Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
81Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MASALAH MURID ilmu pendidikan

MASALAH MURID ilmu pendidikan

Ratings:

4.88

(1)
|Views: 4,258|Likes:
Published by dbc2704

More info:

Published by: dbc2704 on Jul 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
 MASALAH MURID-MURID DALAM PEMBELAJARAN 
Antara factor-faktor yang mempengaruhi murid –murid dalam pembelajaran ialah :Faktor –faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar.
Sikap yang kurang minat terhadap pelajaran.
 Minat dan sikap seseorang terhadap pembelajaran boleh mempengaruhi kesediaan belajar .Murid-murid yang kurang minat dalam pembelajaran adalah amat sukar untuk menarik perhatian ketika guru mengajar, sebaliknya Seseorang murid yang mempunyaiminat dan sikap positif terhadap pembelajaran akan menumpukan perhatian terhadapaktiviti pengajaran guru,Cara untukmengatasi masalah tersebut, guru- guru boleh menggunakan set induksi yangmenarik. Dengan ini dapat menarik perhatian murid-murid, lebih-lebih lagi wujudnyasuasana menarik dalam bilik darjah, guru juga boleh menyediakan alat bantu mengajar yang berkaitan serta dapat menarik perhatian murid, Menggunakan pelbagai rangsanganuntuk mengekalkan minatmurid terhadap pembelajaran, serta membangkitkan naluriingin tahu murid dengan menggunakan teknik mennyoal dan kaedan inkuiri-penemuan.
 Kurangnya Motivasi Dalaman
Motivasi dalaman, dikenali juga sebagai motivasi intrinsic, adalah diwujudkan daripadarangsangan dalaman. Motivasi dalaman ini merupakan kesediaan belajar yangmembangkitkan dan mengekalkan minat seseorang individu dalam proses pembelajaran .Ia mendorong murid-murid ke arah mencapai sesuatu matlamat pembelajaran. Jikaseseoprang murid kurangnya motivasi dalaman ini adalah sukar untuk proses peringkat permulaan dalam pembelajaran.Mengikut Bruner (1966) , kanak-kanak yang baru masuk sekolah telah mempunyai dua jenismotivasi dalaman , iaitu intrinsic ingin tahu dan dorongan mencapai kecekapan .Kedua-dua intrinsic ini merupakan motivasi dalaman yang kuat untuk menggerakan danmeningkatkan kesediaan belajar kanak-kanak supaya menjalankan aktiviti pembelajarandengan lebik aktif , mudah, seronok dan berkesan.
 Kurang kemahiran asas dan pengalaman
Untuk mempelajari sesuatu ilmu atau kemahiran baru, murid-murid hendaklahmemperoleh kemahiran asas atau penglaman yang berkaitan ; misalnya untuk belajar operasi bahagi, seseorang murid hsrus menguasai asas operasi darab terlebih dahulu .
 
Begitu juga bagi murid yang berpengalaman dalam kehidupan di luar bandar akan lebih bersedia dalam topik pertanian daripada murid-murid di dalam bandar . Justeru itu ,kemahiran asas dan pengalaman sedia ada merupakan factor penting yang mempengaruhikesediaan belajar seseorang.
 Kurang peka dan tumpuan semasa belajar. 
Keadaan suasana dalam pembelajaran tidak sistematik, suram dan kurang tindakbalasdaripada pelajar. Dalan hal sedemikian rupa murid kurang tumpuan terhadap pembelajaran.Untuk mengatasi masalah tersebut guru hendaklah merancang pengajaran mengikutkebolehan dan pengetahuan yang sedia ada . Hubungkaitkan kemahiran asas yang telahdikuasai oleh murid dengan kemahiran baru yang akan dipelajari.
Gangguan emosi dengan ingatan.
Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat , seperti sedih, gembira, takut, dan lain-lain.Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan dalam dua jenis utama, iaituseronok ( gembira) atau kurang seronok ( sedih ) , dan cemas ( risau ) atautenang.Biasanya manusia lebih boleh ingat peristiwa atau pengalaman yang seronok danmempunyai kecenderongan agar sengaja melupai peristiwa atau pengalaman yang lebihsedih atau kurang seronok.Tentang factor cemas dan risau yang mempengaruhi pembelajaran pula ada kajian-kajianyang berkaitan . Misalnya , Serason (1952) dalam kajiannya mendapati perasaan trhadap peperiksaan ada kaitan rap[at dengan keberkesanan pembelajaran . Mengikut rumusan; –didalam apa situasi pembelajaran, sama ada tenang atau cemas, murid yangmempunyai emosi stabil memperoleh keputusan pembelajaran lebih baik daripada murid di bawah emosi tekanan dan cemas. –Di bawah situasi pembelajaran yang tenang , emosi yang stabil menunjukkankemajuan dalam pembelajaran , sedangkan emosi yang kurang stabilnya , keranaketegangan situasi pembelajaran, menunjukkan kemerosokkan prestasi dzlam pembelajaran mereka.Bagaimanapun, selain dari faktor peribadi, kecerdasan mental pula merupakan factor  penting yang mempengaruhi ingatan . Secara umumnya , murid yang mempunyaikecerdasan tinggi pula mempunyai daya ingatan yang tinggi.
 
