Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mircea Vlad - Apocalipsa 13 ( Sfarsitul libertatii umane )

Mircea Vlad - Apocalipsa 13 ( Sfarsitul libertatii umane )

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by MarkTM

More info:

Published by: MarkTM on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

 
Ing. Mircea Vlad
Apocalipsa 13
Sfâr[itul libert\]ii umane
Edi]ie digital\ editat\ deBiblioteca Teologic\ Digital\APOLOGETICUM2004
 
Ing. Mircea Vlad
2
Lui Florin
“Cel ce se va p\zi `[i va sc\pa via]a sa.Dac\ `ns\ str\jerul a v\zut sabia venind [i nu a sunat din trâmbi]\ [i poporul n-a fost vestit [i va veni sabia [i va ridica via]a cuiva, acela a fostr\pit pentru p\catele lui, dar sângele lui `l voi cere din mâna str\jerului”(Iezechiel 33, 5-6)
 
Apocalipsa 13. Sfâr[itul libert\]ii umane
 
3
Prolog
La aproape doua mii de ani de la descoperirea avuta de Sfântul IoanTeologul `n `nsula Patmos, Cartea Apocalipsei `[i descifreaza acum, `ncetulcu `ncetul, tainele.Pân\ ast\zi, `ncepând cu epoca patristic\, au fost elaboratenumeroase comentarii, `ndeosebi asupra laturii spiritual-simbolice a profe]iilor. Mul]i `ns\ dintre Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii Ortodoxe Universale,`mbr\ca]i cu har [i lumina]i `n duh, au dezv\lui c\ proorociile au, de fapt,un aspect mai pu]in alegoric, referindu-se la realit\]i concrete ale perioadeieshatologice. ~naintând apoi c\tre zilele noastre, referiri precise laevenimentele care vor `mplini profe]iile Apocalipsei, ale unor sfin]i precumSfântul Cosma al Etoliei [i Sfântul Nil Athonitul, ori ale unor P\rin]iduhovnice[ti duhovnice[ti deosebi]i care ne-au p\r\sit nu de mult\ vreme,ca de pilda cuviosul Paisie Aghiratul (+1994), vin s\ `ntregeasc\ lucrarea prin care Mântuitorul `[i ajut\ Biserica s\ recunoasc\ "semnelevremurilor", nu spre o pornire a nelini[tii, stare care nu face decât s\tr\deze o pu]in credinciosie generatoare a unei panici frenetice,caracteristic\ `n general grup\rilor neoprotestante, ci spre sporirea`ncrederii c\ toate cuvintele Scripturii sunt adev\rate, urmând a se implinicu precizie la timpul potrivit, [i spre o vie]uire cât mai fierbinte `n duhul primilor cre[tini, eliberându-ne de spiritul otr\vitor al societ\]ii actualetotal secularizate. Ori, dac\ totul se `mpline[te cu exactitate, `nseamn\ c\ [imult dorita `mpreuna-vie]uire cu Hristos se apropie, lucru care ar trebuie s\ne umple de râvn\ spre o via]\ cât mai curat\, mai duhovniceasc\ [i maimântuitoare.Evolu]ia evenimentelor mondiale, privite printr-un filtru duhovnicesccl\dit pe studiul Scripturilor, vie]uirea `ntru Hristos prin rug\ciune [i participare la Tainele Bisericii, ne `nt\resc convingerea c\ totul se `ndreapt\c\tre `mplinirea aprope ad literam a proorociilor Sfântului Ioan. Lucrareade fa]\, prin bog\]ia de `nforma]ii (care din p\cate, pân\ acum au lipsit cudes\vâr[ire, `ndeosebi p\storilor de suflete) [i a materialelor elaborate printr-o munc\ de sintez\ a multor izvoare, oferind prin aceasta un bagajminim de cuno[tin]e, vine s\ limpezeasc\ o chestiune care `n România este`nc\ tratat\ la nivel de zvon sau taxat\ drept lipsit\ de importan]\ spiritual\,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->