Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SAPTAMANA ACEASTA CITIM - Nr: 85

SAPTAMANA ACEASTA CITIM - Nr: 85

Ratings: (0)|Views: 451|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Maria Ioana on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
Nr. 85 (8267)
Comunicare de la Domnul Iisus Hristos, 12.10,2102
Draga Mea cea dragă, mult a fost inima ta îndurerată, dar iată că s-a făcut lumină casei acesteia şisufletului tău. S-a curăţat sufletul tău prin suferinţă de tot ce e rău. Te binecuvintez să ai multă încredere încuvântul Meu şi în ceea ce am de spus Eu. Să nu te temi de ceea ce va urma, va fi bine, draga Mea! Te veireface în scurtă vreme şi toate vor fi după Sfânta Mea voire. Dar atenţie, nu ai voie să faci efort mare, pânăla a ta deplină recuperare! Ai nevoie de multă odihnă, ca să se refacă corpul tău şi pentru aceasta trebuiemenajat cât mai mult, copilul Meu. Ai răbdare şi în Mine încredere mare, căci vei fi din nou suficient deîncrezătoare să faci şi o plimbare mai mare. Te vindec cu raze vindecătoare şi îţi dau protecţie mare. Tecoordonez în continuare să ştii ce ai de făcut întocmai, ca să se împlinească cu tine Preasfânta Mea voire. Săgândeşti pozitiv, că totul va fi bine şi aşa o să şi fie, după cum tu vei gândi, drumul tău în viaţă aşa îl veicroi şi vei vedea că bine toate vor fi. Pace şi multe bucurii te aşteaptă, să ştii, că ai ştiut a te smeri, că a MeaVoie prin tine să se poată împlini. Pace ţie şi răbdare în continuare, că vei primi o bucurie mare, care va fi aeforturilor tale Cerească încununare. Te binecuvintez! Amin!
Comunicare de la Maica Domnului, 12.10.2012
Te binecuvintez cu mult drag, fiica Mea cea dragă şi te felicit pentru curajul cu care ai trecutîncercări aşa de grele pentru sufletul tău, fără a cârti împotriva Creatorului tău şi fără într-un fel a tenemulţumi. Veghează şi te roagă, că Voia Domnului se va împlini de acum înainte şi mai bine, prin tine, săştii, căci ai un suflet curat, prin suferinţă mult purificat, care de Domnul mult s-a apropiat.
 Iar această de Domnul apropiere este de fapt un
dar 
pe care El ţi l-a dat pentru că tu te-ai rugat şi ai vrut să împlineşti al Său plan binecuvântat.
Şi acum, roagă-te ca şi de aici înainte El să împlinească prin tine toată a Sa voire şisă se folosească de tine aşa cum ştie mai bine, căci numai aşa te vei putea bucura de toată darea Sa, ce vi s-adăruit vouă, tuturora. Amin!
Nr. 84 (8000)
Comunicare de la Domnul Iisus Hristos, 13.09.2012
Pace, draga Mea, pentru tine şi pentru toată echipa care te va opera, să puteţi face cu toţii Voia Mea,acum şi întotdeauna. Să nu te temi, Maria, căci asta Îmi este Voia, dar te voi salva pe tine şi toată familia taşi de data aceasta, căci Eu sunt Bun, şi Iubitor, şi de oameni Iertător şi am îndelungă răbdare cu toţi copiiiMei, şi cu tine, draga Mea!
 
