Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sarpele_genezei_1

sarpele_genezei_1

Ratings: (0)|Views: 182 |Likes:
Published by marianghinea2006

More info:

Published by: marianghinea2006 on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
CME74
Ş
ARPELE GENEZEI
- TEMPLUL UMBRELOR -
Stanislas de Gauaita
Trilogia monumental
ă
intitulat
ă
 
Ş
arpeleGenezei, scris
ă
de Stanislas de Guaita, esteun adev
ă
rat manual destinat ini
ţ
ia
ţ
ilor în
Ş
tiin
ţ
ele Oculte. Autorul folose
ş
tecunoa
ş
terea Mae
ş
trilor Magiei Înalte -Eliphas Lévi, Cornellius Agrippa,Trithemius, Apollonius din Tyana, HenryKhunrath, Emanuel Swedenborg, Teocrit,Hora
ţ
iu
ş
i Lucien, Fabre d’Olivet, HelenaBlavatsky, Allan Kardec -, arcaneleTarotului
ş
i secretrele Kabbalei pentru adezv
ă
lui misterele oculte demonstrate
ş
iexemplificate cu clarviziune prinexperien
ţ
ele mae
ş
trilor tuturor timpurilor.
Ţ
inem s
ă
preciz
ă
m c
ă
 
Ş
ARPELEGENEZEI nu este nicidecum o trilogie demagie neagr
ă
, ci dimpotriv
ă
, a
ş
a c
ă
s
ă
nuv
ă
fie team
ă
s
ă
citi
ţ
i c
ă
r
ţ
ile.Trilogia cuprinde: Templul Umbrelor,Cheia Magiei Negre, Problema R
ă
ului.*
Ş
arpele Genezei* Dogma c
ă
derii Îngerilor* Societ
ăţ
ile Secrete* Procesul
ş
i r
ă
zbunarea Templierilor* Magicianul
ş
i Vr
ă
 jitorul la diferite popoare* Arsenalul vr
ă
 jitorului; operele de vr
ă
 jitorie* Procesul vr
ă
 jitoarelor* Maleficii, farmece, sortilegii, vr
ă
 ji* Demoni, fantome, idoli, vampiri
ş
i vârcolaci* Fermec
ă
tori, t
ă
m
ă
duitori, ghicitoare* Regina SabatuluiPre
ţ
ul c
ă
r
ţ
ii: 57 lei cu TVA inclus.
C U P R IN S
Stanislas de Guaita - biografia ............................................ 3
Ş
arpele Genezei – planul ezoteric al lucr
ă
rii ...................... 7Parafraz
ă
............................................................................. 8
INTRODUCERE
.............................................................. 10Starea de spirit de la sfâr
ş
itul secolului al XIX-lea;simptomele sale. – Absen
ţ
a oric
ă
rei sinteze; abuzul de1
 
 2metode analitice. – Al
ă
turi de m
ă
rcile de decaden
ţă
,semne sigure precursoare indicând o viitoare restaurare.– Legea lui
a deveni
. – Civiliza
ţ
ii antice, fondate pe osintez
ă
riguroas
ă
:
Ş
tiin
ţ
a
ş
i Credin
ţ
a conciliate; unitate a înv
ăţă
turilor universitare
ş
i religioase. – Ciclul lui Ram;Fabre d’Olivet
ş
i Saint-Yves d’Alveydre: timpuri eroice 10Paralel
ă
între aceste civiliza
ţ
ii antice
ş
i a noastr
ă
. Curentul dublu al vie
ţ
ii intelectuale, într-o stare social
ă
,analog celor dou
ă
circula
ţ
ii arteriale
ş
i venoase în corpuluman. – Caractere comparate ale statutului nostru socialanarhic
ş
i statutul social teocratic
ş
i ierarhizat al epocilorvechi: gigan
ţ
i sau pigmei? – Pacea epocii de aur .............. 10Edificiul sintezei antice s-a d
ă
râmat; dar putem facer
ă
m
ăş
i
ţ
ele s
ă
vorbeasc
ă
. – Trebuie ca sufletul trecutului s
ă
ne înve
ţ
e c
ă
ile Viitorului: era lui Hristossuferind nu va întârzia s
ă
se încheie
ş
i va urma venirea lui Hristosgloriosul. – C
ă
r
ţ
i sacre: litera ucide
ş
i spiritul d
ă
via
ţă
. S
ă
o trezim pe Frumoasa din P
ă
durea Adormit
ă
, adic
ă
ezoterismul închis în inima vechilor simboluri ................. 16
Ş
arpele Genezei. – Moise ne va furniza textul unui studiucare va umple trei c
ă
r
ţ
i succesive. –Un rând evreiesc
ş
icele dou
ă
traduceri ale sale, conform
Vulgata
lui Fabred’Olivet. – Fabula mozaic
ă
a p
ă
catului originar, a
ş
a cum
ş
i-o imagineaz
ă
teologii exoterici, încrezându-se în literadin Vulgata ......................................................................... 22Trei sensuri atribuibile mitului
Ş
arpelui. El semnific
ă
: însensul vulgar, Diavolul; în sensul ezoteric mijlociu,Lumina astral
ă
, în sensul ezoteric superior, Egoismulprimordial, instigator al c
ă
derii din paradis. –Aceast
ă
tripl
ă
interpretare determin
ă
 
