Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
6Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ne vorbesc parinti athoniti

Ne vorbesc parinti athoniti

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 979|Likes:
Published by iulipeter

More info:

Published by: iulipeter on Jul 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/21/2012

pdf

text

original

 
 Fraţilor, păziţi dragostea,că dragostea este de la Dumnezeu.
 părintele Dionisie de la Colciu
 
Danion Vasile Marian Maricaru
NE VORBESC PĂRINŢI ATHONIŢI
Avva Dionisie de la ColciuAvva Iulian de la Prodromu
Ediţie îngrijită de Claudia VasileCarte tipărită cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Părinte GALACTION,
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
Editura Bunavestire
Galaţi, 2003
1
 
Cuprins
Micul Pateric de la Colciu..................................................................................................................3Din apoftegmele părintelui Dionisie Ignat.......................................................................................16 Ne vorbeşte părintele Dionisie de la Colciu.....................................................................................18 Ne vorbeşte părintele Iulian de la Prodromu....................................................................................40Gândurile unui pelerin la Sfântul Munte Athos...............................................................................60
2
 
 În loc de introducere
Micul Pateric de la Colciu
I. O noapte cu lună
Un binecunoscut scriitor al Bisericii Române, părintele Ioanichie Bălan, povesteşte despre pelerinajul său la Muntele Athos şi despre cuvioşii părinţi ai schitului Colciu: „De-a lungul istori-ei, Muntele Athos a fost pentru întreaga lume o veritabilă citadelă a afirmării şi apărării credinţeiortodoxe. Pentru mai bine de o mie de ani, Athosul a fost cea mai înaltă şcoală a creşterii şi perfec-ţionării monahismului ortodox, fără egal în vreo altă ţară creştină. Athosul a dat Bisericii Ortodoxesute de sfinţi, ierarhi remarcabili, asceţi, dascăli ai rugăciunii, monahi sfinţi, scriitori bisericeşti şiapologeţi ai dreptei credinţe şi ai Tradiţiei ortodoxe. Aici Dumnezeu este lăudat de mai bine de unmileniu, probabil mai mult decât oriunde altundeva pe pământ, iar rugăciunea este înălţată cătreDomnul în mai multe limbi, printre care şi română. În fiecare noapte, de la miezul nopţii până secrapă de ziuă, monahii athoniţi se roagă din tot sufletul lor şi slujesc Sfânta Liturghie în sute de biserici şi paraclise”.Dorinţa de a cunoaşte mai de aproape Muntele Athos şi de a purta convorbiri duhovniceşti cu părinţii aghioriţi români ne-a îndemnat să pornim în pelerinaj spre acest munte binecuvântat şisfânt.După o oprire de două zile la Tesalonic, oraş încreştinat de Sfântul Apostol Pavel, traversăm peninsula Halkidiki şi de acolo, într-o mică ambarcaţiune, călătorim încă două ore pe Marea Egeeînspre portul athonit Dafni. Iată-ne în ţara călugărilor ortodocşi din lumea întreagă! Iată-ne în ţaracea sfântă a Muntelui Athos! În port se află o mulţime de monahi şi pelerini care au venit din ţinu-turi foarte îndepărtate. Preţ de alte două ore, urcăm un drum şerpuit şi ajungem la Karyes, capitalaşi centrul spiritual şi administrativ al Muntelui, unde oprim pentru o noapte. Câţiva călugări ro-mâni merg înaintea noastră. La miezul nopţii, în Munte, clopotele îi trezesc pe toţi pentru slujbaUtreniei. O atmosferă nemaiîntâlnită de linişte, de tihnă şi sfinţenie ne înconjoară... „Muntele At-hos, Sfântul Munte, al doilea rai de pe pământ”, spune un stih al Părinţilor aghioriţi.A doua zi, un grup de monahi români ies în pelerinaj de-a lungul potecilor ascunse ale Atho-sului, înspre schiturile şi chiliile locuite de smeriţii monahi ce au venit din România. Ne îndreptămspre chilia Sfântul Gheorghe - Colciu – un drum care ne ia patru ore de mers, până la asfinţit. Pen-tru început, rătăcim printr-o vale largă şi însorită, acoperită cu păduri, livezi de măslini şi viţă-de-vie. Aceasta este Kapsala. În vremurile de odinioară, aici se nevoiau sute de isihaşti, printre care şimulţi români. Azi au rămas puţini. Chilii pustniceşti apar ici-colo pe pajişti şi în luminişuri de pă-dure. Datorită absenţei monahilor, unele sunt nelocuite şi într-o stare de neglijare. Altele sunt bineîntreţinute, înconjurate de livezi de măslini şi lămâi şi pomi de grape – semn că unele sunt încă lo-cuite, că în ele candela privegherii nu este stinsă şi că numele lui Dumnezeu este încă lăudat. La ori-zont pot fi văzute mănăstirile Pantocrator, Stavronikita, Iviron şi Filoteu, înălţându-şi turnurilespre cer, iar dedesubt, la poalele muntelui, se dezvăluie marea cea misterioasă.În chilia Sfântul Gheorghe, deasupra golfului Colciu, locuiesc trei monahi români, sub îndru-marea ieroschimonahului Dionisie Ignat. Părinţii ni se înfăţişează având multă dragoste şi lacrimiîn ochi. Ne închinăm în biserică, cântăm Domnului şi Maicii Sale –ocrotitoarea Sfântului Munte,ne dăm sărutarea de bun-venit şi rămânem aici peste noapte. O noapte cu lună, într-o tăcere inima-ginabilă, ce trezeşte sufletul la rugăciune. Numai murmurul apei se aude slab jos, la poalele mun-telui.
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ramonabf liked this
ramonabf liked this
imarasu liked this
ibalanean2966 liked this
ianmatei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->