Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuoi 20 yeu dau

Tuoi 20 yeu dau

Ratings:

4.74

(1)
|Views: 27,025|Likes:
Published by anonymb0y
hay ho do!!
hay ho do!!

More info:

Published by: anonymb0y on Oct 16, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2011

pdf

text

original

 
Nguy
n Huy Thi
p
TU
I HAI M
 
I YÊU D
U
 (Ti
u thuy
t)
Hà N
i – 2003
 
 
 
CH
 
NG 1Ch
ng ai hi
u cóc khô gì
H
i tên? R
ng bi
n xanh dâuH
i quê? R
ng m
ng ban

u r
t xaG
i tên là m
t hai ba

m là di
u t
 
ng,
o là nghi tâm…
 Bùi Giáng
1
 
- Xin l
i, anh không có tâm tr
ng t
t l
m.- Thì anh bao gi
 
có tâm tr
ng t
t
âu!
Trao
 
i b
 n bè
Tôi là Khuê. N
m nay tôi 20 tu
i. Tôi mu
n nói v
 
i các ng
 
i r
ng ch
ng aihi
u cóc khô gì.Ví d
nh
gia
 ình tôi. Tôi có b
m
và m
t th
ng anh trai ngu h
t ch
nói. B
 m
tôi không ngu, h
ch
là nh
ng ông b
m
bình th
 
ng, th
m chí thành

t trong xã h
i. Hãy nghe m
tôi nói v
 
i b
tôi: “Anh
n
i, anh ph
i
n kh
evào m
 
i
 
c. Anh
n qu
tr
ng v
t l
n này nhé! U
ng c
s
a n
a”. B
tôin
m trên
 
iv
 
ng
, lim dim m
t. Tôi r
t ghét cung cách
y c
a ông. N
u m
tôi
i v
ng, có khách

n (nh
t là khách n
) ông ta tr
 
nên nhanh nh
n nh
m
tcon báo. Có l
!
b
tôi là m
t ng
 
i r
t th
o
àn bà. Tôi
ã th
y nhi
"
u cô thútthít khóc khi nói chuy
n v
 
i ông. Lúc
y ông l
i v
v
"
h
v
 
i v
#
t
$
ng tr
i:“Không sao… không sao!
 
i
y mà… cu
c s
ng là th
…”. Sau
ó ông l
y ví ra cho h
ti
"
n, ông giúi vào tay h
và v
khách tr
danh kia nín b
%
t. Gi
 
i
, th
 v
 
i tôi ông r
t b
n x
n. Tôi không có m
t
ôi giày nào t
&
t
, còn áo v
 
iqu
n thì toàn là th
t
m t
m! T
$
b
n n
ng, tôi ng
m ng
m c
m ghét gia
 ìnhtôi th
m t
. S
'
t
$
ng tr
i, hi
u bi
t c
a b
tôi… s
'
chu
áo t
n t
y c
a m
tôi…s
'
lên m
%
t

o

c khôn ngoan c
a th
ng anh tôi… T
t c
nh
ng
i
"
u nh
th
 khi
n tôi l
n m
&
a. Tôi là cái gì
 
cái nhà này? Tôi mãi mãi không bao gi
 
 
 
cnh
h
. Tôi là con gián, là con ki
n, là con s
không. Ch
ng ai hi
u cóc khô gìv
"
tôi.Ch
ng ai hi
u cóc khô gì! Ví d
nh
 
 
tr
 
ng h
c. Tôi ng
c nhiên vì t
i saong
 
i ta l
i
i nh
(
i nhét hàng m
 
ki
n th
c ch
ngh
 ) 
a nh
th
vào

u b
n tr
#
 bao nhiêu n
m tr
 
i? Tôi công nh
n nh
ng ki
n th
c ti
u h
c là có lý. Nh
ngthày cô giáo th
t ra thày cô giáo! H
 