ş
i comand
ă
cele trei legi aleoperei noastre:
Ş
arpele Genezei: -Cartea I, Templul luiSatan (faptele); - Cartea a II-a, Cheia Magiei Negre(teoriile); - Cartea a III-a, Problema R
ă
ului (sintez
ă
metafizic
ă
a operei). – Rezerve ale autorului în materie decredin
ţă
; el nu vrea s
ă
dogmatizeze .................................... 23
CARTEA ITEMPLUL LUI SATAN
................................................. 27Catalog al principalelor lucr
ă
ri la care trimitem cititorul,pe parcursul lucr
ă
rii Templului lui Satan .......................... 27
CAPITOLUL I – DIAVOLUL
27Exist
ă
? – În lumea intelectual
ă
, el se nume
ş
te Gre
ş
eal
ă
; înlumea moral
ă
, are numele de Egoism; în sfâr
ş
it în lumeafizic
ă
se încarneaz
ă
sub toate formele Urâ
ţ
eniei. –Pruden
ţă
a Bisericii care nu a definit niciodat
ă
Diavolul. – 
 
 3Idee pe care ne-o facem în mod obi
ş
nuit despre Prin
ţ
ulinfernului; ridicol
ş
i contradic
ţ
ii inerente ale acesteicredin
ţ
e. – O dilem
ă
a lui Bayle
ş
i un sonet de Soulary ..... 27Dogma c
ă
derii Îngerilor. – Aceast
ă
dogm
ă
, necunoscut
ă
lui Moise, raportat
ă
din Babilon de c
ă
tre rabini, este un împrumut din teogonia lui Zoroastru. –Mazdeism exoteric
ş
i ezoteric. – Fiic
ă
bastard
ă
a Mazdeismului neîn
ţ
eles,erezia monstruoas
ă
a lui Manes murd
ă
re
ş
te înc
ă
dogmacre
ş
tin
ă
. – O pagin
ă
din Apocalips
ă
 
ş
i un fragment dinsfânta Hildegarde, interpretate în sensul c
ă
derii angelice. –Conjectur
ă
pl
ă
cut
ă
a Marchizului de Mirville. Dogmacelor dou
ă
principii ostile provine din primele cicluricosmogonice ale Indiei; Assours
ş
i Devas; r
ă
zboi întregeniile R
ă
ului
ş
i ale Binelui. – Poate fi învins Binele? ...... 32Încarn
ă
rile mitologice ale lui Satan. Typhon
ş
iTchutgour. – R
ă
ul nu este înzestrat decât cu o existen
ţă
privativ
ă
; este lipsit de esen
ţă
proprie, fiind o nega
ţ
ie. – A-i opune lui Dumnezeu r
ă
ul zeificat înseamn
ă
a c
ă
dea înipoteza absurd
ă
a dou
ă
infinituri contradictorii. –Caracterdiabolic al multor divinit
ăţ
i p
ă
gâne: orice simbol religios,onorat de rituri infame, devine un idol sau se încarneaz
ă
înSatan. – Avatarii lui Satan: Thor, Teutad, Moloch,Belphegor, Adramelech, Melicerle, Beelzebuth, Mendes,Priapes, etc. – Mistere ale Zei
ţ
ei bune. –Omnes diigentium doemonia. – Culte oribile aduse idolilor,reprezentative pentru viciile divinizate. –Shiva
ş
i zei
ţ
aKhali. – Suicidul religios în India. Thuggs, fr
ăţ
ie apersoanelor care se sugrum
ă
. M
ă
rturie a unui Thugg înfa
ţ
a justi
ţ
iei engleze: povestire a unei hecatombe în Jungl
ă
37Cocopneumatica Talmudi
ş
tilor
ş
i a adep
ţ
ilor Cabalei. –Seduc
ţ
ia lui Adam
ş
i a Evei, dup
ă
Talmud
ş
i ZoharHadash. – Eva femeia
ş
i Heva n
ă
pârca. – Leviathan; încarnarea sa masculin
ă
care este Samael
ş
i încarnarea safeminin
ă
care este Lilith. – Sepher Ammude-Scrib-a
ş
iSepher Emeck-Ammeleh. Alte so
ţ
ii ale lui Samael:Aggarath, Nahemah
ş
i Mochlath. Un citat din EliphasLévi .................................................................................... 43Legende de iubire între zei
ş
i muritori. Tradi
ţ
ie ciudat
ă
povestit
ă
de Suetone în leg
ă
tur
ă
cu na
ş
terea lui Octave. –Aventura Paulinei
ş
i a cavalerului Mundus, dup
ă
Josephe 45Diavolul în Evul Mediu. – Mesii de lumin
ă
 
ş
i de întuneric:Crist
ş
i Anticrist. Un text din Apocalips
ă
referitor laAnticrist. – Mitul Anticristului
ş
i p
ă
rerea sfântului Grigorecel Mare. – Dou
ă
veniri ale Anticristului; reîncarnarea luiElie
ş
i a lui Henoch; venirea lui Hristos gloriosul. –Capul
ş
i corpul dragonului; ezoterismul profund al acestui 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
amalia.barac5679 liked this
Luca Sergiu liked this
crestin ion liked this
uriana47 liked this
anonym_siriss liked this
ela1739 liked this
ela1739 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->