Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İHH İnsani Yardım 2010 / Sayı: 42

İHH İnsani Yardım 2010 / Sayı: 42

Ratings: (0)|Views: 294 |Likes:
Published by ihhtr
Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 / Sayı: 42

Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım
Birlikte Dünya Değişir (24)
İnsani yardım için yola çıkanlar (62)

“Onlar gittiler Gelen zamandan bir haber gibiydiler.” E . Beyazıt

YOLA ÇIKMAK...
İnsan, bombaların yağdığı bir şehre doğru neden yola çıkar? Neden tel örgülere, sınır devriyelerine aldırmadan, sınır kapılarına dayanır bir başka ülkenin? Neden bazı insanlar mesafeleri, zorlukları dert etmeden uzanır dünyanın en uzak ülkelerine? Neden ölüm ve tehdit koka
Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 / Sayı: 42

Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım
Birlikte Dünya Değişir (24)
İnsani yardım için yola çıkanlar (62)

“Onlar gittiler Gelen zamandan bir haber gibiydiler.” E . Beyazıt

YOLA ÇIKMAK...
İnsan, bombaların yağdığı bir şehre doğru neden yola çıkar? Neden tel örgülere, sınır devriyelerine aldırmadan, sınır kapılarına dayanır bir başka ülkenin? Neden bazı insanlar mesafeleri, zorlukları dert etmeden uzanır dünyanın en uzak ülkelerine? Neden ölüm ve tehdit koka

More info:

Published by: ihhtr on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

pdf

text

original

 
Temmuz-Ağustos-Eylül2010/
Sa:42
RotazFilistinYükümüzİnsaniYardımRotazFilistinYükümüzİnsaniYardım
Birlikte
DünyaDeğişir
(24)
İnsaniyardımin
yolaçıkanlar
(62)
 
İNSANİYARDIM
İHHİnsaniYardımVakfıbültenidir.Temmuz-Ağustos-Eylül2010Sayı:42
İnsanHakveHürriyetleriİnsaniYardımVakfıadınasahibi
Av.F.BülentYILDIRIM
GenelYayınYönetmeni
MuratYILMAZ
Editör
AmineTUNAERTÜRK
YayınKurulu
AhmetEminDAĞF.ZehraBAYRAKH.ZehraÖZTÜRKOsmanATALAYZelihaSAĞLAM
Musahhih
ÜmmühanÖZKAN
Tasarım
ARTWORKS
Basım
KelebekMatbaacılıkTel:(212)7715454
Adres
BüyükKaramanCaddesiTaylasanSokakNo:3Fatih/İSTANBULTel:(212)6312121Faks:(212)6217051info@ihh.org.trwww.ihh.org.tr
Değerliokuyucumuz,
BuRamazanayındadayüzbinlerceinsanaulaşabilmekiçinhazırlıkları
-
mızıtamamladık.“Birliktedünyadeğişir!”diyerekyurtiçiveyurtdışındaRamazançalışmasıyapacağımızyerleribelirledik.Türkiye’de60il,dün
-
yada61ülkevebölgedegerçekleştireceğimizkumanyadağıtımları,iftarprogramları,eğitimyardımlarıveyetimgiydirmeorganizasyonlarıilebirmilyonuaşkıninsanaulaşmayıhedefliyoruz.Ramazanprogramımızveyardımkalemlerimizileilgiligenişbilgiyibültenimizdebulabilirsiniz.İHHİnsaniYardımVakfıkurulduğugündenbuyanaüstlendiğisorumlu
-
luğunbilinciyleçalışmayaptığıbölgelerdeuzunvadelikalkınmaprojelerigerçekleştiriyor,insanlarındahaiyibirdünyadabarışiçindeyaşayabil
-
mesiiçinmücadeleediyor.Buçerçevedebenzeramaçlardoğrultusundaçalışandünyanınfarklıülkelerdensivilinisiyatiflerledeortakprojelergeliştiriyor.Buminvalde“RotamızFilistinYükümüzİnsaniYardım”sloganıylaİsrail’inGazze’yeuyguladığıambargoyadünyanınilgisiniçekmekveGazzelilerinihtiyaçduyduğuinsaniyardımıulaştırmakiçin22Mayıs2010’daİstanbul’danyolaçıktık.FiloyaaitaltıgemidünyanınvicdanınıGazze’yetaşıyordu;ancak31Mayısgünügemilerkanlıbirsaldırıyladurduruldu.İsrailFilistin’degerçekleştirdiğikatliamlarıbukeztümdünyanınvicdanınayönelikgerçekleştirdi.Dokuzgönüllüşehitoldu,50’yiaşkıngönüllüyaralandı;gerikalanyüzlercegönüllüdetutuklandı.Veşimdideİsraildünyayı800kişininşahitliğinerağmenkandırmayaçalışıyor.Dünyadayenibirdönembaşladı.Artıkhiçbirşeyeskisigibiolmayacak!Çünküherbirinsanınkalbindeyenigemilerdemiralıyor;adaletinvarolduğubirdünyaiçin,birlikoluphaksızlığakarşıçıkmakiçinbinlerce,yüzbinlerce,milyonlarcagönüllüeleleveriyor…Filonunamacıvesonucuileilgiliyazılarımızıveüçaylıkfaaliyetlerimizibültenimizisizinlepaylaşıyoruz.İyiliğintümdünyayayayılmasıdileğiyle…
“Onlar gittiler Gelen zamandan bir haber gibiydiler.” 
E . Beyazıt
YOLA ÇIKMAK...
İnsan, bombaların yağdığı bir şehre doğru neden yola çıkar?Neden tel örgülere, sınır devriyelerine aldırmadan,sınır kapılarına dayanır bir başka ülkenin?Neden bazı insanlar mesafeleri, zorlukları dert etmedenuzanır dünyanın en uzak ülkelerine?Neden ölüm ve tehdit kokan denizlere rotasını çevirir,demir alır sakin limanlardan?Ardında sevdikleri…Bu bir yol hikâyesidir aslında..Yol açanların,yola çıkanlarınve yol gözleyenlerin hikâyesi…Kim olursa olsun,Nerede olursa olsun;mağdurlar,mazlumlarve muhtaçlar için,insanlık adına,iyilik adına,Sefer eyleyenlerin hikâyesi..36 ülkeden pek çok din ve milletten yüzlerce insanın katıldığıbir umudun hikâyesi…Her gün acımasız bir ambargo altında inleyen,evleri yerle bir edilmiş,çocukların mama ve ilaç bulamadığı,4 yıldır bir açık hava hapishanesineve toplama kampına dönüştürülmüşen temel ihtiyaçlarından bile mahrum bırakılmışGazze’nin hikâyesi…Dünyanın politik hesaplarla seyirci kaldığı bir zulme,İnsanlık vicdanının sivil isyanı.Mavi Marmara Gemisi’nin yükü insani yardım,Esas rotası iyilik ve esenlikti.Tıpkı 5 kıta 120 ülkeye yaptığımızDiğer yolculuklardaki gibi…İnsanlık değerlerinden korkanlar,ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsınlar,Biliyoruz ki,gidilmeyi bekleyen daha nice yollar,açılacak nice denizler,erişilecek uzak ufuklar var...Zulmün, kötülüğün, adaletsizliğin,çaresizliğin yolu kesilinceye kadarİHH olarak bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.Gönüllü ve destekçilerimizle birlikte...Yolumuzu aydınlatan şehitlerimizi unutmadan,Yoldan çıkmadan,hayatın aslında bir yolculuk olduğunu unutmadan...“iyilik her kapıyı açar! “düsturuyla,“her zaman her yerde, iyilik! diyerek,bu yolda ilerleyeceğiz!iyilik yolunda...Ne mutlu bu yola ve yoldakilere…
 