Şi după cum îţi este
 
dorirea aşa îţi va fi
 
şi
 
trăirea,
 
şi cu Îngerii din Cer convieţuirea,
 
când vei veni în a Mea Împărăţie, şi la chemarea Mea toate pe pământ le vei lăsa, ca să te poţiuni cu Mine odată pentru totdeauna.Te binecuvintez să ai răbdare cu tine însăţi, căci vindecarea cere timp şi rugăciune, dar se vor împlini Voile Mele cu tine şi cu întreaga lume. Amin!
Comunicare de la Domnul Iisus Hristos, 20.09.2012
Pace ţie, draga Mea Maria! Cunoscute Îmi sunt suferinţele tale de acum şi te sprijin pe al tău drum. Te binecuvintez să ai pace în sufletul tău şi cu gândul să fii tot la Domnul tău, căci Eu te voi izbăvi de orice răuşi te voi binecuvânta pe tine şi familia ta, acum şi-n toată vremea. Te binecuvintez să nu fii tristă pe drumultău, să păstrezi în adâncul sufletului tău nădejdea că Eu nu te voi lăsa la greu şi voi îngădui suferinţe numaiatât cât poţi duce, cruţându-te de ce e prea mult şi ochii tăi nu pot să vadă, iar corpul tău să simtă.Binecuvintez corpul tău cu vindecarea de care are nevoie şi sufletul tău cu tot Harul trebuincios lui,ca împreună acestea două să poată birui tot răul şi toată suferinţa ce sunt acum asupra ta. Amin!
Comunicare de la Maica Domnului, 20.09.2012
1
 
Te binecuvintez, fiica Mea Maria, să rabzi tot ce înfrunţi acum, căci te ajut pe al tău drum şi sunt cutine şi la greu, şi acum, când atât sufletul tău, cât şi trupul au atâta nevoie de vindecare şi grabnicăîntrajutorare.
 
Arată-Mi
 
încredere
 
mare,
 
 punându-ţi în
 
Mine a ta nădejde de mai bine, cu totală resemnare, căVoia Domnului se împlineşte în tine cu iubire, şi că Domnul revarsă de Sus peste tine a Sa tărie, atât pentrutine, cât şi pe cei din jurul tău care suferă poate la fel de mult ca tine, sau poate chiar mai mult, pentru că nuau credinţa aprinsă că îi ajută al tău Mântuitor.
Crede doar,
şi totul va fi bine iar! Cu iubire vei primi de Sustoate cele necesare ţie şi familiei tale şi mai ales tărie, să le treci pe toate cu bine şi să ai în suflet abandontotal în mâna Creatorului tău, că te va conduce până la capăt, cu iubire.
Pentru Andreea:
Ai
 
încredere,
 
fiica
 
Mea,
 
într-un
 
viitor 
 
mai
 
 bun
 
şi
 
nu
 
deznădăjdui!
 
Toate bine cu voi două vor fi şi mama tase va însănătoşi, de pe o zi pe alta tot mai bine va fi, şi-n sânul familiei voastre ea va reveni, astfel încât voisă puteţi împreună mulţumi pentru tot ce a fost şi câte vor mai fi. Vă port de grijă amândurora şi Mă rog pentru voi Tatălui Ceresc ca cele bune pentru voi să le dobândesc şi să găsiţi răspuns bun la cererile voastreîndreptăţite la Tatăl , caci El va da izbăvire sufletelor voastre, la rugăciunile Mele şi ale voastre, aletuturora.Rugaţi-vă
 
aşadar 
 
şi nu deznădăjduiţi, toţi aceia care cereţi în rugăciune vindecarea,
 
căci
 
ea este cu putinţă
 
celor ce cred în ea şi se roagă pentru a o avea. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură, plângeţi cu cei ce plâng, căci mare va fi în Cer fericirea voastră. Amin!
Nr. 83 (8000)
 
