Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rekenaarspeletjies

Rekenaarspeletjies

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,155 |Likes:
Hierdie is 'n artikel wat in die Pinksterboodskapper verskyn het. Dit bring insig oor hoe rekenaarspeletjies mens kan beinvloed.
Hierdie is 'n artikel wat in die Pinksterboodskapper verskyn het. Dit bring insig oor hoe rekenaarspeletjies mens kan beinvloed.

More info:

Published by: Elviera Susannah Schreuder on Jul 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Dr.Marius Nel gesels met Dr Koos Oosthuizen, mediese dokter en kenner van rekenaarsagteware,oor rekenaarspeletjies en die moontlike gevare daaraan verbonde.
Dr Koos, waar kom rekenaarspeletjies vandaan? Wat is die oorsprong van die multimiljoenrand-besigheid?
Rekenaarspeletjies het sy oorsprong in die speletjiesarkdes van die sewntigerjare, wat weer op sybeurt teruggevoer kan word na die baie gewilde spykertafels (pin ball games) van die vyftigs ensestigs. Die eerste rekenaarspeletjies was dan ook elektroniese spykertafelspeletjies. Atari was diebekende naam in arkadespeletjies (Games Arcades), en dit is steeds ‘n gewilde tydsverdryf, veralonder stedelike jongmense (en nie meer so jonk nie).Rondom 1974 het Apple, Commodore en Atari die mark van elektroniese speletjies betree, en dit hetgelei tot die bekende televisie-speletjies.
Het dit enige opvoedkundige waarde?
Ja verseker. ‘n Goed ontwerpte speletjie kan ‘n mens baie leer: dit kan lei tot beter hand-en-oog-koordinasie, dit kan woordeskat uitbrei en ‘n kind help om sy moedertaal of ‘n tweede taal onder dieknie te kry. Sommige speletjies is ontwerp om ‘n kind ‘n deeglike wiskundige en rekenkundigeonderleg te gee. Die speletjies leen hul uitstekend daartoe om deur opvoedkundige instellings enouers gebruik te word, en dit word reeds met groot vrug aangewend. Daar is ook speletjies watingestel is daarop om die speler in ‘n gesimuleerde situasie bestuursvaardighede aan te leer, wat ‘ngoeie belegging is. Sommige speletjies het ten doel om die mens te leer om driedimensioneel te dink.Dit is nou ook moontlik om ‘n klein bibliotekie in ‘n mens se huis op te bou met enkele CD’s, watensiklopedie vol inligting deur rekenaar (met CD-ROM) ontsluit.Die ontstellende feit is egter dat meeste kinders (en volwassenes) eerder verkies om hul tyd te verwylmet speletjies wat minder ontskuldig is.
U praat van minder ontskuldige speletjies. Is daar gevare aan rekenaarspeletjies verbonde?
Byna driekwart van die beskikbare speletjies het te doen met oorlog of die okkulte, of (dikwels) ‘nkombinasie van die twee. Dit is op grond van die statistiek dat ek kan beweer dat meeste mense watrekenaarspeletjies speel, die minder ontskuldige tipe verkies – die mark bewys dit.Om een voorbeeld te noem, wat verband hou met ‘n film wat vandag gewild is : in
Mortal Kombat 
putdie held sy krag uit ‘n demoniese bron, met okkulte-motiewe en alles wat daarmee saam hang. Dieeen gevaar is dat dit die speler blootstel aan die wereld van die demoniese, die okkulte.‘n Ander gevaar is dat dit verslawend is, byna soos rook.Selfs grootmense ervaar dit, dat hul gedagtewereld so opgeneem word deur die speletjie dat hulle niekan afskakel nie. En sou hulle dit regkry om die speletjie te voltooi, wag die volgende moeilikeruitgawe van dieselfde speletjie op die winkelrak as ‘n uitdaging. Sommige speletjies trek nou al by vyfen ses!‘n Derde gevaar is dat dit ‘n mens gewoond maak aan en afstomp vir die geweldadige dit word ‘naanvaarbare omdat dit deel van ‘n mens se gedagtewereld word.
 
