Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
122Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Explicarea Sfintei Liturghii

Explicarea Sfintei Liturghii

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 6,502|Likes:
Published by iulipeter

More info:

Published by: iulipeter on Jul 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
Explicarea Sfintei Liturghii
Pr. Florin BotezanISfânta Liturghie - Taina TainelorCrestinismul este viatã
Crestinismul nu este o ideologie, un sistem de idei la care putem sau nu sã aderãm, ci viatã,viata cea adevãratã în comuniune cu izvorul vietii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-odatoripãcatului originar. Prin întruparea, moartea, învierea si înãlţarea Sa la cerMântuitorul Iisus Hristos a restaurat firea umanã si ne-a eliberat de sub stãpânirea pãcatului sia mortii dãruindu-ne viata vesnicã a Împãrãţiei cerurilor. Fiecare dintre noi am primit acestdar al vietii veşnice în botezul nostru când "ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez,pentru ca, precum Hristos a înviat din morti prin slava Tatãlui asa sã umblãm si noi întru înnoirea vietii"(Rom. 6, 4).
Slujbele Bisericii reprezintã împãrtãsirea concretã de viata cea nouã în Hristos
Biserica este Împãrãtia lui Dumnezeu pe pãmânt iar slujbele reprezintã intrarea noastrã înaceastã Îmţie, trãirea si îmrtãsirea concrede viata cea noîn Hristos, dedreptatea, pacea si bucuria în Duhul Sfânt ce caracterizeazã Împãrãtia lui Dumnezeu (Rom.14, 17). Cultul Bisericii ne poartã în lumea prezentei directe a lui Dumnezeu fãcându-nepãrtasi bucuriei învierii. Crestinismul este, pentru aceasta, o religie liturgicã, o religie în carepe primul plan este cultul, trãirea liturgicã a vietii celei noi în comuniune cu Dumnezeu.Biserica este, în primul rând, o comunitate rugãtoare, slãvitoare. Întelegem astfel de ceBiserica noastrã se numeste ortodoxã: este Biserica ce aduce dreaptã slãvire (orthos - doxa)lui Dumnezeu si, ca urmare, are credinta dreaptã fiind Biserica cea adevãratã.
Sfânta Liturghie - unirea tuturor în Bisericã si intrarea Bisericii în Împãrãsia lui Dumnezeu
Centrul cultului ortodox este Sfânta Liturghie, slujba în care se realizeazã, prin excelentã,intrarea noastrã în Împãrãţie, mai precis unirea tuturor în Bisericã si intrarea Bisericii în Împãrãtia lui Dumnezeu. Toate celelalte slujbe sunt o pregãtire pentru Liturghie si îsi gãsesc împlinirea în ea. Sfântul Dionisie Areopagitul numeste Sfânta Liturghie Taina Tainelordeoarece ea încununeazã tot ceea ce s-a dat prin celelalte slujbe si uneste cel mai deplin pefiecare credincios si pe toti în Dumnezeul cel Unul si infinit în iubire desãvârsind comuniuneacu Dumnezeu.
Taina mântuirii si Tainele Bisericii
Astãzi vorbind despre Tainã avem tendinta de a ne gândi numai la cele Sapte Taine sausacramente ale Bisericii (Botezul, Mirungerea, Euharistia, Spovedania, Cununia, Hirotonia,Maslul). Dar pânã în secolul al XIII-lea Biserica Ortodoxã nu a fixat precis numãrul Tainelor,Pãrinţii preferând sã se refere la Taina mântuirii în sens general si la aspectele acesteia, laTaina unicã a Bisericii în care Dumnezeu Îsi împãrtãseste viata Sa dumnezeiascã omenirii,rãscumpãrând omul din pãcat si din moarte si revãrsând asupra omului slava nemuririi.Aceastã Tainã se concretizeazã în lucrãrile specifice ale Bisericii în care Hristos însusi se oferãsi se împãrtãseste printr-un ritual de sfinţire sãvârsit de slujitorii bisericesti în si prin putereaDuhului Sfânt.
1
 
Sfânta Liturghie este Taina Tainelor
Punctul culminant al acestor lucrãri este Sfânta Liturghie, Taina Tainelor, Taina actualizãriilucrãrii mântuitoare a lui Hristos si a unirii depline cu El, Taina împlinirii Bisericii ca Trup al luiHristos si a intrãrii ei în Împãrãtia lui Dumnezeu. La Sfânta Liturghie Duhul Sfânt introducerealitatea eshatologicã a Împãrãţiei în istorie schimbând istoricitatea liniarã în prezentã.Trecutul si viitorul sunt astfel unite într-o realitate unicã si indivizibilã realizându-se o sintezãa istoricului si eshatologicului.
Sfânta Liturghie - Taina lui Hristos
Sfânta Liturghie este o anamnezã, o pomenire a faptelor mântuitoare ale lui Dumnezeu începând de la creaţie si, în primul rând, a lucrãrii mântuitoare a lui Hristos. Dar aceastãpomenire nu este o simplã comemorare ci o actualizare a evenimentelor. În Liturghie are loc oepifanie si dezvãluire crescândã a prezentei lui Hristos Cel Întrupat, Rãstignit, Înviat si Înãltatdar si ca Cel va sã vinã. Liturghia este "Evanghelia mereu actualizatã".
Sfânta Liturghie - Taina Bisericii
 În Liturghie Hristos e prezent în mijlocul Bisericii Sale, a adunãrii credinciosilor. Nu îl întâlnimca insi singuratici ci ca mãdulare ale trupului Sãu adunate laolalsporind neîncetatcomuniunea cu El si între noi printr-un urcus spiritual continuu al nostru spre trepte tot mai înalte de comuniune duhovniceascã cu Hristos si, în Hristos, cu Sfânta Treime. În LiturghieBiserica primeste darul unitãtii "de sus", în Hristos, împlinindu-se ca Trup al lui Hristos.Fiecare comunitate localã realizeazã astfel si reveleazã Biserica întreagã, evenimentul nouluimod de viatã care constituie mântuirea, participarea omului la viata vesnicã. În acelasi timpLiturghia este slujitã în comuniune cu întreaga Bisericã universalã si în numele întregii Bisericipomenindu-se atât cei aflati departe cât si cei adormiti ca mãdulare ale aceluiasi Trup al luiHristos, realizându-se astfel o unitate în timp si spatiu.
Fiecare credincios trebuie sã înteleagã Sfânta Liturghie
Viata crestinã autenticã nu poate fi conceputã în afara Sfintei Liturghii care ocupã loculcentral în Bisericã si în viata oricãrui crestin care îsi ia în serios demnitatea de mãdular alTrupului lui Hristos. Dar pentru a putea participa deplin la Liturghie si nu numai a asista estefoarte important ca fiecare credincios sã înteleagã semnificatia ei. Ca urmare, în cadrulacestei rubrici vã vom oferi o explicare sistematicã a acestei slujbe esentiale a Bisericii careeste Sfânta Liturghie.
2
 