Comunicare de la Domnul Iisus Hristos, 27.07.2012
Pace vouă, dragele Mele fiice de lumină! Pace vouă şi caselor voastre, famiilor şi celor pentru carevă rugaţi. Pace în inima fiecăreia dintre voi şi liniştire sfântă ca fiecare dintre voi cuvântul să Mi-l audă, aşa precum vi-l dau Eu, plin de dragoste şi de îndelungă răbdare, dornic să vă ajute, să vă transforme şi să văaducă mai aproape de Mine. Nu vă temeţi, văzând încercările prin care treceţi. Vă conduc cu mână sigură, Eu, Domnul vostru, şivă ocrotesc, în lumină sfântă vă învelesc, ştiind că vă e foarte greu şi câtă nevoie aveţi de ajutorul Meu, dar deocamdată asta aşa trebuie să fie, după Sfânta Mea voire, ca să se termine cu a relelor ispăşire. Prinsuferinţă se spală totul, inclusiv păcatul şi se curăţeşte sufletul, astfel încât voi să-Mi urmaţi întru totul, chiar cât de greu vi s-ar părea totul, căci bucuros sunt să vă ajut cu tot ce înseamnă viaţa voastră de acum încolo,o viaţă de suferinţă, de abandon şi de credinţă. La o astfel de viaţă vă chem, pe voi şi pe toţi cei ce vor să-Mi urmeze Mie şi vă asigur că pe drum nu vă voi lăsa singuri, nici nu vă voi părăsi, ci Mă voi apleca sprevoi cu grijă sfantă şi vă voi ocroti pe voi.Rugaţi-vă în continuare să primiţi în dar a Mea sfântă binecuvantare şi să puteţi înainta pe a vieţiivoastre strâmtă cărare cu curajul pe care l-am avut şi Eu cândva şi vreau şi vouă a vi-l da, să înfruntaţi chiar moartea de dragul Meu.Vă binecuvintez să nu fiţi triste când daţi de greu, căci vă ascult în gândul Meu şi înregistrez cererilevoastre adresate Mie, cu iubire şi decid pentru voi cum e mai bine. Amin! 
Comunicare de la Maica Domnului, 27.07.2012
Curaj, fiicele Mele şi îndrăzniţi în rugăciune, căci de aici vă vine tot binele. Deschideţi-vă larginimile, ca să puteţi să primiţi tot ceea ce Eu am de dăruit: bunătate, resemnare, tărie, iubire, har şi răbdareşi toate câte vă mai sunt vouă de folos, după Voia Domnului Hristos.Va vindec de rănile voastre sufleteşti şi trupeşti atât cât Îmi permite Domnul Sfânt, după cum VoileLui sunt, însă ţine de răbdarea voastră Cereasca vindecare. Cereţi-o în rugăciunile voastre şi perseveraţi,gândind că sunteţi de Tatăl Ceresc ascultaţi, chiar dacă imediat efectele rugăciunilor voastre nu le observaţi.Efectele vin în timp, după cum şi voi vă schimbati atitudinea, gândirea, comportarea.Pe măsură ce şi voi faceţi Voia Lui Dumnezeu, şi El va fi mai prompt şi va da curs cererilor voastre.Cu cât progresaţi pe calea spirituală, cu atât mai multă nevoie de lumină veţi avea şi dacă Mi-o cereţi, Eu2
 
