Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ecomarketing - Mirela Stoian - capitolul7

Ecomarketing - Mirela Stoian - capitolul7

Ratings: (0)|Views: 180 |Likes:
Published by dorbermany

More info:

Published by: dorbermany on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

 
 
APLICAREA PRINCIPIILOR ECOMARKETINGULUIÎN DIVERSE ACTIVITATI ECONOMICE
“Multe dintre problemele noastre imediate decurg din încercarea de a atinge scopurieconomice, fara a ne preocupa de celelalte parti ale ecosistemului. Daca am fi tinut seama din timp de posibilitatea unei strâmtorari energetice, daca am fi încercat sa prevedem impactul anumitor tehnologii asupra mediului ambiant, daca ne-am fi gândit cum submineaza economia bunastarii viata familiala si organizarea comunitara, poate ca nu am fi ajuns în capcana de acum” (Toffler, Alvin, Eco-spasm, Editura Antet, Oradea, 1996)
.
Protectia mediului ambiant reprezinta, în prezent, o conditieesentiala pentru desfasurarea în bune conditii a oricarei activitati economice.Marketingul si ecologia se constituie în doua domenii între care se stabilescmultiple relatii si conexiuni.Ecologia si marketingul sunt domenii care se interfereaza pemultiple planuri, deoarece ambele pornesc de la ideea ca, în desfasurareaoricarei activitati economice trebuie acordata atentia cuvenita, pe de o partesporirii cantitatii si calitatii produselor si serviciilor în conditii desolvabilitate pentru indivizi, colectivitati, firme etc., iar pe de alta parteprotectiei mediului ambiant. Desigur, exista cazuri în care, din dorintarealizarii unui profit maxim se neglijeaza aspectele sociale, aspectele privindprotectia mediului ambiant.Poluarea poate avea loc în diferite etape ale ciclului economic,pornind de la extragerea resurselor materiale, prelucrarea, distributia
7
 
 Ecomarketing
sau consumul lor, cu mari diferentieri pe ramuri economice sau pe faze aleproductiei sau circulatiei. Unele ramuri sunt considerate poluante, altelenepoluante; la acelasi produs tehnologiile sunt foarte diferite din punctul devedere al gradului de poluare. În mod asemanator se pune problemadiferentierilor si în logistica de distributie a diferitelor produse sau servicii.Cererea de bunuri si servicii ecologice este în permanenta crestere înperioada actuala. Aceasta cerere conditioneaza comportamentulconsumatorilor si al industriilor, îsi exercita influenta si asupra cadruluilegislativ.În vederea prevenirii poluarii si protejarii mediului ambiant, subpresiunea asociatiilor ecologiste si legislatiei privind protectiaconsumatorilor, cresc investitiile facute în ramurile productive aleeconomiei(industrie, agricultura, transporturi etc.) a caror eficienta este dedorit sa fie maxima.În acest context marketingul ofera un vast câmp de actiune prinadaptarea si aplicarea la specificul actiunilor ecologiste a principiilor,metodelor si tehnicilor sale specifice, prin gestiona-rea rationala a actiunilorecologice, optimizând raportul dintre eforturile facute si rezultatele obtinute,dintre care unele mai greu de cuantificat, ceea ce plaseaza actiunile cuprioritate în marketingul social, domeniu vast din care face parte simarketingul ecologic (ecomarketingul).
 
 Aplicarea principiilor ecomarketingului în diverse activitati economice
7.1 Ecomarketigul în industrie
 Dezvoltarea stiintei si tehnicii a atras cu sine si aparitia fenomenelorde degradare a mediului înconjurator. Omul modern a preferat rupereaechilibrului om-natura în favoarea unei dezvoltari rapide si de multe orianacronice a societatii, fara a lua în calcul si reversul “medaliei”. Progresultehnic si tehnologic ultrarapid a avut ca efect degradarea mediului în caretraim. Mentinerea actualului ritm de dezvoltare a societatii, fara a lua încalcul si mediul ca sistem, va duce cu siguranta la dezechilibre naturalemajore, punând în pericol, în ultima instanta, chiar existenta speciei umane,a planetei în general.Începând cu a doua jumatate a secolului nostru, omul a devenit dince în ce mai constient de necesitatea adoptarii unor masuri de protectie siconservare a mediului, luând astfel nastere o serie de tratate, conventiiinternationale, menite sa reglementeze problemele legate de poluareamediului înconjurator. Conjunctura economica actuala nu favorizeazaincluderea protectiei mediului printre criteriile pe baza carora sefundamenteaza strategia dezvoltarii economice a României.În procesul de supravietuire economica a unitatilor industriale,cheltuielile suplimentare destinate protectiei mediului sunt greu de suportat,ele regasindu-se în pretul produselor finite si fiind preluate de societate.Structura actuala de productie nu poate fi rapid adaptata la standardeleoccidentale de protectie a mediului.Statele din Europa de Est si cele ale fostei Uniuni Sovietice suntresponsabile pentru 26% din emisiile totale de dioxid de carbon (gazul celmai important care produce efectul de sera) si 17% din hidrocarburileclorofluorurate (CFC) care sunt responsabile de subtierea stratului de ozon.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->