaku masalah interpersonal di kalangan kanak-kanak prasekolah, sama ada,masalah antara seorang kanak-kanak dengan rakan sebayanya, atau kanak-kanak dengan gurunya,ataupun dengan orang dewasa lain. Terdapat kanak-kanak yang dapat tangani masalah sedemikiandengan jayanya, tetapi ada juga kanak-kanak yang kurang berkeupayaan untuk menangani masalah-masalah yang timbul. Kajian sedia ada menunjukkan yang kanak-kanak semuda 4 tahun sudah dapatmemahami yang tingkah laku mereka ada punca-puncanya, bahawa setiap orang mempunyai perasaan,dan bahawa terdapat lebih dari satu penyelesaian kepada setiap masalah. Mereka juga mempunyaikebolehan untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. Pengetahuan atau kefahamanseperti ini adalah sebahagian daripada kognisi sosial kanak-kanak yang merupakan elemen yang penting dalam kemahiran menyelesaikan masalah sosial.Kajian-kajian telah menunjukkan yang kanak-kanak dapat dibantu mempelajari atau meningkatkankemahiran menyelesaikan masalah interpersonal secara terancang. Kemahiran ini adalah pentingsupaya mereka dapat membina perhubungan yang baik dengan orang lain, menjaminkan kestabilanemosi peribadinya dan sekaligus menjadinya seorang yang senang didampingi oleh orang lain. Denganini, perkembangan dalam semua aspek lain seperti intelek, rohani dan jasmani juga dapatdikembangkan dengan lebih baik lagi.Kertas kerja ini akan menghuraikan pendekatan-pendekatan yang dapat diguna untuk meningkatkankemahiran menyelesaikan masalah interpersonal di kalangan kanak-kanak prasekolah. Secarakhususnya, perbincangan akan berfokus kepada satu intervensi yang telah digunakan dengan meluas diAmerika Syarikat, dan telah dipercubakan di beberapa buah prasekolah di Pulau Pinang. Intervensi initelah menunjukkan kesan yang positif di kalangan kanak-kanak prasekolah, dan memberi sokongankepada pendekatan yang mensasarkan kognisi sosial kanak-kanak.
‘Do unto others as you would have them do unto you’ 
(The Golden Rule)Pengenalan
 Pepatah di atas seakan-akan dapat dijadikan asas bagi memandu tingkah laku kitasupaya menjaminkan setiap tindakan interpersonal kita mengikut lunas-lunasmasyarakat yang diterima umum. Sebenarnya kebolehan sosial merupakan satukeupayaan yang sangat penting dalam kehidupan setiap insan yang ingin menjalinkan perhubungan interpersonal yang berkesan dan dapat hidup bahagia. Kebolehan sosial(
 social competence
) boleh didefinisikan sebagai,
 
Tingkah Laku Prososial Kanak-kanak Prasekolah Anna Christina AbdullahSeminar Prasekolah Kebangsaan,Bahagian Pendidikan Guru & Institusi Perguruan Rajang 26-28 Mac 20072
“the ability to achieve personal goals in social interaction while simultaneouslymaintaining positive relationships with others over time and across situations”
(Rubin & Krasnor 1992:285)Kemahiran menyelesaikan masalah sosial ialah sebahagian daripada kebolehan sosialyang perlu apabila kanak-kanak berada dalam situasi yang bermasalah. Kebolehansosial juga merupakan komponen teras dalam kecerdasan interpersonal yangdihuraikan dalam teori Kepelbagaian Kecerdasan Howard Gardner (1990), danterangkum juga dalam kecerdasan emosional (EQ) yang diutarakan oleh Goleman(1993). Dalam pendidikan prasekolah, kemahiran menyelesaikan masalah sosialdiberi perhatian yang khusus dalam komponen perkembangan sosioemosi kanak-kanak yang dari segi pelaksanaannya harus dilakukan merentasi kurikulum ataudalam semua komponen lain.Kemahiran ini boleh didefinisikan sebagai kebolehan seseorang kanak-kanak untuk menyelesaikan atau menangani masalah yang timbul dalam satu konteks sosial, iaituyang melibatkan orang lain. Masalah sosial yang dimaksudkan di sini ialah sebarangsituasi yang menimbulkan perasaan kurang senang seperti konflik, ketegangan,kebimbangan dsb. yang diakibatkan oleh perhubungan dan/atau interaksi kanak-kanak dengan orang lain. Kadang-kadang masalah ini hanya dialami oleh kanak-kanak  berkenaan dan tidak semestinya ditanggap atau disedari oleh pihak kedua sebagaisesuatu masalah. Apa yang penting ialah ‘masalah’ tersebut memang nyata
(‘real’ 
)dan mendatangkan kesan negatif kepada kanak-kanak kerana menimbulkan gangguanemosi kepada dirinya, dan oleh demikian, perlu diselesaikan. Kalau tidak, kanak-kanak tersebut akan terus mengalami gangguan emosi dan juga terdapat kesan kepada pihak kedua yang terbabit. Dalam kertas ini ‘kemahiran menyelesaikan masalahsosial’ (KMMS) juga digelar sebagai ‘kemahiran menyelesaikan masalahinterpersonal’ (KMMI). Kedua-dua istilah ini membawa maksud yang sama.Banyak tulisan dan kajian telah dibuat terhadap aspek ini dan ini disebabkankemahiran ini didapati mempunyai signifikans dan implikasi terhadap perkembanganmenyeluruh kanak-kanak.Kebelakangan ini terdapat banyak laporan peristiwa yang membabitkan remaja dan juga kanak-kanak dalam kes salah laku. Kebanyakan salah laku ini boleh disifatkansebagai fenomena yang berlaku apabila pesalah laku ini tidak mempunyai kemahiranuntuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh demikian langkah yang dipiliholeh mereka merupakan satu cara untuk mencari jalan keluar daripada masalah yangmereka hadapi, tetapi malangnya, langkah itu juga merupakan langkah yang bukansebenarnya cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antara kes-kes yang kita telah maklum ialah kes tikam oleh seorang pelajar sekolah rendah, kes bakar bangunan sekolah, kes tembak di Amerika Syarikat yang dilakukan oleh kanak-kanak prasekolah dan banyak lagi. (The Star 2000a, 2000b).Ada pendapat yang menyatakan punca untuk salah laku seperti ini ialah kurangnyakesedaran atau kepekaan sosial dalam kalangan pelajar-pelajar yang melakukankesalahan ini. Kekurangan ini mungkin disebabkan banyak faktor yang sukar dikena
 
