Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konica Minolta Bizhub 164

Konica Minolta Bizhub 164

Ratings:
(0)
|Views: 797|Likes:
Published by Sefcsics Csaba
Uputstvo za upotrebu prevod na srpski jezik
Uputstvo za upotrebu prevod na srpski jezik

More info:

Published by: Sefcsics Csaba on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
 
1
 
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
 
Zahvaljujemo što ste izabrali ovaj ure
aj.
 
Ove upute opisuju funkcije, procedure korištenja i mjere predstrožnosti za ovaj ure
aj.
 
Prije korištenja ovog ure
aja, pobrinite se da dobro prou
ite ove Upute kako biste što kvalitetnije koristiliure
aj. Nakon što ste pro
itali upute spremite ih nadohvat ruke.
 
Neke od ilustracija mogu se neznatno razlikovati od ilustracija na vašem ure
aju.
 
1.1
 
ENERGY STAR
 
Kao ENERGY STAR Partner uvjereni smo da ovaj sistem udovoljava ENERGY STAR kriterijima.
 
Ova funkcija može umanjiti godišnje troškove održavanja i pomaže u o
uvanju okoliša.
 
Što je ENERGY STAR program ?
 
ENERGY STAR program je skup me
unarodnih programa za promicanje energetski u
inkovitih proizvodaširoke potrošnje.Nakon duljeg nekorištenja sistem se prebaci na funkciju štednog na
ina rada ili se ugasi.Ova funkcija može umanjiti godišnje troškove održavanja i pomaže u o
uvanju okoliša.Ovaj sistemudovoljava ENERGY STAR kriterijima.
 
 
1.3 Sigurnosne informacije
 
Ovaj odlomak sadrži detaljne upute o korištenju i održavanju ovog ure
aja. Da bi ste postigli optimalnofunkcioniranje ure
aja, svi korisnici trebaju pažljivo prou
iti i slijediti upute iz ove knjižice. Molimo vas daupute držite na vidljivom mjestu uz ure
aj.
 
Molimo da pro
itate sljede
i odlomak prije nego po
nete koristiti ure
aj. Sadrži važne informacije neophodneza sigurno korištenje ure
aja i spre
avanja problema sa opremom. Obratite pažnju na sve njere oprezanavedene u ovim uputama.
 
Simboli upozorenja i mjera predostrožnosti
 
Neki djelovi sadržaja ovog odlomka vjerojatno se ne
e poklapati sa kupljenim proizvodom.
 UPOZORENJE
Ignoriranje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljne ozljede ili
ak smrt
 
OPREZ
Ignoriranje ovog znaka može dovesti do ozljeda ili kvara ure
aja
.
 
Zna
enje simbola
 
Simboli
 
Zna
enja
 
Trokut ozna
ava opasnost kod koje biste trebali poduzeti odre
enu mjerupredostrožnosti.
 
Ovaj znak upozorava na mogu
nost da se ope
ete
 
Diagonalna linija zabranjuje odre
eno djelovanje.
 
 
Ovaj simbol zabranjuje demontiranje ure
aja.
 
Crni krug upozorava na obavezno poduzimanje odre
enog koraka.
 
Ovaj simbol prikazuje da obavezno isklju
ite ure
aj iz struje.
 
 
 
UPOZORENJE
 
 
Ne prepravljajte ovaj proizvod jer može dovesti do požara, strujnog udaraili kvara. Ako proizvod sadrži laser, laserska zraka može uzrokovatisljepo
u.
 
 
Ne pokušavajte maknuti poklopce i pretince koji su pri
vrš
eni za proizvod.Neki proizvodi imaju dijelove pod visokim naponom ili iz njih izvire laserskazraka, što može dovesti do strujnog udara.
 
 
Koristite samo naponski kabel koji ste dobili u paketu. Ako niste dobilikabel, koristite samo onaj kabel i utika
koji je naveden u uputama zanaponski kabel. Krivo korištenje kabela može dovesti do požara ili strujnogudara.
 
 
Koristite naponski kabel iz paketa isklju
ivo za ovaj ure
aj i NIKADA ga nekoristite na nekom drugom proizvodu. Propust kod ovog upozorenja možedovesti do požara ili strujnog udara.
 
 
Koristite samo voltažu primjerenu za ovaj ure
aj. Propust kod ovogupozorenja može dovesti do požara ili strujnog udara.
 
 
Ne koristite produžni kabel sa više uti
nica za druge ure
aje istrojeve.Korištenje produžnog kabela za ve
e vrijednosti od dozvoljenihmože dovesti do požara ili strujnog udara.
 
 
Ne isklju
ujte i ne uklju
ujte naponski kabel sa mokrim rukama jer to možeizazvati strujni udar.
 
 
Pazite da ste pravilno umetnuli naponski kabel u uti
nicu. Nepravilnoumetanje može dovesti do požara ili strujnog udara.
 
 
Fizi
ki ne ošte
ujte naponski kabel, ne stavljajte na njega teške predmete,ne stavljajte ga blizu izvorne topline. Korištenje ošte
enog naponskogkabela(žice koje vire,potrgane žice i sl.) može dovesti do požara ili kvaraure
aja. Ukoliko primjetite neke od ovih okolnosti, odmah isklju
itenaponski prekida
, isklju
ite naponski kabel iz struje i kontaktirajte vašegovlaštenog servisera.
 
 
U na
elu nije preporu
ljivo da koristite produžni kabel jer to može dovestido požara ili strujnog udara. Kontaktirajte vašeg servisera ukoliko vam jeneophodan produžni kabel.
 
 
Ne stavljajte na ure
aj vazu sa cvije
em ili druge posude sa vodom,metalne spajalice ili ostale metalne predmete. Prolivena voda ili metanipredmeti koji u
u u ure
aj mogu dovesti do požara, strujnog udara ili kvaraure
aja. Ukoliko do
e do toga odmah isklju
ite naponski prekida
.Isklju
ite naponski kabel iz struje i kontaktirajte vašeg ovlaštenogservisera.
 
 
Prestanite koristiti ovaj ure
aj ukoliko postane neobi
no vru
, ukoliko sedimi iz njega ili primjetite neobi
an miris ili buku. Ukoliko do
e do togaodmah isklju
ite naponski prekida
. Isklju
ite naponski kabel iz struje ikontaktirajte vašeg ovlaštenog servisera. Ukoliko ga nastavite koristiti saspomenutim nepravilnostima, može do
i do požara ili strujnog udara.
 
 
Ne bacajte praznu toner kazetu na otvorenu vatru. Tako ba
en toner možeeksplodirati i uzrokovati opekline i druge ozljede.
 
 
Naponski utika
spajajte samo u uti
nice koje imaju ispravno uzemljenje.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nihada Zaklan Šećerbegović liked this
milanrs liked this
Sefcsics Csaba liked this
Sefcsics Csaba liked this
ivicastroj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->