Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1000 kérdés 1000 válasz

1000 kérdés 1000 válasz

Ratings: (0)|Views: 1,192|Likes:
Published by kriszti02

More info:

Published by: kriszti02 on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
angol magyar téma
personal particulars személyi adatok familyqualification szakképzettség familyto prove one's identity igazolja a személyazonosságát familyin court bíróságon familyto have a photo taken fényképet készít familymarticulation beíratkozás familysex nem familydate of birth születési idő familymale férfi, hímnemű familyfemale nő, nőnemű familyholder tulajdonos familytemporary address ideiglenes lakcím familypermanent address állandó lakcím familymarital status családi állapot familysingle egyedülálló familymarried házas familydivorced elvált familyseparated külön él familybachelor legényember familyspinster hajadon familyfull name teljes név familyfamily name, surname vezetéknév familychristian name, first name keresztnév familymaiden name lánykori név familybirth certificate születési anyakönyvi kivonat familymarriage certificate házassági anyakönyvi kivonat familywidow özvegyasszony familywidower özvegyember familyrevenue stamp illetékbélyeg familyprofile életrajzi vázlat familycurriculum vitae szakmai önéletrajz familyschool-leaving exam érettségi vizsga familyevening course esti tanfolyam familydegree diploma familyscholarship ösztöndíj familyto be under age fiatalkorú familyto come of age nagykorú lesz familygrown-up, adult felnőtt familymiddle-aged középkorú familyfamily man családos ember familymother of three 3 gyermek anyja familystep parents mostohaszülők familyfoster parents nevelő szülők familyto adopt örökbe fogad familyto have a baby szül familyto be born out of wedlock házasságon kívül született familytwins ikrek familytriplets hármasikrek familyorphan árva familyorphanage árvaház familyto be born of parents vmilyen szülőktől születik familyfirst-born elsőszülött familya child of 5 ötéves gyermek family
 
a well brought up child jól nevelt gyermek familyex-wife volt feleség familyex-husband volt férj familyto grow old megöregszik familypensioner nyugdíjas familylast will végrendelet familyto die of sg meghal vmiben familydeath certificate halotti anyakönyvi kivonat familyburial service temetési szertartás familyto inherit örököl familyspecial field of interest speciális érdeklődési terület familypre-school eduvation, crèche, kindergarten bölcsőde, óvoda familynursery school óvoda familyprimary school, elementary school általános iskola family junior section alsó tagozat familysenior section felső tagozat familysecondary school, high school középiskola familysecondary technical school szakközépiskola familyvocational school szakiskola, szakmunkásképző familyacademic grammar school gimnázium familyspecialise in a subject vmilyen tagozatra jár familypart-time student esti hallgató familyfull-time student nappali hallgató, nappali diák familycorrespondence student levelezős diák familyapprentice tanonc, tanuló familyschool leaver végzős familyco-educational school, mixed school koedukált iskola familyall-girl school tiszta lány iskola familyall-boy school tiszta fiú iskola familyboarding school bentlakásos iskola familyhalf-day school félnapos iskola familyapproved school javító intézet familyhostel kollégium familydo well at school jól tanul familyquick on the uptake gyors felfogású familyslow on the uptake lassú felfogású familytalented, gifted tehetséges familyhave an inborn talent for veleszületett tehetsége van vmire familybright student okos diák familygood at sg jó vmiben familybad at sg rossz vmiben familyhave a gap in one's education hiányos a művetsége familytake an exam, sit for an exam vizsgázik familyget good grades jó jegyet kap familyget bad grades rossz jegyet kap familyenrol for a course beiratkozik egy tanfolyamra familyopt out a subject fakultációként nem választ egy tárgyat familyopt for a subject fakultációként választ egy tárgyat familystudy by fits and starts időnként tanul, indőnként nem familyfulfil the requirements teljesíti a követelményeket familycheat sheet, crib puska familyprompt súgni familylearn a trade szakmát tanul family
 
university admission egyetemi fevétel familyteacher-pupil relationship tanár-diák viszony familyboring unalmas familyit is worth going to érdemes odajárni familylóg az iskolából familyset homework házi feladatot ad fel familydo homework megcsinálja a házi feladatot familyconstructive építő jellegű familydisciplined fegyelmezett familyco-operative együttműködő familycritical of sg kitikus vmivel familyrespectful tisztelettudó familybe on the staff a testület tagja familystaff meeting értekezlet familystaff room tanári familystaff of 20 20 főből álló testület familyhead teacher igazgató familyhead teacher's office igazgatói iroda familyform teacher osztályfőnök familyunqualified teacher képesítés nélküli tanár familyteaching load a tanár terhelése familyimpart knowledge tudást átad familyconduct magatartás familyeffort szorgalom familystrict szigorú family just igazságos familyincompetent nem hozzáértő familycompetent hozzáértő familyimpartial elfogulatlan familylenient towards sy elnéző vkivel familyfavour sy kivételezik vkivel familyfavouritism kivételezés familyindustrious, hard-working szorgalmas familyconscientious lelkiismeretes familyswot magol familykeep up with lépést tart familydisorganised szétszórt familylag behind hátul kullog familymisbehave rossz magaviseletű familytalk back visszabeszél familycheeky szemtelen familysummon a parent to school behívja a szülőt az iskolába familybe expelled from school kizárja az iskolából familyeager beaver stréber familylearn sg by heart kívülről megtanul familyyabber dumál, fecseg familystand out jobb a többieknél familydrop out kiesik familysatchel iskolatáska familyuniform egyenruha familygown köpeny familyschool report ellenőrző familycertificate of secondary education érettségi bizonyítvány familyplay truant from school, play hookey fromschool

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tekati88 liked this
tekati88 liked this
tekati88 liked this
zsoltkoleszar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->