626404
Dünyanınvicdanı
30
FAALİYETLER
Etiyopya,SomaliveKamerun’daaçılansukuyularıhayatabağlıyor
24
Birliktedünyadeğişir!
54
AKTÜEL
Güzelbirgelecekiçin...
36
16.003yetimartıkyalnızdeğil
GÖZLEM
İHH,KatarKızılayıveİKTSomaliiçinbirlikte
58
AKTÜEL
Türkiyeİzzet’inesahipçıktı
BAŞKAHAYATLAR
İnsaniyardımiçinyolaçıkanlar
43
Çeçenmuhacirlereyardım
11
Tanıklıklar
16
DOSYA:RAMAZAN
Bireyselvetoplumsalbirdeğerolarakzekât/sadakaibadeti
20
GÜNDEM-Filistingibiyimbuyolculukta...(7)/İnsaniyardımfilosu(10)/Saldırınıngerçekleşmesi(12)/YardımlarGazze’yeulaştığında…(14)/İnsaniyardımfilosunayönelikİsrailsaldırısınakarşıhukukmücadelesibaşladı(15)/Gönüllülerimizinsaniyardımfilosunayüreklerindenkattılar(18)/DOSYA:RAMAZAN-İHH2010yılıRamazançalışması(26)/2010RamazanTürkiye(28)/FAALİYETLER-Somali’yecamiveokul(32)/Zanzibar’dacamiaçılışı(34)/Kutludoğumetkinliklerinedestek(35)/Bosna-Hersek’teİstanbulKültürveEğitimMerkeziaçıldı(38)/40.151katarakthastasıışığakavuştu(39)/Şili’dedepremmağdurlarınadestek(40)/Arakanlılarıntrajedisidevamediyor(41)/İHH’danotistiköğrencileredestek(42)/Hakkâri,ŞanlıurfaveMuş’ayardımeliuzandı(44)/Gönüllüfaaliyetleri(46)/HAYATBULMAYIBEKLEYENPROJELER-FilistinGazzeÇocuklariçinpsikolojikdestekprojesi(50)/LübnanTıbbicihazalımıprojesi(50)/SomaliDarfurYenidoğanbebeklerintemelihtiyaçlarınınkarşılanmasıprojesi(51)/TürkiyeElazığÇeşmeinşasıprojesi(52)/FilistinKudüsMescid-iAksa’nınçevresindekievlerinonarılmasıprojesi(52)/TaylandPataniyetimhaneprojesi(53)/BASINDAİHH(70)
GÜNDEM
RotamızFilistinYükümüzİnsaniYardım

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->