IICâteva repere istorice:Liturghia în primele trei secoleSfânta Liturghie este un organism spiritual viu, în continuã evoluţie, si nu o relicvã aistoriei
Multi crestini ortodocsi cred cã Sfânta Liturghie a fost de la început asa cum o cunosc eiastãzi. Dar, cu toate cã în ultimele secole Liturghia nu a cunoscut schimbãri semnificative,aceasta nu înseamnã cã forma ei de azi este fixã si neschimbabilã. Sfânta Liturghie este unorganism spiritual viu, în continuã evoluţie si nu o relicvã a istoriei. În decursul veacurilor eaa evoluat de la simplitatea originarã la bogãtia de azi. Dar aceastã evoluţie nu a însemnat o îndepãrtare de la adevãr, asa cum încearcã sã argumenteze unii eterodocsi, ci o cresterefireascã, expresie a lucrãrii Duhului Sfânt în Bisericã, o dezvoltare a elementelor esentiale pecare le gãsim de la început în structura Liturghiei.
Sfânta Liturghie a fost întemeiatã de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Tainã
Sfânta Liturghie a fost întemeiatã de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Tainã când "aluat pâinea si, binecuvântând, a frânt si a dat ucenicilor sãi zicând: Luati mâncati acesta estetrupul Meu. Si luând paharul si multumind le-a dat zicând: Beti dintru acesta toti, Cã acestaeste Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru multi se varsã spre iertarea pãcatelor" (Mt.26, 26-28). Sfinţii Evanghelisti Marcu si Luca precum si Sfântul Pavel precizeaMântuitorul a lãsat Bisericii porunca expresã de a oficia Sfânta Liturghie: "Sã faceti aceasta întru pomenirea Mea" (Mc. 14, 22-24; Lc. 22, 19-20, I Cor. 11, 22-25).
Liturghia apostolicã era mult mai simplã, însã cuprindea elementele esentiale care se vorpãstra pânã astãzi
Dupã pogorârea Duhului Sfânt, primii crestini, urmând porunca Mântuitorului, "stãruiau în învãtãtura apostolilor si în împãrtãsire, în frângerea pâinii si în rugãciuni" (FA 2,42) adicã înslujirea Sfintei Liturghii care, încã de la început, a fost centrul vietii Bisericii, Tainaactualizãrii lucrãrii mântuitoare a lui Hristos si a unirii depline cu El.Desi în Noul Testament nu avem o descriere amãnuntitã a Liturghiei pe care o sãvârseauSfinţii Apostoli si urmasii lor, putem totusi ca, în lumina informatiilor patristice ulterioare,pornind de la citatul de mai sus (FA II,42) si de la alte texte nou-testamentare, reconstituim structura acesteia. Remarcãm faptul slujba era mult mai simplã însãcuprindea elementele esenţiale care se vor pãstra pânã azi si anume:

adunarea în Bisericã - (vezi I Cor XI,18)

"învãtãtura apostolilor"- lecturi si predici (vezi si I Tes V,27; Col IV,16; FA XX,7,11; I TimIV,13; I Cor XVI,26) având în centru împãrtãsirea cu Dumnezeu Cuvântul prin cuvânt. Aceastãparte se va dezvolta în Liturghia Cuvântului sau a catehumenilor.

"frângerea pâinii si rugãciuni" - este ceea ce se va numi, mai târziu, Liturghia Euharisticãsau a credinciosilor.Se fãceau rugãciuni pentru diferite categorii de credinciosi (I Tim II,1).Probabil crestinii îsi dãdeau si sãrutarea pãcii dacã "sãrutarea sfântã" pomenitã de SfântulPavel (Rom 16,16; I Cor 16,20; II Cor 13,12; I Tes 5,26) este o aluzie la acest act liturgic.Frângerea pâinii era înteleasã ca o actualizare, prin lucrarea Duhului Sfânt, a Cinei celei deTainã. Ca urmare se împlineau actele principale fãcute de Hristos la aceastã Cinã:

"a luat" - aducerea darurilor de pâine si vin (I Cor. XI,23 -26);
3

Activity (122)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hi1981 liked this
mime84 liked this
ovidiuspirit1085 liked this
Ralu170599 liked this
Cohut Dorina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->