Hoekom al die okkultiese motiewe wat so dikwels in die speletjies gebruik word? 
Ek weet nie. Wat ek wel weet, is dat speletjies met okkultiese motiewe en temas die topverkopers is.Dalk omdat dit die bes ontwerpte speletjies is, met die beste grafika en temas?Feit: as ‘n kind of selfs ‘n volwassene ‘n keuse gegun word om self speletjies te kies, kies hulle nie diegoeie speletjies nie.
Wat doen die minder ontskuldige speletjies aan mense?
Oorlogspeletjies het dieselfde effek op my wat destydse Bosoorlog (die Weermag se betrokkenheidby Agola) gehad het: dit gee my dieselfde gevoel van angstigheid, maar ook van bloeddorstigheid.Speletjies met okkultiese motiewe het ‘n effek wat waarskynlik
dieper
gaan as blote emosies. Meestevan die speletjies het ‘n deelnemende element, waar die speler optree en beloon of gestraf word opgrond van sy optrede. Dit programmeer die speler om na ‘n sekere denkpatroon op te tree. En dit islogies dat as die speler in ‘n soortgelyke situasie in sy daaglikse lewe beland, hy waarskynlik sonderom twee maal te dink, weer so sal optree.Vandag is daar ‘n speletjie in die arkades, wat nou ook op rekenaar beskikbaar is, waar van diespeler verwag word om seker moeilike dinge te doen. As hy suksesvol is, kan hy ‘n volgendekledingstuk van ‘n meisie op die skerm uittrek, totdat sy uitiendelik nakend is, wat dan sy beloning virsukses is.As jy jou met die semels meng, sal die varke een of ander tyd jou opvreet. Die speletjies moet ‘ninvloed he op jou geloof en morele standaarde. Dit stomp jou af vir geweld en maak jou gewoond aandemoniese motiewe en temas.
Hoe behoort ‘n Christen die speletjies te evalueer?
Voor die Christen maatstawwe wil vasstel om rekenaarspeletjies aan te meet, moet ons dieper gaanen vra: waarna kyk ons op televisie, of op die groot skerm. Ons moet konsekwent wees om onsmaatstawwe op ons hele lewe toe te pas. Veral ouers moet daarna oplet dat hulle nie hul kindersdinge verbied wat hulself doen nie, al dan net in ‘n ander vorm.Dit is nodig dat ‘n mens goed ingelig sal wees oor die inhoud van ‘n speletjie voor ‘n mens oorweegom dit aan te koop. Daarmee saam moet ‘n mens ‘n stel waardes of standaarde he waaraan jy dandie speletjie meet. En dit geld vir rekenaar-en televisiespeletjies, maar ook vir arkade-speletjies. As ekin die speletjie op ‘n resiesbaan ry, en daardeur ontspan, kan daar nie fout wees nie. As ek dalk ookterselfdertyd leer om beter te bestuur deur objektief na verskeie situasies te kyk wat op die pad kanontstaan (in ‘n land met ‘n geweldige hoe ongeluksyfer), baat ek selfs daarby.Christene is geneig om die baba met die badwater uit te gooi. Dit is nie nodig nie, omdat diehuisrekenaar ‘n nuttige middel geword hetwaardeur die wye wereld vir ons kinders oopgesluit kanword. Leer eerder u kind hoe om vir homself te besluit deur hom die regte vrae te leer: is dit gesondeontspanning? leer ek iets daaruit? kry ek voordeel uit die speletjie, in een of ander vorm?Daarmee saam: begin dit so stadigaan ‘n invloed uitoefen op stiltetyd, of my betrokkenheid by diegemeente en sy aktiwiteite? Let daarop dat die speletjies jou lewe kan begin oorwoeker soos onkruidof dobbelspel.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->