Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Papalitatea schismatica

Papalitatea schismatica

Ratings: (0)|Views: 173 |Likes:
Published by iulipeter

More info:

Published by: iulipeter on Jul 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
VLADIMIR GUETTÉE
DOCTOR ÎN TEOLOGIE ALBISERICII ORTODOXE A RUSIEI
PAPALITATEA SCHISMATIC
Ă
 
SAU
ROMA ÎN RAPORTURILE SALE CUBISERICA R 
Ă
S
Ă
RITEAN
Ă
 
Traducere de IOSIF GHEORGHIANfost Episcop al Dun
ă
rii de Jos
ş
i Mitropolit PrimatAparuta cu binecuvantarea P.S. Galaction,Episcopul Alexandriei si TeleormanuluiEdi
ţ
ie digital
ă
 APOLOGETICUM2005
 
 
Vladimir Guittee2
 
Papalitatea schismatic
ă
 3
 NOT
Ă
ASUPRA EDI
Ţ
IEI
Retip
ă
rim acum o lucrare clasic
ă
a eruditului teolog francez din secolul XIX,Arhimandritul Vladimir Guettée, cunoscut mai ales sub numele de Abbé Guettée (René-François Guettée pe numele de mirean).Fost preot al Bisericii Romano-catolice din Fran
ţ
a, Abatele Guettée este autorulIstoriei Bisericii Fran
ţ
ei (9 volume)
ş
i al mai multor lucr 
ă
ri de mare erudi
ţ
ie sau cucaracter polemic. Lucr 
ă
rile sale, scrise în spiritul adev
ă
rului istoric, cu o probitateexemplar 
ă
, au stârnit opozi
ţ
ia cercurilor ultramontane
ş
i a Papalit
ăţ
ii, fiind puse laIndexul c
ă
ţ
ilor interzise de Biserica Romano-catolic
ă
. Intrând în conflict cu BisericaCatolic
ă
, Abatele Guettée devine un opozant deschis al Papalit
ăţ
ii
ş
i treptat se apropiede Biserica Ortodox
ă
Rus
ă
de la Paris. Descoperind Ortodoxia ca fiind Bisericaautentic
ă
a Apostolilor, a Sinoadelor Ecumenice
ş
i a Sfin
ţ
ilor P
ă
rin
ţ
i, se va converti laOrtodoxie cu numele de Vladimir, ob
ţ
inând apoi titlul de doctor al Bisericii OrtodoxeRuse
ş
i rangul de Arhimandrit.Papalitatea schismatic
ă
, una din c
ă
ţ
ile cele mai celebre ale Abatelui Guettée, afost tradus
ă
în române
ş
te de Episcopul Iosif Gheorghian (edi
ţ
ia întâi 1880, edi
ţ
ia a doua1906). Pentru aceast
ă
reeditare am folosit textul edi
ţ
iei a doua (Tipografia C
ă
ţ
ilor Biserice
ş
ti, Bucure
ş
ti, 1906). Din dorin
ţ
a de a oferi cititorilor de azi un text cât maiinteligibil
ş
i fidel originalului, traducerea a fost complet rev
ă
zut
ă
,
ă
ă
a o modifica înmod esen
ţ
ial, intervenindu-se doar punctual acolo unde sensul risca s
ă
se piard
ă
. Au fostcorectate tacit erorile de tipar, completate unele pasaje
ş
i înlocui
ţ
i unii termeni impropriifolosi
ţ
i de traduc
ă
tor, unificându-se pe cât posibil
ş
i redarea în române
ş
te a numelor  proprii. De asemenea, am îndreptat punctua
ţ
ia destul de fantezist
ă
a edi
ţ
iei din 1906,care îngreuia mult lectura. N
ă
d
ă
 jduim c
ă
aceste câteva modific
ă
ri vor sluji mai bunei recept
ă
ri a mesajuluiatât de actual al unei lucr 
ă
ri în care erudi
ţ
ia sluje
ş
te fericit zidirii duhovnice
ş
ti
ş
i înt
ă
ririidreptei credin
ţ
e, în duhul predaniei autentice a Bisericii Ortodoxe.Editura.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nickname777333 liked this
ioanmanole liked this
smecherov liked this
johnny54 liked this
johnny54 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->