Tingkah Laku Prososial Kanak-kanak Prasekolah Anna Christina AbdullahSeminar Prasekolah Kebangsaan,Bahagian Pendidikan Guru & Institusi Perguruan Rajang 26-28 Mac 20073
lpasti tanpa pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang dan sejarah hidupindividu yang berkenaan. Salah satu faktor yang nyata ialah persekitaran di manakanak-kanak itu dibesarkan dan nilai-nilai serta norma-noma sosial yang telahdidedahkan kepadanya. Faktor-faktor ini menentukan bagaimana seseorangmenangani kekecewaan dan bertindak apabila ia dihadapi dengan masalah dan konflik yang bersifat peribadi atau pun interpersonal.Misalnya, kanak-kanak berumur 6 tahun yang telah menembak Kayla Roland, rakansebayanya di Michigan, A.S., mungkin talah berfikir yang itulah caranya untuk menyelesaikan masalah interpersonalnya. Seorang pakar psikoanalyst yangditemubual tentang tragedi ini mengatakan bahawa kanak-kanak yang telahmenembak rakan sebayanya,
“shows a failure, at a very significant level, to find other ways to deal with troubles, and this could come from how (he has) been treated, or how (he has) seen people being treated.”
(New Sunday Times 2000).Kejadian-kejadian seperti ini mencadangkan bahawa satu punca salah laku sosialialah kekurangan dalam perkembangan sosioemosi pelajar-pelajar tersebut, dan pada peringkat yang lebih khusus lagi, melibatkan kekurangan dari aspek kognitif sosialterutama kognisi yang dapat menyedari seseorang tentang kesan dan akibat sesuatutindakan serta kognisi yang membolehkan seseorang memikirkan tentang penyelesaian alternatif yang tidak mempunyai unsur-unsur keganasan, sebaliknyadapat menghasilkan kesudahan yang diingini. Kognisi sosial atau kefahaman sosial iniialah komponen penting dalam kemahiran menyelesaikan masalah sosial kanak-kanak, yang seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku sosialnya.
Kepentingan dan Signifikans Kemahiran Menyelesaikan Masalah Sosial
Kanak-kanak menghadapai pelbagai jenis dilema sosial, daripada yang remeh kepadayang lebih serious sehinggakan mengganggukan kesejahteraan emosinya. Contoh-contoh soalan atau dilema yang bakal dihadapi oleh seorang kanak-kanak setiap hariialah:“Bagaimana saya dapatkan ‘remote-control’ ASTRO daripada kakak yang sudah berjam-jam mengawal tayangannya?”“Ada budak baru yang masuk tadika saya; bagaimana saya nak berkawan dengannyasedangkan dia sangat malu?”“Ali yang badan besar selalu suka ejek saya. Bencilah! Bagaimana saya boleh mintasupaya dia jangan ejek saya lagi?”“Bagaimana saya nak minta papa benarkan saya tidur dirumah kawan saya, Hisham.Semalam baru saya dimarahi sebab gaduh dengan adik.”Bagi kanak-kanak yang dapat menyelesaikan masalah interpersonal dengan jayanyaserta secara berkesan, dunia sosial merupakan persekitaran yang ceria danmenyokong. Sebaliknya, bagi kanak-kanak yang kurang dari aspek KMMI, mungkinakan mengalami risiko perkembangan tertentu. Kegagalan sosial yang berulang-ulang

Activity (271)

You've already reviewed this. Edit your review.
Cik Nana added this note
<3
slphey liked this
Cik Nana liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sartikah Saini liked this
Nuwairah Safini liked this
Helena Qeenok Sangau liked this
jp sia liked this
Ellychia Ason liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->