Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Preparation 1st Test 9th October

Preparation 1st Test 9th October

Ratings: (0)|Views: 199|Likes:
Published by elsamax
A worksheet for preparing the test
A worksheet for preparing the test

More info:

Published by: elsamax on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2010

pdf

 
N
RAYV
HS
ALKBYJKRX
\
@HJJ\
+
L
V
RIVKRKTHAO CAR TMI
T
I\T8
TM
 
C
ARE
Tiklmir7 Ij|k Ek}hehkoa ;!4
vybjh|mid ao
tiklmirij|
 
k|bjan/~ardvri||/lae
+
KB
 
N
RAYV
HHR
IKDHON
L
AEVRIMIO\HAO
\
@HJJ\
Rikd tmi cajja~hon ti}t lkricyjjx/
Gkl` |viot mh| |yeeir majhdkx| kt Lkj|mat Klthshthi| Liotri/ Ht ~k| tmi ﬋r|t thei mi ~iot k~kx aomh| a~o/ Tmh| h| tmi jittir mi ~rati mh| vkriot| ~mhji mi ~k| tmiri/
K(Chod kotaoxe| car tmi cajja~hon ~ard|/
+
;(
mkthon
+++
2(
ht h| rkhohon
+++
<(
~ar`hon mkrd
+
4(
|tkodhon
+++
9(
k~cyj
++++
3(
ik|x
B(Ekr` tmi |iotioli| T
RYI
* C
KJ\I
* kod larrilt tmi ckj|i aoi|/
;(Gkl` h| ho k kdsiotyri majhdkx/2( Mi mk| kjrikdx ~rhttio ﬋si jittir|/<( ^mhji mi
ʺ
| ~rhthon tmi jittir* mh| crhiod| kri dahon i}irlh|i/4( Mi
ʺ
| ciijhon sirx naad ~htm kjj tmi vmx|hlkj i}irlh|i/9( Mi dhdo
ʺ
t ﬋od `hti|yr﬋on mkrd kt kjj/
V
RIVKRKTHAO CAR TMI
T
I\T8
TM
 
C
ARE
Tiklmir7 Ij|k Ek}hehkoa 2!4
vybjh|mid ao
tiklmirij|
 
k|bjan/~ardvri||/lae
 
\ayrli7 ‚Laaj Waoi 8·―*Ti}ta Idhtari|
 
Dikr Eye kod Dkd*H‘e sirx mkvvx miri bilky|i H‘e rikjjx iogaxhon exkdsiotyri majhdkx/H vraeh|id ta ~rhti k jat kod |a H ke/ Tmh| h| tmi chr|t jittir acekox/Tmi ~iktmir h| nrikt7 tmi |yo h| |mhohon kod ht‘| mat/ Tmivircilt majhdkx* dao‘t xay tmho`1Rhnmt oa~ ~i kri mkshon k brik` kctir jyolm/ H‘e |htthonyodir k trii ~rhthon xay tmh| jittir/ Tmi shi~ ho craot ac ei h| jasijx/H‘e i}vjarhon tmi cari|t ~htm t~a atmir bax| ao \ktyrdkx/\aei ac ex crhiod| kri jh|tiohon ta ey|hl* |aei kri vjkxhonlkrd| ar vmaohon maei -tmiri‘| k bax ~ma h| kj~kx| lkjjhon mh|vkriot|( kod atmir| krio‘t dahon koxtmhon/ Tmix‘ri gy|t rijk}hon/^i‘ri ciijhon sirx thrid bilky|i ~i krio‘t y|id ta |a eylmvmx|hlkj i}irlh|i/ H mavi ta ciij bittir ho t~a ar tmrii dkx|/Nyi|| ~mkt+ Xi|tirdkx H ~iot `hti|yrchon/ K| H‘e k |yrcir ht~k|o‘t sirx dhcchlyjt car ei kod ht ~k| k |ek|mhon i}virhioli/ Htmho` ht‘| aoi ac tmi bi|t kdriokjho |vart|/Tmi ho|tryltar kri sirx ohli kod crhiodjx/H jasi ht miri+ ^htm jasi crae*Gkl` V/|/ ^i‘ri dahon jkodbk|id klthshthi| tmh| kctiroaao jh`i ral` ljhebhon kod kb|ihjhon/
 
L(Ko|~ir tmi cajja~hon {yi|thao| kllardhon ta tmi hocarekthao ho tmi ti}t/
;/^miri dhd Gkl` |viod mh| |yeeir majhdkx|12/^mx h| mi ~rhthon ta mh| vkriot|1</^mkt h| mi dahon ao \ktyrdkx14/^mx ~k|o
ʺ
t `hti|yr﬋on sirx dhc﬋lyjt car mhe19/\kx tmrii rik|ao| ~mx mi jasi| ht tmiri/
N
RAYV
HHH
VK\T \HEVJI I]IRLH\I\K( ^rhti tmi cajja~hon sirb| ho tmi Vk|t \hevji/
\
Rinyjkr si
 
rb|\Hrrinyjkr sirb|
Trx
trhid 
\ii
|k~ 
Iogax@oa~Jaa`Ek`iRilardCiij\tydxNaMyn\honLaeva|iTmho`Ricir\ijjLmkoni ^rhti^ktlmBi^k|m Da
B( Laevjiti tmi|i |iotioli| ~htm tmi Vk|t \hevji ac tmi sirb| ho brkl`it|/
;(Bab Nijdac QQQQQQQQQQ -arnkoh|i( tmi Jhsi Khd laolirt/2(Tmix QQQQQQQQ -|ijj( ehjjhao| ac rilard| kctir tmi laolirt/<(Ey|hl jasir| QQQQQQQ -bi( sirx nioiray| kod QQQQQQQ -byx( jat| ac lavhi|/4(Tmix QQQQQQQQQ -ek`i( k jata c Eaoix car tmi vaar viavji ac Kcrhlk/9(Gamo Jiooao QQQQQQQQ -bi( baro ho Jhsirvaaj kod QQQQQQQQ -dhi( ho Oi~ Xar`/3(Bryli \vrhon|tiio QQQQQQQQQ -~rhti( tmi \aon
ʰ
Baro ho tmi Y\K
ʺ
/
</ ^rhti tmi|i |iotioli| ho tmi oinkthsi/
;(\kjjx iogaxid mir jk|t majhdkx|/ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ/2(Miorx sh|htid ko Krt Nkjjirx ho Birjho/ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ/<(^i jh`id tmi sh|ht ta tmi Nyjbio`hko Cayodkthao/QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ/4(Ex vkriot| jit ei na ta tmi biklm kjaoi/ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ/
4/ ^rhti {yi|thao| car tmi yodirjhoid ko|~ir|/
;(Ex bratmir ~k| baro ho ;88>/ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ12(Ex bratmir ~k| baro ho Jhsirvaaj/QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1<(Xi|* ~i jh`id tmi laolirt sirx eylm/ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ14(Tmix nksi tmi laevytir nkei ta \y|ko/ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1
V
RIVKRKTHAO CAR TMI
T
I\T8
TM
 
C
ARE
Tiklmir7 Ij|k Ek}hehkoa <!4
vybjh|mid ao
tiklmirij|
 
k
 
|bjan/~ardvri||/lae

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->