Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Important A Investitiilor in Afaceri

Important A Investitiilor in Afaceri

Ratings: (0)|Views: 425|Likes:
Published by adriana

More info:

Published by: adriana on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
CUPRINSPAGINA
INTRODUCERE
2
CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVINDINVESTIŢIILE
31.1 Investiţia. Definiţie31.2 Tipuri de investiţii si tipuri de investitori31.3 Rolul investiţiei41.4 Corporaţia transnaţională – principalul operator cu investiţiileinternaţionale61.5 Investiţiile externe – nevoie reală şi obiectivă pentru economiile întranziţie10
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SOCIETAŢII ŞI APROIECTULUI DE INVESTIŢII
182.1 Scurt istoric al societăţii182.2 Analiza poziţiei financiare372.3 Descrierea tehnico-economică a proiectului de investiţie402.4 Serviciile aferente investiţiei422.5 Capacitatea tehnică a proiectului 43
CAPITOLUL 3. PREVIZIUNI FINANCIARE PE DURATADE ACORDARE A CREDITULUI
463.1 Proiectia bilantului463.2 Proiecţia contului de profit şi pierdere483.3 Proiectia fluxului de numerar49
CONCLUZII
50
BIBLIOGRAFIE
51
1
 
INTRODUCERE
Tranziţia societăţii româneşti şi înscrierea sa pe coordonatele economiei de piaţă implicănoi abordări în raportul dintre teoria şi practica economică. Referindu-ne la conceptul deinvestiţie vom remarca manifestarea unor preocupări de clarificare. Dar acest concept are unconţinut mai complex de cât apare dintr-o analiză succintă. Problemele practice ale tranziţiei laeconomia de piaţă impun sarcini noi şi dificile teoriei economice. Între acestea, o abordare aconceptului de investiţii este încă departe de o definire unitară.Problema este de actualitate şi pentru că potenţialul investiţional se reflectă nu neapărat prin volumul de resurse (financiare, materiale şi umane) avansate, cât mai ales prin capacitateafactorului uman de a le transpune în efecte scontate.„Investiţiile pot şi trebuie abordate în strânsă legătură cu procesul dezvoltării, al creşteriieconomice. În fapt dezvoltarea depinde de capacitatea factorilor de decizie de a formula opţiunide investiţii în acord cu obiectivele şi scopurile stabilite, de a ameliora strategia şi politicile dedezvoltare in ideea potenţării efectelor investiţiilor şi de a selecta proiecte de investiţii care să permită valorificarea raţională a tuturor resurselor materiale, financiare şi de muncă pentruatingerea obiectivelor stabilite.”
1
1
Zaiţ D.,
 Eficienţa economică a investiţiilor 
, Iaşi, 1987, p.2
2
 
Capitolul 1. Aspecte teoretice privind investiţiile
1.1 Investiţia. Definiţie
 Ne referim la investiţii în legătură cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani în vederea obţinerii unor profituri viitoare. În sens larg investiţia reprezintă sacrificiul unei părţi din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil şi incert.Sacrificiul are loc în prezent şi e sigur. Recompensa pentru el vine mai târziu, dacă vine,şi oricum mărimea ei este incertă. În unele cazuri elementul care predomină este timpul(exemplu: investiţia în bonurile de tezaur guvernamentale), în altele riscul este atributuldominant investiţiei SAFI, iar alteori, ambele aspecte sunt importante (ex.: achiziţionareaacţiunilor întreprinderilor care se privatizează).Trebuie avută în vedere şi relaţia distinctă dintre investiţie şi economisire. Economisirea poate fi definită mai curând că un simplu consum amânat, în timp ce investiţia reprezintă de faptun consum sacrificat în prezent în intenţia obţinerii unui consum viitor mai mare. Investiţia maiare în plus şi un caracter real, în sensul că ea poate determina creşterea în viitor a producţieinaţionale.
1.2 Tipuri de investiţii
În economie există mai multe tipuri de investiţii. Unele dintre acestea presupun tranzacţiifinanciare între agenţii economice, altele presupun implicarea în tranzacţii şi a unor bunurimateriale cum ar fi clădirile, echipamentele industriale, mijloacele de transport etc. În primul caz,investitorul intra în posesia unor active specifice: acţiuni, obligaţiuni, certificate de depozit sau bonuri de tezaur. În al doilea caz activele rezultate au cu totul altă natură: fabrici, companii detransport, hoteluri sau magazine. În primul caz este vorba despre investiţii financiare, iar în aldoilea caz de investiţii reale. De cele mai multe ori nu se poate face o delimitare precisă,deoarece cele două tipuri coexista.Trebuie de reţinut în perioadele precapitaliste majoritatea investiţiilor reale nuimplicau nici un fel de tranzacţii financiare. În societatea modernă, aproape orice investiţie realăare şi o importantă latură financiară. De la cel mai mic magazin până la marile corporaţiiinternaţionale, activitatea de investiţii se sprijină pe credit, acţiuni, obligaţiuni etc.Termenul “speculaţie” este folosit de multe ori în sens peiorativ. Nu există vreo diferenţăde esenţă între cele două concepte: cel de investitor şi cel de speculator.Speculatorul reprezintă un tip aparte de investitor, care se individualizează printr-uncomportament specific:3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cris Domino liked this
Liuba Patirnichi liked this
Andrada Nicoara liked this
ghitoaicamy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->