Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
diplomaci

diplomaci

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by mihrijelushaj

More info:

Published by: mihrijelushaj on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
Si duhet për të marrë vendime
Duke pasur parasysh se ne jemi të gjithë të ndryshëm dhe se secili prej nesh ka mënyrat e veta të punës, apovendim-marrjes nuk është universale dhe çdo karakteristikë në të njëjtën mënyrë. Varësisht nga ajo që ne sipopull, dhe vendimet janë bërë ndryshe. Një vendim-marrjes mund të jenë:
Intuitiv
- Vendimet e bëra intuitive ata janë të bazuara në përvojat më parë dhe situata që janë të ngjashmeme aktuale. Vendimet e marra në këtë mënyrë pas modeleve të caktuara që kanë rezultuar të suksesshëm nëtë kaluarën.
Logjike -
 
Kur një vendim i tillë vjen për të marrë parasysh të gjitha argumentet që flasin në favor osekundër një vendim që është kanosës. Kjo ndodh kur dekompozimi i të dhënave dhe krahasimin e tyre mepreferencat personale.
Kam biseduar me disa
 
- Me këtë rast, kemi zakonisht duhet të verbalizujemo mendimet e tyre dhe përputhje me disa që mendojnë se e dimë (apo kanë përvojë të ngjashme) dhe të cilët mund të ndikojnë nëprocesin e objektive, të marrë një vendim. Ajo mund të jetë profesionale dhe fytyrë.
Kundërshtim
- Në vendimin e saj, në të cilin ne jemi të vetëdijshëm për mundësitë që janë para nesh, dhepërfshijnë përvojën preanja dhe analiza e pasojave të mundshme. Mbledh të dhënat e nevojshme pas njëkohe të caktuar dhe të bëjë një vendim që ne e konsiderojmë të saktë. Është e rëndësishme që të mos vonojëshumë për shkak se ajo mund gjithashtu të reflektohet negativisht në ne.
Testimi i opsionet e mundshme
 
- Të vendosë për një opsion që kemi testuar më parë në praktikë. Nëkëtë pasqyrë fiton në mënyrë pasojat e mundshme të vendimit. Kjo është një mënyrë e dobishme për marrjene vendimeve, por shpesh nuk janë në gjendje për të provuar zgjedhjet ose nuk kanë kohë të mjaftueshme për këtë.
Fazat e vendim-marrjes
 
E pra në qoftë se ne duam të marrim një vendim, fillimisht është e domosdoshme për të shqyrtuar nëse ekipime të vërtetë duhet të jetë i vetëdijshëm për nevojat dhe kufizimet kohore që ekzistojnë në vendim-marrje.Vendim-marrjes dhe vendim-marrëse duhet të përfshijë fazat e mëposhtme:
1 Identifikimi i problemeve
 
- Para marrjes së ndonjë vendimi, duhet të përcaktohen qartë situatat eproblemit. Prandaj, ai duhet vendosur në mënyrë të qartë problemin dhe të gjitha aspektet e saj, të cilat janëshkaqet dhe pasojat.
2 Përcaktimi i qëllimeve
 
- Përcaktimi precize e asaj që ne duam të arrijmë që është ajo që ne kemi për qëllim për të ardhmen.
3 Miratimi i vendimeve paraprake dhe të gjenerojë listat e zgjidhjeve të mundshme
 
-Miratimin e zgjidhjeve të mundshme dhe opsionet për zgjidhjen e dilemave apo problemeve. Duhet të marrinparasysh të gjitha opsionet e para nesh janë ato që bëjnë të mundur.
4 Vlerësimin e zgjidhjeve të mundshme
 
- Vlerësimi i argumentave se zgjidhja ishte i mirë apo i keqpër ne.
5 Përzgjedhja e zgjidhjeve
 
- Kur ju përmbledhin rezultatet iskristalisae një vendim që është më e mirapër ne dhe pastaj vjen puna për të zgjedhur zgjidhjen më të mirë.
6 Zbatimi në praktikë
 
- Ndërmarrja e një seri veprimesh për të zbatuar vendimin tonë për të punuar dhekëmbëngulje në procesin e zbatimit.
7 Monitorimi i ekzekutimit të vendimeve
 
- Në qoftë se rezultatet nuk janë të matshme në vend, duhettë ndjekë përparimin në zbatimin e vendimit (për të zgjedhur rrugën anë të të cilit ne mund të bëjmë).Pengesa në marrjen eVendimi nuk është e lehtë. Pasojat që ne të përballet me vendimet e marra nuk duhetgjithmonë të jetë pozitiv dhe frika nga pasojat mund të jenë dhe si ju justifikuar. Shqetësim për momentin,për shembull, mund shumë të pengojnë të menduarit tonë për të ardhmen. Secili prej nesh mbart potencialinpër të sabotuar miratimin e një vendimi. Faktorët që mund të përshtatet në rrugën tonë drejt vendosjes nëvijim:
 
Karakteristikat personale -
tiparet e personalitetit të tilla si pasiguria, mungesa e motivimit,pavendosmërinë, dhe si mund të na sabotuar kur ata kanë nevojë për të marrë një vendim.
 
Mungesa e informacionit
-
 
nëse ju nuk keni opsionet apo zgjedhje, nuk ka vend duke vendim sepseajo shpesh përfshin eliminimin e disa zgjidhje të mundshme. Në qoftë se ne nuk kemi asnjë informacionmbi të cilin ne mund të marrë një vendim, më shpesh ne nuk do të sjellë.
 
