Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Semiologie Referat Celula Umana

Semiologie Referat Celula Umana

Ratings: (0)|Views: 1,751 |Likes:
Published by Carmen Georgiana

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Carmen Georgiana on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
CELULACorpul fiintelor umane,al animalelor si al plantelor este alcaruit dincelule.Aceste organisme de dimensiuni reduse,reprezinta unitateastructurala a corpului si sunt raspunzatoare de toate proceselefundamentale ale organismului,ce asigura continuarea vietii.Pentru celul
ă
au fost date numeroase defini
ț
ii„Celula este o unitate morfo func
ț
ional
ă
elementar
ă
a tuturororganismelor procariote
ș
i eucariote. Ea reprezin
ă
un prim nivel deorganizare a materiei vii, dotat cu capacitatea de autoreglare,autoconservare
ș
i autoreproducere.”„ Privit
ă
prin prisma teoriei sistemice, celula poate fi definit
ă
ca unsistem biologic deschis, deosebit de dinamic, aflat în rela
ț
ii de echilibru cumediul înconjur
ă
tor – în cazulprotofitelor 
ș
iprotozoarelor– sau ca unsubsistem când devine parte component
ă
a unui
,organsauorganism  pluricelular.” Unele organisme sunt alc
ă
tuite dintr-o singur
ă
celul
ă
(unicelulare, de exemplu,bacteriile), iar altele din mai multe celule(pluricelulare).Celula a fost descoperit
ă
deRobert Hookîn1665care f 
ă
cea studii petulpini de plut
ă
folosind microscopul. Teoria celular
a fost enun
ț
at
ă
pentru prima dat
ă
ș
i Theodor Schwannîn1839. Celulele se clasific
ă
în: Procariote
 
Structura celulelor procariote
Celulele procariote au o organizare structural
ă
mai simpl
ă
, dar un poten
ț
ialecologic
ș
i fiziologic comparabil cu cel al celulelor eucariote.Celula procariot
ă
este învelit
ă
de un perete rigid, lipoproteic, acestacon
ț
ine sacul mureinic, inexistent în celulele eucariote. Plasmalema estecel de-al doilea înveli
ș
al celulei, de natur
ă
lipoproteic
ă
. Aceasta are rol înrespira
ț
ie, nu se poate invagina pentru a forma vezicule, prin care s
ă
incorporeze solu
ț
ii nutritive de la exterior sau particule solide. Acestefenomene sunt denumite pinocitoza
ș
i fagocitoz
ă
.Membrana Citoplasmatic
ă
- aceasta este de natur
ă
lipoproteic
ă
, cu ostructur
ă
func
ț
ional
ă
complex
ă
, constituind un criteriu de deosebire acelulei procariote fa
ă
ț
de celula eucariot
ă
. Datorit
ă
grosimii constante
ș
isuprafe
ț
ei limitate de peretele celular care o înconjoar
ă
, membranacitoplasmatic
ă
prezint
ă
ca singur
ă
posibilitate de a-
ș
i m
ă
ri suprafa
ț
a deinvaginare
ș
i pliere sub form
ă
de mezozom. Plasmalema nu estepermeabil
ă
pentru macromolecule; singurele particule care o pot traversasunt fragmentele de ADN
ș
i enzimele extracelulare.O alt
ă
component
ă
a celulei procariote este citoplasma care ocup
ă
aproape tot spa
ț
iul celular. Citoplasma este o mixtur
ă
complex
ă
de solu
ț
iiperfecte
ș
i coloidale al unor substan
ț
e minerale
ș
i organice, dizolvate înap
ă
. Nu posed
ă
un citoschelet proteic, format din microtubuli
ș
imicrofilamente
ș
i nu prezint
ă
curen
ț
i plasmatici. Se caracterizeaz
ă
printr-ostare coloidal
ă
de gel permanent, stare care exclude existen
ț
a curen
ț
ilorcitoplasmatici
ș
i asigur
ă
men
ț
inerea structurii nucleului care este lipsit demembran
ă
limitant
ă
.Celula nu posed
ă
organite înconjurate de membrane; la unelebacterii membrana plasmatic
ă
formeaz
ă
mezosomi care au rol în respira
ț
iacelular
ă
 
ș
i în ancorarea moleculelor de ADN.La bacteriile fotosintetizante se observ
ă
la microscop mici vezicule înconjurate de membrane, la nivelul lor se g
ă
sesc pigmen
ț
i asimilatori,aceste vezicule sunt denumite cromatofori.În citoplasma cianobacteriilor se g
ă
sesc veziculele aplatizate, înconjuratede membrane, numite tilacoide.În tilacoide se afl
ă
pigmen
ț
i clorofilieni, iar pe suprafa
ț
a lor suntplasa
ț
i pigmen
ț
i proteici, ficocianina
ș
i ficoeritrina, care mascheaz
ă
pigmen
ț
i clorofilieni.În ciuda relativei lor simplit
ă
ț
i, poten
ț
ialele metaboliceale celulelor procariote actuale sunt comparabile cu cela ale celuleloreucariote. Mai mult decât atât, metabolistul bacterian este de sute
ș
i miide ori mai intens decât cel al celulelor eucariote. Aceast
ă
capacitatemetabolic
ă
este determinat
ă
de valoarea înalt
ă
a raportuluisuprafa
ă
ț
/volum, ceea ce faciliteaz
ă
schimburile celulei cu mediul ambiant.Remarcabil este
ș
i faptul c
ă
natura substan
ț
elor pe care le catabolizeaz
ă
 
este foarte mare; pot metaboliza
ș
i substan
ț
e toxice precum: cauciuc,asfalt, petrol, detergen
ț
i etc. Unele etape ala ciclului azotului
ș
i sulfuluisunt realizate în exclusivitate de celulele procariote (bacteriile fixatoare deazot). O alt
ă
carectesistic
ă
a metabolismului bacterian este plasticitatea:bacteriile pot trece cu usurin
ă
ț
de la aerobioz
ă
la anaerobioz
ă
, de laautotrofie la heterotrofie, ceea ce la confer
ă
o mare capacitate adaptativ
ă
.În citoplasm
ă
se gasesc numero
ș
i ribozomi, care sunt mai mici decât cei dela eucariote, dar îndeplinesc acea
ș
i func
ț
ie, de sintez
ă
proteic
ă
.Celulele procariote se divid de câteva ori pe or
ă
în timp ce eucariotele, cucre
ș
tere foarte rapid
ă
, se divid doar de dou
ă
ori pe zi.Celulele procariote nu au un nucleu adev
ă
rat, materialul genetic esteconstituit dintr-o singur
ă
molecul
ă
de ADN, aceast
ă
molecula reprezint
ă
cromozomul sau genomul bacterian, cunoscut sub denumirea de nucleoid.Multiplicarea celulelor se face prin sciziparitate ( forma primitiv
ă
dediviziune direct
ă
).
EucarioteStructura celulelor eucariote
Celulele eucariote sunt formate din:Membran
Perete celular-Citoplasma
ș
i componentele subcelulareCitoplasm
ă
(membrana plasmatic
ă
, plasmalema) este o structur
ă
ce delimiteaz
ă
 
ș
i compartimenteaz
ă
con
ț
inutul celular. Constituie o

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danut Marin liked this
Agatha Popa liked this
hidden62 liked this
Stan Sorin liked this
Debora Varga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->