vouă vă voi da ca să-L puteţi pe Domnul urma şi să nu vă lăsaţi amăgiţi de himerele acestei lumi, care pareveşnică în ochii voştri, dar nu este. Toate greutăţile trec, important este ca voi să puneţi totul pe cântaruldreptăţii Divine şi Dumnezeu îi va cântări totul fiecăruia, după faptele sale şi după jertfa sa din iubire pentruEl. Amin!
Nr. 82 (7816)
Comunicare de la Domnul Iisus Hristos, 29.06.2012
Pace vouă dragele Mele fiice de lumină. Cu drag vă binecuvintez spre cer să vă îndreptaţi privirile şisă priviţi încrezători spre viitor, chiar dacă acum vă este greu şi chiar dacă acum totul pare fără rezolvare.Încredinţaţi-vă cu totul Mie prin rugăciunile voastre şi nu vă descurajaţi chiar dacă de greu voi daţi. Eu suntşi rămân alături de voi chiar în aceste momente grele când vă confruntaţi cu tot felul de probleme. Vă binecuvintez dragele Mele să aveţi curaj şi îndrăzneală, putere şi iubire, să puteţi înfrunta totul cu bine. Euvă binecuvintez să nu aveţi teamă de nimic, nici chiar de moarte, căci moartea nu e decât ceva trecător, ostare prin care omul trece şi se întoarce iarăşi la viaţă, o viaţă care uneori poate fi mai bună decât ceaanterior avută de cel care decedează. Rămâneţi unite cu Mine în Sfânta Mea Treime, căci cu drag vă binecuvintez pe fiecare în parte, după nevoile voastre, după puterea voastde a înţelege şi de a acceptatotul aşa cum este. Amin!
Comunicare de la Maica Domnului, 29.06.2012
Privesc din Cer spre voi dragele Mele, dragii Mei copii. Privesc cu atâta bucurie când vă văd jertfeleşi vă răsplătesc pentru ele. Chiar dacă nu pare totul are în Cer şi pe Pământ rezolvare. Voi smeriţi-vă, căiţi-vă de păcatele voastre din timpul vieţii ca să pot să vă pregătesc un sfârşit bun pe măsura rugăciunilor voastre şi să puteţi ispăşi totul înainte de a trece la cele veşnice. Vegheaţi şi vă rugaţi căci timpul scurt este.Privegheaţi şi M-ascultaţi în cele ce vă spun căci de la Domnul sunt şi prin Mine, Maica voastră, vreaDomnul vostru să vă îndrepte spre căi mai bune şi mai drepte şi să culeagă mântuire pentru voi pentrufiecare, dăruind răspuns bun şi grabnică salvare, fiecărui suflet, care din inimă o cere, în modul în care Eldoreşte şi ştie ce i se potriveşte.Să nu te temi Maria de moarte, căci Eu te voi lua pe braţele Mele Sfinte şi Protectoare şi-ţi voi arătaCerul, veşnicia şi toate câte sunt în ea. Şi atunci tu, draga Mea, cu adevărat te vei bucura şi vei rămâne înslava Mea. Amin! Aşa că nu te întrista văzând acum toate acestea căci de la Mine au fost pentru tine toatecele întâmplate ca să poată fi spălate toate ale tale păcate! Aşa tu te vei mântui şi de tot răul te vei izbăvi şi pacea şi bucuria în sufletul tău vor domni. Amin!
Nr. 81 (7650) 
Comunicare de la Domnul Iisus Hristos, 28.05.2012
Vă binecuvintez dragele Mele fiice de lumină, ca întru smerenia inimii să puteţi răzbate prin mii dedificultăţi îndurate şi să puteţi gândi la un singur aspect: acela că
prin suferinţă vă veţi mântui sufletelevoi şi ai voştri, care se vor ruga şi vor face Voia Mea.
Aveţi grijă unii de alţii precum veţi putea şi păstraţi-vă uniţi unii cu alţii ca să pot lucra prin voi, bineştiind că numai însăşi rugăciunea vă va putea salvadin tumultul lumii acesteia, care pare să nu mai ia sfârşit.Vă binecuvintez să nu vă temeţi şi să păstraţi pacea în inimile voastre, gândind pozitiv şi dânddovadă de încredere până la capăt, în toate ale vieţii voastre.Eu cu voi sunt acum şi în toate vremurile şi nu vă părăsesc la greu, dăruindu-vă cuvântul Meu plinde bunătate şi de pace pentru voi toţi.Gândiţi-vă la Jertfa Mea de pe Cruce, cât am suferit de mult pentru voi şi atunci veţi prinde curaj întoate dificultăţile ce le presupune viaţa voastră de acum.Ştiu că nu vă este uşor! De aici de Sus se văd toate neajunsurile voastre pământeşti: financiare,sociale, familiale, bolile, neputinţele şi toate câte vă sunt puse înainte spre a fi depăşite. De aceea vă îndemn3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mihai37 liked this
VictoriaCross liked this
mihaela_b liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->