Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MËSIMET NGA VENDOSJA E GJYKATËSVE DHE PROKURORËVE NDËRKOMBËTAR NË

MËSIMET NGA VENDOSJA E GJYKATËSVE DHE PROKURORËVE NDËRKOMBËTAR NË

Ratings: (0)|Views: 179 |Likes:
Published by Shefqet Aruqi

More info:

Published by: Shefqet Aruqi on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

 
QENDRA NDËRKOMBËTARE PËR DREJTËSINË TRANZICIONALESERIA E STUDIMEVE TË RASTEVE TË NDJEKJEVE PENALEMËSIMET NGA VENDOSJA E GJYKATËSVE DHE PROKURORËVE NDËRKOMBËTAR NËKOSOVËE shkruar nga Tom Perriello dhe Marieke Wierda për Qendrën Ndërkombëtare për DrejtësinëTranzicionaleMars 2006
 
2
Rreth QNDT
Qendra Ndërkombëtare për të Drejtësinë Tranzicionale (QNDT) i ndihmon shteteve në lidhje mepërcaktimin e llogaridhënies për krimet masive në të kaluarën si dhe për shkeljën e të drejtave të njeriut.Qendra punon në shoqëritë të cilat kanë dalë nga regjimi represiv apo konflikti i armatosur, si dhe nëdemokracitë e themeluara ku padrejtësitë historike ose shkeljet sistematike mbesin çështje të pazgjidhura.Me qëllim të promovimit të drejtësisë, paqës, dhe pajtimit, zyrtarët qeveritar dhe avokatët joqeveritarsigurisht do ti konsiderojnë një llojllojshmëri të qasjeve të drejtësisë tranzicionale përfshirë zgjdhjetgjyqësore dhe jogjyqësore ndaj krimeve dhe shleljeve të të drejtave të njeriut. QNDT ndihmon nëzhvillimin e qasjeve të integruara, gjithpërfshirëse, dhe të lokalizuara për drejtësinë tranzicionale qëpërbëhen prej pesë elementeve kyçe: ndjekja penale e kryesve, dokumentimi dhe pranimi i shkeljevenëpërmjet mjeteve jogjyqësore si janë komisionet për të vërtetën, reformimimi i institucioneve të cilëtkanë bërë shkelje, dhenia e kompensimit viktimave, dhe ndihma proceseve të pajtimit.Qendra është e dhënë pas ndërtimit të kapaciteteve dhe në përgjithësi ndaj forcimit të fushës së re tëdrejtësisë tranzicionale dhe bashkëpunon ngushtë me organizatat dhe ekspertët nëpër tërë botën. Dukepunuar në terren nëpërmjet gjuhëve vendore, QNDT jep informata krahasuese, analiza ligjore dhe tëpolitikave, dokumentim, dhe hulumtim strategjik për gjyqësorin dhe institucionet e kërkimit të së vërtëtës,organizatave joqeveritare, qeverive dhe të tjerë.
 
3
PËRMBAJTJA
Mësimet nga vendosja e Gjykatësve dhe Prokurorëve Ndërkombëtar në Kosovë
 Përmbledhje e përfundimeve
I. HyrjeA. Histori e shkurtër e konfliktitB. Themelimi i UNMIK-utII. Themelimi i Tribunaleve NdërkombëtareA.
 
Qasja e UNMIK-ut në Sundimin e LigjitB.
 
Propozimi për Gjykatën Kosovare për Krimet e LuftësIII. Themelimi i Kolegjeve NdërkombëtareA.
 
Mekanizmat shkrehës për Kolegjet e Rregullorës 64B.
 
Programi i Gjykatësve NdërkombëtarC.
 
Prokurorët NdërkombëtarIV. Strategjia prokuroriale dhe çështjet e zgjedhjës rasteveA.
 
Mungesa e kritereve për kalim të rasteveB.
 
Shqetësimet në lidhje me pavarësinëC.
 
Mungesa e bashkëpunimit nga SerbiaD.
 
Përmirësimet srtukturale në sistemin e GJNV. Korniza LigjoreVI. Mbrojtja dhe çështjet e gjykimit drejtëVII. Administrata gjyqësore dhe mbrojtja e dëshmitarëveVIII. Çështjet e shpenzimeve dhe efikasitetitIX. Marrëdhënia me TPNJ dhe mekanizmat tjerë drejtësisë tranzcionaleX. Informimi publik, percepcioni publik, dhe pronësiaXI. TrashëgimiaXII. Përfundimet

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
7days liked this
ditagirle liked this
ValbonaZahiti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->