Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CORNELIU VADIM TUDOR-Parfumuri si culori-7-

CORNELIU VADIM TUDOR-Parfumuri si culori-7-

Ratings: (0)|Views: 124|Likes:
Published by Danilovici
CORNELIU VADIM TUDOR
CORNELIU VADIM TUDOR

More info:

Published by: Danilovici on Jul 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Parfumuri si culori (7)
Corneliu Vadim Tudor 
532. Nu sînt bogat, nu sînt francmason, nu sînt agent al vreunei puteristrãine, nu fac parte din nici o castã secretã, de homosexuali sau iluminati.Si atunci, de unde vine puterea mea? Ce anume conferã fortã autoritãtiimele morale? Tocmai aceastã puritate idealistã, care înseamnã cã izvorul emai tare ca stînca.533. Formidabila putere a politicii: desi sînt numai sublocotenent înrezervã, azi am fãcut doi generali.534. Plutarh despre tînãrul rege Agis: ,,La vîrsta de 20 de ani el si-aschimbat modul de trai, a renuntat la haine luxoase si bucate alese, arevenit la strãvechea simplitate spartanã, purtînd cu mîndrie o mantaasprã si mîncînd ciorbã neagrã.” Avea sã moarã spînzurat, împreunã cumama si cu bunica lui.535. Dragostea e bucurie, de la un capãt la altul. Eu nu pot sã fac dragosteatunci cînd am sufletul mîhnit, e ca si cum as dansa la o înmormîntare.536. Descrierea pe care o face Josephus Flavius scenei în care Regele Saulinvocã spiritul Proorocului Samuel este senzationalã si meritã studiatã înprofunzime: ,,Saul, regele evreilor, alungase din tara lui ghicitorii siventrilocii si pe toti cei care practicau asemenea arte, cu exceptiaproorocilor. Cînd a auzit cã filistenii se apropiau în mars si îsi asezaserãtabãra în sesul din preajma orasului Suna, s-a grãbit sã-i întîmpine cutrupele sale. Dupã ce a ajuns pe muntele numit Gelboe, el si-a asezatpropria tabãrã fatã în fatã cu cea a vrãjmasilor. Tulburarea care l-a cuprinsn-a fost micã atunci cînd a vãzut cã oastea dusmanã pãrea vãdit mainumeroasã si mai puternicã decît a lui. Prin intermediul proorocilor sãi L-arugat pe Dumnezeu sã aibã bunãvointa de a-i destãinui deznodãmîntulbãtãliei. Deoarece Domnul nu i-a dat nici un rãspuns, spaima lui a sporit, încît tot curajul i-a pierit, întrezãrind în sinea lui înfrîngerea, care pãreainevitabilã dacã nu primea ajutorul lui Dumnezeu. De aceea a poruncit fie gãsitã o femeie ventrilocã si în stare sã cheme sufletele mortilor, ca sãafle de la ea cum îi vor merge treburile. Fiindcã ginta ventrilocilor aducedin lumea cealaltã duhurile rãposatilor si cu ajutorul acestora preziceviitorul celor dornici sã-l cunoascã din vreme. Unul dintre slujitorii sãi l-a înstiintat cã o asemenea fãpturã se gãsea în orasul Endor si, fãrã stireaostirii întregi, dupã schimbarea vesmintelor regesti, Saul a luat doi slujitoridintre cei mai credinciosi si, în toiul noptii, s-a dus la femeia din Endor,spre a-i cere sã-i prezicã viitorul, chemînd sufletul unui mort numit de el.Dar femeia l-a refuzat si i-a spus cã nu-l poate dispretui pe rege, carealungase din tara lui tagma prezicãtorilor. N-ar fi deloc o dovadã deomenie ca, fãrã sã-i fi pricinuit cîndva o nedreptate, el s-o momeascã la
1
 
