Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contabilitate de gestiune (curs)

Contabilitate de gestiune (curs)

Ratings: (0)|Views: 716|Likes:
Published by catalinsuciu
curs contabilitate de gestiune ptr facultatea finante-banci
curs contabilitate de gestiune ptr facultatea finante-banci

More info:

Published by: catalinsuciu on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
Conţinutul economic şi funcţia conturilorde gestiune financiară
CONTUL 901 – “
 Decontări interne privind cheltuielile
-evidenţiază cheltuielile activităţii, incorporabile în costuri;-este cont bifuncţional, dar funcţionează ca un cont de pasiv;-se creditează în cursul perioadei de gestiune (1 lună) cu toate cheltuielile încorporabile încosturi, în corespondenţă cu contul din grupa 92;-se debitează la sfârşitul perioadei de gestiune cu costul efectiv ale producţiei terminate (încorespondenţă cu creditul contului 931 “
Costul producţiei obţinute
”), şi eventual cu costul producţiei în curs de execuţie (prin creditul contului “
Costul producţiei în curs de execuţie
”).La sfârşitul perioadei de gestiune contul 901 poate fi soldat (adică poate rămâne fără sold) sau poate prezenta sold creditor, reprezentând costul producţiei în curs de execuţie.Varianta în care contul aresold creditor este frecvent utilizată în interiorul unui an calendaristic.Varianta în care contul rămânefără sold este obligatorie la 31 dec. Deoarece conturile din clasa 9 nu apar în bilanţ şi ca atare nutrebuie să prezinte sold.CONTUL 902 – “
 Decontări interne privind producţia obţinută
-evidenţiază decontările privind activităţile într-o anumită perioadă de gestiune;-este cont bifuncţional care începe să funcţioneze prin creditare;-se creditează în cursul perioadei de gestiune cu costul prestabilit al producţiei terminate şi predate la depozitul de produse finite, în corespondenţă cu debitul contului 931 “
Costul  producţiei obţinute
”;-se debitează la sfârşitul perioadei de gestiune cu costul efectiv al producţiei de bază, terminate(prin creditul contului 921 “
Cheltuielile activităţii de bază 
”) şi cu costul producţiei finiteauxiliare în situaţia în care aceasta face vânzări în afară (prin creditul contului 922 “
Cheltuielileactivităţilor auxiliare
”).După aceste operaţii în contul 902 se găsesc custurile prestabilit,respectiv efectiv, ale producţiei terminate, astfel încât cu ajutorul lui se determină ca valoare şinatură diferenţele de preţ.Astfel:1. C
ef 
>C
 prestab
=> diferenţă nefavorabilă în negru( D > C) (soldul debitor al contului 902)2.C
ef 
>C
 prestab
=> diferenţă favorabilă în roşu( D > C) (soldul creditor al contului902)Indiferent de natura acestei diferee ea face obiectul virii în debitul contului 903
 Decontăriinterne privinddiferenţele de preţ 
”, în roşu (pentru diferenţa favorabilă), sau în negru(pentru diferenţa nefavorabilă) => la sfârşitul perioadei de gestiune contul 902 nu prezintă sold.TCONTUL 903 – “
 Decontări interne privind diferenţele de preţ 
-evidenţiadifereele constatate între costurile stabilite anticipat (prestabilite) şi ulterior (efective), desfăşurării procesului de producţie;-este cont de activ;-se debitează la sfârşitul lunii cu diferenţele favorabile (în roşu) şi nefavorabile (în negru)aferente producţiei terminate, în corespondenţă cu contul 902
 Decontări interne privind  producţia obţinut 
”;- se creditează la sfârşitul perioadei cu diferenţele de preţ, favorabile sau nefavorabile, transferateasupra costului producţiei obţinute (prin debitul contului 931).La sfârşitul perioadei contul 903 nu prezintă sold.
 
