Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diwan e Imam Shafiee

Diwan e Imam Shafiee

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:

More info:

Published by: MUFTI FARID AHMED KAVI on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
áùÚà ]Ö    ùà†  uÓ Ûè !Eæ]å]Öí pD
 mû çø]áö ô
]¦ô ÚøÝô] Ö  ù Êô Ã o{
]e‚ ]Ö× ä Ú v Û‚ eà ] m ‹ ]Ö  Êào{
þ
402|028x(
³  ³  ³  ³ 
)051|767x
 i †  q Û ä  æ i   †  m
 |
]
ñÑ
*
*
Z
v
r
» 
7
Š
gz~
Š
Z
#
Ö        
'
,
» 
 (
 : 
ê G X
 Þ  † 
)
 |
]
ñÑ
*
*
?
(Z
£
Š
-
ß
~
r
)
Š
Z
#
Ö        
'
,
» 
 (
 : 
ê G X
(
Y
e
E
xZ
 Å
WyÔ
Z
 u
Ô
 ½
zaÔ
 |  
Z]ÔZ
 Å
 Ÿ 
 5 å E
Z
á   
®
 
:74
 
 i †  qÛä æ i   †  m  m ç ]á]¦ÚÝ]Ö  Êào{
****
****
xxxx
  Â  Â  
[[[[
 |
]
ñÑ
*
*
Z
v
r
» 
7
Š
gz~Ô
Š
Z
#
Ö        
'
,
» 
 (
 : 
ê G X
 á áá á
WWWW
zzzz
á   áá   á   
ggggbbbb
 |
]
ñÑ
*
*
Z
°
æ
{
z
g~
0
+
z~Ôi
h
+
ë
{
FFFF
,,,,
KKKK
M
zzzz
º ºº º 
 |
]
ñÑ
*
*
?
Z
£
Š
-
ß
~
r
Ô
Š
Z
#
Ö        
'
,
» 
 (
 : 
ê G X
****
****
 Ñ ÑÑ Ñ
ñÑ
*
*
·
á   
™ 
1
g
~Ô
Ã
å
Ô
Y
e
Z
 u
Û ÛÛ Û 
RRRR
,,,,
NNNN
****
zzzz
0011Ô)
Š 
H
g{
Î
(
®®®®
ZZZZ
ŠŠŠŠ
001Ôgz
9
7777
 Þ ÞÞ Þ^    †  ††  † 
££££
 í íí í
zzzzZZZZ
á   áá   á   
®®®®
)
yÔ
®
x
Z
 u
Ô
I
 ½
zaÔ
ß
/
 |  
Z]ÔZ
 Å
 Ÿ 
 5 å E
Y
e
E
xZ
 Å
W
Jamiah Uloomul Quraan, by pass roadJambusar (Dist. Bharuch ) 392 150Web: www.jamiahjambusar.comE-mail : jamia@satyam.net.in
Tel. (02644) 220786 / 220286 Fax. 222677
 
+++++++++++
 
 m ç ]á]¦ ÚÝ] Ö   Ê Ã o{  m ç ]á]¦ ÚÝ] Ö   Ê Ã o{
M
] Þ j  Š h
zZ
+
 %
j
}
Æ
*
*
x
M
V
ä
*
*
)
°q
Ñ
]
~
Ì
E
xZ
s
ð
z
 ²
Ô
Å 
½
~
Î
™ 
í
6
,
Z
ˆ
y
x
 Û 
â
 c
*
X
À
Z
E
+
Ò
™ 
Zx
Æ
*
*
x
M
V
ä
Z
ð
.
Zzg
 $
!
*
ã
 Û 
â
™ 
Š
z
Â
™ 
7
,
"
Æ
.
Þ  
¯
 c
*
Xg
 0
§
]
Æ
*
*
x
T
ä
}
.
#
Ö    
» 
h
Z
Š
Z
™ 
Æ
=
 y 
w
» ñ
V
Ð
Ã
grg
X
 Ê r ˆ ] âÜ ] Ö × ä  i Ã Ö q Û  n  Ã ÷ œ u Š à ] Ö r ˆ ]ð

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->