Mudah lupa
Mengikut Teori Kesanan ( Trace Theory ) yang diutarakan oleh ahli-ahli psikologi gestalt,iaitu selepas aktiviti pembelajaran , imejnya akan tertinggal dalam otak . Sekiranyalatihan tidak lagi diadakan dalam sesuatu tempoh masa ,kesan yang tertinggal dalam otak akan beransur kabur, dan dengan peredaran masa semakin lama ., kesan itu akan hilangdalam ingatan atau dilupai.Terdapat banyak peristiwa dan pengalaman yang dialamiadalah dilupai dalam ingatan mengikut peredaran masa demikian. Misalnya, selepas barumenonton suatu tayangan drama. Kita masih boleh mengingat kembali sebahagian besar isi ceritanya. Tetapi, ingatan ingatan isi cerita akan semakin menjadi kabur semakin lamamengikut tempoh masa beredar, hingga akhirnya tidak dapat mengingatnya lagi selepas beberapa bulan atau tahun kemudian.Cara-cara meningkatkan daya ingatan atau mengurangkan lupaan. –mengajar dengan menggunakan bahan pembelajaran yang bermakna supayamudah diingati oleh murid-murid.. sehubungan ini, guru boleh mengaitkan bahan pembelajaran baru dengan pengetahuan yang sedia ada serta gunakan alat Bantumengajar yang sesuia untuk meningkatkan kefahaman mereka, dan seterusnyamembentuk konsep dengan tepat. –Mengajar dengan menggunakan panjan bahan pembelajaran yang berpatutan danmemberi masa yang cukup untuk mengekalkan dalam ingatan dengan aktivitisokongan sebelum bahan pembelajaran baru diperkenalkan. –Mengjar secara menarik untuk menangkap perhatian pelajar . Gunakan teknik motivasi yang sesuai supaya murid merasa seronok semasa pembelajaran .menggalakkan murid dengan memberi ganjaran serta elakkan hukuman yang akanmembunuh semangat murid-murid serta mengurangkan daya ingatan.
 Kurang kemhiran berfikir 
Adalah menjadi tanggapan umum bahawa perkembangan intelek akan membawa perkembangan kemahiran berfikir. Bagaimanapun, untuk meningkatkankemahiranberfikir, teknik menyoal harus sring digunakandalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna ,selain daripada menggunakan soalan bertumpu untuk mengembangkan daya intelek murid, guru digalakkan pul mengembangkan soalan bercapah untuk membimbing murid berfiki secara analitik, kritik dan rsional.Teknik-teknik yang dapat menggalakkan perkembangan kemahiran berfikir secaraanalitis ,kritis dan rasional boleh didapati daripada CoRT Thinking Programme yang

Activity (81)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maszenah Alan liked this
Junaidah Noh Noh liked this
Areimaysron Waza liked this
Fam Shyong Jye liked this
Avril liked this
Far Sha liked this
Amir Amir Marhin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->