Paragjykimeve
në lidhje me situatën e re në të cilën ne gjejmë vendimin e marrë ( "është e keqe për mua, unë nuk do të vijë pas," etj), sepse, në qoftë se para të destinuara dështimin si një rezultat ivendimit të ri, ky vendim nuk do të sjellë.
 
 
Presion
eve të jashtme
 
- faktorë që ne nuk bëjmë presion për të marrë një vendim ose që, në dallim,të bëjë atë që nuk është domosdoshmërisht e mirë për ne.
Styles për të shmangur 
Menjëherë
- Vendimet Making në sekonda, kur të menduarit analitik është pothuajse jashtë.
Fataliste
- Neodluivanje, gjatë braktisjen e gjërave dhe rrethanat që hasim.
Imitator 
- Kur vendim-marrjes të mbështetet në zgjedhjet e njerëzve të tjerë pa marrë parasysh nëse ata napërshtatet apo jo.
Dispozicion -
Vonesa vendim deri momentin e fundit kur ne jemi të detyruar zakonisht në një zgjedhje.Injoruar nevojën për vendim-marrjes do të na kërkojë një vendim që është bërë në kohë, do të ketë pasoja tëkëqija.Vendimi nuk është duke bërë një punë e lehtë as është gjithmonë zgjedhje logjike për ne, por çfarë është nëtë gjitha kjo është e rëndësishme që të mbetet në përputhje me vlerat e tij, dëshirat dhe aspiratat e kështu sitë reduktuar pasojat negative të vendimeve që kemi bërë. Këto vendime nuk janë gjithmonë e lehtë për tësjellë dhe për shkak se "konslultujete" objektivat e tij afat-gjata dhe zgjedhja do të jetë më e lehtë.
Percaktimi I mire dhe shkrimi I qellimeve
Duke shkruar objektivat që do të arrijë çdo gjë që ju të kërkuar për të marrë nuk lë në harresë. Gjithashtutregoi se njerëzit që shkruajnë qëllimet e tyre, në një masë më të madhe dhe për të realizuar ato dhe janë tësuksesshëm në atë. Në mënyrë të veçantë, përveç shkrim ju bën të harroni se janë qëllimet tuaja, dhe atë që indihmon ata të kuptojnë më mirë atë, për të shkruar dhe shpjeguar qëllimin e aktorëve të tij, se pari është enevojshme për t'u marrë parasysh në lidhje me të dhe e përcakton atë mirë. Dhe pasi të keni vendosur qëllimet (ju mund ta përcaktojë vetë ato për të gjitha fushat e jetës tuaj - objektivat e biznesit, emocionale, efamiljes, ...), sociale është shkruar si ju lejon që të jetë vazhdimisht do kthehet nga koha në kohë, shkruanato dhe kujtoj jam. Përsëritje është nëna e dijes, nuk është ajo? Në këtë kuptim, shkrimi bën të lehtë për tëhumbur në fokus dhe të mos podseajui vazhdimisht samomotiviete në atë që ju doni të merrni dheaktivitete që qëllimi duhet të marrë. Prandaj, ajo është e mirë dhe që objektivat janë të shkruara diku ku janëtë dobishëm apo videokrugu, kështu që ju nuk i harrojmë ata. Nëse ata bëhen letër vetëm në një sirtar mepluhur dhe asnjëherë nuk skedar hapur në kompjuterin tuaj, atëherë ju ndoshta nuk keni bërë asgjë ..Këshillat e ardhshme do t'ju ndihmojë të qëndroni të fokusuara dhe të vazhdueshme në mënyrë që të arritur qëllimet. Fjala kryesore është - shënim tyre!Koha e qëllimeve. Parë është e ndarë në thelb objektivave afat-shkurtra, afatmesme dhe afatgjata. Nga njëpikëpamje biznesi, objektivave afat-shkurtër janë në një vit, afat mesëm prej një deri në pesë vjet dhe afat-gjata mbi pesë vjet. Megjithatë, nëse ajo është qëllimet tuaja private, ndarja mund të jenë krejt të ndryshme.Në çdo rast, kanë në plan konkretizujte zbatimin e një qëllimi për të kërkuar kohë, dhe për këtë arsye nëpërgjithësi kanë një kohë të shkurtër një përparësi, pastaj srednjeroni dhe pastaj objektivave afat-gjatë qëdo të lërë shumicën e kohës së tyre për zbatim.Ndarja e objektivave në njësi më të vogla.Për një numër të madh të njerëzve të aplikohet - nëse ne nuk jemi në gjendje që menjëherë të realizuar disanga qëllimet e tyre, ose do të veprojë rëndë dhe kompleks, Tray janë shpesh sa më shumë të jetë e mundur.Për të shmangur këtë, është thelbësore që të gjitha kopleksne tuaj, sidomos të mesme dhe objektivave afat-gjata, pak izdelimo objektivave afat-shkurtër dhe se ata realizojnë në kohë një mënyrë, hap pas hapi.Objektiva komplekse është gjithashtu një nevojë për të ndarë edhe pse ata janë të shkurtër, ato mund të jenëmjaft të ndërlikuar se ata nuk mund të zgjidhet në një hap.Pas dekompozim e qëllimeve në të vogla dhe ostvarljivije "pjesë, ata vunë një plan veprimi me përgjegjësidhe kufizimet e kohës. Izdefiniite pikë kyçe në procesin e arritjes së qëllimit dhe të përpiqen të parashikojnë

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->