Conturile din grupa 90 fac legătura între cele 2 circuite ale contabilităţii. Corelaţia dintreconturile de cheltuieli din contabilitatea financiară şi contul 901 din contabilitatea de gestiune, este:Credit 901 = [∑ soldurilor conturilor 60-65 + o parte din contul 666 +conturi din grupa 68 = (amortizări şi provizioane aferenteactivităţii de exploatarare)]cheltuieli încorporabile în costurile activităţii
Contul 901 face legătura de la contabilitatea financiară către contabilitatea de gestiune. Pe total însă valoarea e aceeiaşi.
Contul 902 transmite contabilităţii financiare costul prestabilit al producţiei terminate.Elcomunică apoi diferenţa de preţ.
Contul 903 transferă diferenţele de preţ asupra producţiei finite evaluate în contabilitateafinanciară la cost prestabilit.
GRUPA 92 – conturi de calculaţie
CONTUL 921 – “
Cheltuielile activităţii de bază
-ţine evidenţa cheltuielilor incorporabile în costurile activităţi principale ale unei întreprinderi(activitatea principală (de bază) = activitatea care se circumscrie obiectului de activitate prevăzut în statutul întreprinderii);-servte la determinarea C
ef 
al producţiei finite;-este cont de activ;-se debitea, în cursul lunii cu cheltuielile directe aferente producţiei de bază (prin creditulcontului 901), iar la sfârşitul lunii cu cote de cheltuieli indirecte de producţie şi eventual cote decheltuieli generate de administraţie repartizate asupra obiectelor de cost (produse, lucrări,servicii), (prin creditul contului 923 şi respectiv 924);-se creditează la sfârşitul lunii cu costul efectiv al producţiei în curs de execuţie, determinat prininventariere (debitul contului 933 “
Costul producţiei în curs de execuţie
”), şi cu costul efectivaferent producţiei terminate (prin debitul contului 902).Contul 921 nu prezintă sold după aceste tranzacţii.TCONTUL 922 – “
Cheltuielile activităţilor auxiliare
-înregistrează cheltuielile aferente segmentelor organizaţionale care deservesc activitatea de bazăa întreprinderii;Aceste segmente alcătuiesc activitatea auxiliară care de regulă obţine producţie care ajutădesfăsşurarea activităţi principale a întreprinderii.Este posibil ca activitatea auxiliară să facă producţie destinată vânzării, şi din acest motivcontul 922 este ca şi 921 cont de calculaţie;-este cont de activ;-se debiteaîn cursul lunii cu cheltuielile efectuate pentru activitatea auxiliară (încorespondenţă cu C ct. 901);
 
- valoarea producţiei auxiliare primite în sistemul livrărilor reciprocede la un alt segment organizaţional la activităţile auxiliare ncorespondenţă cu C ct. 922);-se creditează - la sfârşitul lunii cu valoarea prodicţiei auxiliare livrate secţiilor principalesau altor sectoare care au beneficiat de producţia auxiliară (în corespondenţă cu 923, 924, 925);- în cursul lunii cu valoarea producţiei auxiliare cedate în sistemullivrărilor reciproce, altei secţii auxiliare (în corespondenţă cu 922);-la situl lunii contul nu prezintă sold.CONTUL 923 – “
Cheltuieli indirecte de producţie
-utilizat pentru a evidenţia cheltuielile aferente segmentelor orgnizaţionele ale activităţii de bază(secţii de producţie);-este un cont de colectare şi repartizare cu funcţie contabilă de activ;-în debit – înregistreză în cursul lunii cheltuielile indirecte efectuate la nivelul secţiilor  principale (901);- la sfârşitul lunii valoarea producţiei auxiliare consemnate în seia principală respectivă;-în credit - la sfârşitul lunii repartizarea cheltuielilor secţiilor asupra obiectelor de cost care s-au obţinut în secţiile respective (în corespondenţă cu 921);- repartizarea cheltuielilor indirecte se face în funcţie de un criteriu derepartizare ales subiectiv şi utilizat ca bază de repartizare în calculul coeficientuluispecific procedeului suplimentării. În urma repartizării 923 se soldează.CONTUL 924 – “
Cheltuieli generale de administraţie
-ţine evidenţa cheltuielilor indirecte de interes general, ocazionate într-o întreprindere;-este cont de repartizare şi colectare cu funcţie contbilă de activ;-în debit în cursul lunii înregistrează cheltuialile indirecte ocazionate la nivelul întrepriderii(în corespondenţă cu 901);- la sfârşitul lunii înregistrează valoarea producţiei auxiliare consumate lanivelul sectorului de interes general (în corespondenţă cu 922);-în credit - la sfârşitul lunii cheltuielile generale de administraţie repartizate fie direct asupraobiectului de cost (în corespondenţă cu 921), fie asupra producţiei obţinute (în corespondenţă cu902).În urma creditării 924 se închide.CONTUL 925 – “
Cheltuieli de desfacere
-ţine evidenţa cheltuielilor oczionate de activitatea de desfacere a unei întreprinderi;-este un cont de activ;-în debit în cursul lunii: cheltuielile ocazionate de activitatea de desfacere ( încorespondenţă cu 901);- la sfârşitul lunii: valoarea producţiei auxiliare consumate în sectorul devânzări (în corespondenţă cu 922);-în credit – la sfârşitul lunii transferul cheltuielilor de desfacere asupra producţiei fabricate şivândute (în corespondenţă cu 902).La sfârşitul lunii contul nu prezintă sold!
GRUPA 93 – costul producţiei
CONTUL 931 – “
Costul producţiei obţinute
-ţine evidenţa producţie terminete la cost prestabilit şi efectiv;

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Carolina Gavgas liked this
Roman Izabela liked this
Carolina Gavgas liked this
Estela Ignat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->