úng là nh
ng b
c thánh, m
%
c d
u cácthày cô giáo ti
u h
c
 
 
âu c
*
ng v
y, h
 
"
u có v
#
nghèo nàn, nh
ch nhác và
 
 
b
+
n th
u. Lên b
c trung h
c và

i h
c thì toàn b
n
"
n giáo d
c
"
u
áng v
t
ic
. Ki
n th
c thì r
i r
m, r
ng tu
ch, vô b
, ch
ng ai hi
u cóc khô gì. B
n giáos
 

i h
c
n di
n và vô

o

c nói nh
ng nói cu
i
 
trên b
c gi
ng. Chính h
 c
*
ng ch
ng hi
u h
nói cái gì. N
"
n giáo d
c trung h
c

i h
c theo tôi làm
t n
"
n giáo d
c ng
c tù, kh
ng b
. Nó làm cho toàn b
thanh niên chúng tôitr
 
nên ki
t s
c,
m
 
, d
 
h
i ho
%
c

u cáng theo m
t cách nào

y. Nó là m
tn
"
n giáo d
c
ào t
o l
u manh. T
t c
nh
ng thanh niên thành

t c
a n
"
n giáod
c
ó

u là nh
ng tên l
u manh m
t tr
m ph
n tr
m, tôi xin th
"
nh
v
y!
c

p
!
nh
t c
a tôi v
"
nhà tr
 
ng (và c
a t
t c
nh
ng ai l
, 
ng thi
nth
'
c s
'
) – tôi xin th
"
nh
v
y, ch
 
vi
c d
y

c, d
y vi
t, d
y c
ng tr
$
 nhân chia… th
p thoáng v
 
i m
y bóng hình thày cô th
m h
i. Tôi
ã

c
 
 
âu

y m
t bài th
vi
t v
"
h
, câu ch
 
 
trong bài th
thì không ra gì nh
ng tìnhc
m c
a ng
 
i vi
t khi
n tôi xúc

ng:
 Ng
 
i ta ph
i cám
 
n anh, ng
 
i thày giáo nông thôn Anh là ng
 
i khai hóa v
 
 

i c
a nhân dân tôi
 
ây m
 
i là ki
 
n th
 
c tinh khi
 
Cho dù nó v
 
a thô s
 
 , v
 
a sai l
m, l
i
 
u tr 
 
n
 
a Nó là a, b, c
 
i anh giáo làng! Anh ph
i làm vi
c v
 
i l
ranh con thò lò m
iChúng không bi
 
t th
 
nào là tay ph
i, tay trái Anh s
 
 y chúng, ph
i không, s
 
 y chúng:Tay ph
i thì gi
 
ng cao, còn tay trái
 
t lên trái tim Anh s
 
 y chúng, ph
i không, s
 
 y chúng: M 
thì không bao gi
 
 
 
c quênPhía tr 
 
c là chân lý  R
 
t có th
 
có n
n h
ng th
 y Mà ngoài trái
 
t là thiên hàCh
 
 

u tiên là ch
 
a…
2
 
Tôi c
m ghét “n
"
n giáo d
c cao c
p”, m
%
c d
u tôi
ang là sinh viên n
m th
 hai

i h
c. Tr
$
m
t s
 

a
 
thành th
(trong
ó có tôi) còn h
u h
t
"
u
 
 nông thôn ra. Chúng
"
u nh
nh
ng cô chiêu, c
u
m. B
n này
n di
n, c
h
c
òi cung cách thành ph
b
ng nh
ng
(
ng ti
"
n còm cõi mà b
m
chúng t
nti
n g
&
i ra. Tôi th
y chúng l
b
ch không t
 
ng
 
c. T
t c
s
'
ch
m ch
 
ènsách c
a chúng
"
u gi
t
o, không

a nào dám nh
n r
ng nh
ng th
ki
n th
c
 
c h
c
"
u
áng v
t
i, không v
t
i tr
 
c thì r
(
i sau này c
*
ng v
t. Tóm l
i,ch
ng ra c
t chó gì!Ch
ng ai hi
u cóc khô gì! Ví d
nh
khi ta m
 
 
tivi.
Ng
 
i ta
ang truy
"
n hìnhtr
'
c ti
p phiên h
p Qu
c h
i. Các ngh
s
 ) 
ng
g
t. Ng
 
i ta cãi nhau v
"
m
y

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
VuThiTHanhHuong liked this
anhvana123456 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->