Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

Inledning
Syfte och frågeställningar
Den musikdidaktiska kontextens historiska dimension
Musik i svensk skola under fyrahundra år – några nerslag
Paradigmskifte i musiklärarutbildningen
Musikundervisningen enligt styrdokumenten
Gymnasieämnet musik i tidigare läroplaner
Nu gällande övergripande styrdokument
Gymnasieskolans estetiska program
Mål och kriterier för gymnasiets ensemblekurser
Kursplanemålen
Betygskriterier för kurserna Ensemble A och Ensemble B
Styrdokumentens krav på läraren
Avhandlingens disposition
Teoretiska perspektiv
Centrala begrepp
Kvaliteter och kvalitetsuppfattningar
Kontexter
Kontextförtrogenhet
Kriterier
Dialogism
Dialogism kontra monologism; en negativ definition
Dialogiska axiom; en positiv definition
Stöd för dialogism
Begrepp som används i den dialogiska analysen
En monologisk kontra en dialogisk syn på skolmusicerande
Didaktik
Didaktikens grundläggande frågor
Förändringar av undervisningens mål och didaktikens fokus
Fyra fackdidaktiska grundpositioner
Forskning om bedömning
Bedömning och kriterier
Bedömning, ett ungt begrepp inom didaktisk forskning
Kvalitetsuppfattningar och bedömningskriterier
Mot kvalitetssäkring via tydliga mål och kriterier
Bedömning av, för och som lärande
Bedömning av musicerande
Musikundervisningens kunskapsområde
Kvalitetsuppfattningar om musik och musicerande
Kvalitetsuppfattningar om sätt att lära
Svensk forskning om musikaliska kvalitetsuppfattningar
Forskning om didaktisk bedömning av musicerande
Summering
Metodologiska val
Fokusgrupp som datainsamlingsteknik
Homogena samtalsgrupper
B: Urval, sammansättning och upplägg av intervjuer
Gruppsamtalens yttre inramning
C: Analys av intersubjektiva kvalitetsuppfattningar
Steg ett
Steg två
Steg tre
D: Kvalitetsuppfattningarna i relation till styrdokumenten
Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet
Etiska överväganden
Resultat
Steg ett: Dialogiskt uttryckta kvalitetsuppfattningar
Inledande kommentarer till lärargruppernas diskurser
Samtalen om reggaeensemblens Here comes Santa Claus
Disciplin, frihet, initiativ och kroppsligt uttryck
Hantverk, kommunikation och den klingande musiken
Summering av kriterier från samtalen om Here comes Santa Claus
Samtalen om soulpopensemblens Ain’t no Mountain High
Spelskicklighet, låtbehärskning och samspel
Kommunikation, engagemang, uttryck och klingande musik
Summering av kriterier från samtalen om Ain’t no Mountain High
Samtalen om hårdrocksensemblens Under Jolly Roger
Lärarstyrning, frihet, engagemang och genreförankring
Summering av kriterier från samtalen om Under Jolly Roger
Samtalen om gospelensemblens Ticket to Ride
Engagemang, uttryck, självständighet och låtbehärskning
Summering av kriterier från samtalen om Ticket to Ride
Samtalen om reggaeensemblens Satta Massagana
Läraren i klassrummet
Hantverk, självständighet, engagemang och uttryck
Summering av kriterier från samtalen om Satta Massagana
Steg två: Värdehierarkier
Tankelinjer i samtalen om reggaeensemblen
Tankelinjer i samtalen om de övriga ensemblerna
Soulpopensemblen
Hårdrocksensemblen
Sammanfattning av tankelinjerna (analyssteg två)
Samtalskontexter
Bedömningskriterier
Kvalitetsuppfattningar om musikaliskt lärande
Resultaten i relation till styrdokumenten
Diskussion
Var finns det estetiska i estetprogrammet?
En avdidaktiserad musiklärarroll
Kvalitetsuppfattningar och kriterier
Problematisering av de dominerande kriterierna
Klassrummet som ett omöjlighetsrum
Mot en dialogisk musikdidaktik
Kontextuella kriterier som en grund för professionalisering
Avslutande reflektioner
Studiens bidrag till det musikpedagogiska forskningsfältet
Förslag till fortsatta forskningsinsatser
English summary
Background and research questions
Dialogical theory and central concepts
Research on assessment, standards and criteria
Methodology
Results
Discussion
Referenser
Bilagor
Bilaga A: Förfrågan till ensemblelärare
Bilaga B: Inledande ord till de fyra lärargrupperna
Bilaga C: Ensemblebilder
Bilaga D: Lärargrupperna
Bilaga E: Transkriptionsnyckel
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Olle Zanden Ensemblespel

Olle Zanden Ensemblespel

Ratings: (0)|Views: 393|Likes:
Published by mickemusic

More info:

Published by: mickemusic on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 32 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 38 to 62 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 68 to 88 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 94 to 109 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 115 to 259 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->