sãvîrsirea unei fapte interzise, a cãrei descoperire atrãgea dupã sinepedeapsa cu moartea. Dar regele s-a jurat cã nimeni nu va afla nimic si nu va dezvãlui altuia prezicerea ei, punînd-o astfel în afarã de oricepericol. Dupã ce prin jurãmîntul sãu i-a alungat orice teamã, Saul i-aporuncit sã aducã sufletul lui Samuel. Nestiind cine era Samuel, femeia l-achemat din tãrîmul subpãmîntean. La aparitia acestuia, femeia s-a fîstîcit în fata bãrbatului semet si plin de mãretie divinã si, tulburatã de înfãtisarea lui, a exclamat: «Oare nu esti tu regele Saul?» Cãci Samuel îiarãtase cine era el. Cînd Saul a încuviintat acest lucru si a întrebat-o ceanume o speriase, femeia i-a spus cã vede un bãrbat cu înfãtisarea divinã,iesind din pãmînt. El i-a cerut sã-i vorbeascã despre chipul, îmbrãcãminteasi vîrsta lui, iar femeia i-a rãspuns cã era un bãtrîn cu figurã aleasã, îmbrãcat într-o lungã hainã preoteascã. Devenind acum limpede cã eraSamuel, regele a cãzut cu fata la pãmînt si s-a închinat. Cînd sufletul luiSamuel a întrebat ce l-a fãcut sã-i tulbure linistea si sã-l aducã de petãrîmul celãlalt, Saul s-a plîns cã nevoia l-a silit s-o facã. Dusmani de temutau tãbãrît asupra lui, fãrã ca el sã se poatã opune nenorocirilor prezente,Domnul l-a pãrãsit si nu vrea nici prin prooroci, nici prin vise prevestitoaresã-i dezvãluie viitorul: de aceea a recurs la dînsul, care l-a ajutat si mai înainte. Dar Samuel, care stia cã sfîrsitul vietii lui Saul era aproape, l-aasigurat cã nu mai avea nici un rost sã-si cunoascã viitorul cîtã vremeDomnul Se depãrtase de el. A adãugat apoi: «Se cuvine sã stii cã-i estesortit lui David sã fie rege si el va încheia cu bine rãzboiul. În schimb, tu,asa cum ti-am prezis pe cînd mai trãiam încã, îti vei pierde, deopotrivã,puterea si viata, fiindcã în rãzboiul dus împotriva amalecitilor nu te-aisupus lui Dumnezeu si ai încãlcat poruncile Sale. Aflã, asadar, cã El îti vada oastea pe mîinile dusmanului, iar tu si fiii tãi, cãzînd în bãtãlia de mîine,veti fi împreunã cu mine!» La auzul acestor vorbe, Saul a amutit desupãrare si s-a prãbusit la pãmînt, fie din cauza durerii pe care i-opricinuise proorocirea, fie din cauza istovirii (fiindcã de-a lungul zileitrecute, precum si al noptii, nu pusese un dumicat în gurã). Dupã ce Saulsi-a revenit cu mare greutate, femeia l-a îmbiat stãruitor sã mãnînce cevasi i-a cerut sã-i acorde aceastã favoare pentru temerara-i prezicere, pecare, desi n-ar fi avut voie s-o facã, de teama lui, necunoscîndu-l cîtusi deputin, a luat-o asupra ei si a rostit-o. De aceea, l-a rugat sã se aseze lamasã si, înfruptîndu-se din bucatele ei, sã-si recapete puterile si sã se întoarcã teafãr la oastea lui. Dar fiindcã el se codea si, în adînca-i mîhnire,nu se atingea de nimic, femeia a stãruit pînã ce l-a convins în cele dinurmã. Ea nu avea decît un vitel, pe care se strãduise sã-l creascã în casaei, ca femeie sãrmanã, care trãia din truda mîinilor sale, multumindu-se cusingura-i avutie. S-a grãbit sã taie vitelul, i-a fript carnea si a pus-o în fataslujitorilor si a lui. Saul a plecat apoi spre propria-i tabãrã în cursulaceleiasi nopti”.537. În fanatismul sãu pentru Richard Wagner – Hitler îl respingea peBrahms, desi punea, uneori, plãci cu liedurile acestuia. Martin Bormann îsiaminteste cã Führerul i-a spus: ,,Jidovimea l-a ridicat pe Brahms în slãvi, l-a sãrbãtorit în saloane”.
2
 
538. Cînd bat din palme, cîinii vin cu dragoste, unduindu-se si gudurîndu-se, dar pãsãrile, ah, pãsãrile, dispar ca speriate de bombe…539. ,,Evreul este anti-omul”, îi spune Hitler lui Rauschning. Iar lui JosephHell, redactor-sef al unei reviste din München, îi descrie viziuniapocaliptice: ,,Cînd voi ajunge cu adevãrat la putere, exterminarea evreilorva fi prima si cea mai importantã sarcinã a mea! De îndatã ce voi aveaputerea, voi ridica, de exemplu în Marienplatz din München, spînzurãtori siiar spînzurãtori, cît de multe intrã fãrã sã se blocheze circulatia. Pe urmã,evreii vor fi spînzurati acolo unii dupã altii si vor sta spînzurati pînã se vor împuti. Vor rãmîne spînzurati atîta timp cît permit regulile de igienã.Imediat ce unii vor fi dati jos, urmãtorilor li se va pune latul de gît, si totasa, pînã ce va fi nimicit si ultimul evreu din München. Acelasi lucru se va întîmpla si în celelalte orase, pînã ce Germania va fi curãtatã de evrei!” Ase retine grija lui Hitler pentru traficul rutier si igiena socialã…540. ,,Nu încape îndoialã cã Hitler avea puterea de a fascina oamenii; or,forta si autoritatea care emanã dintr-un om sînt de naturã sã-limpresioneze excesiv pe turist”. (Winston Churchill)541. ,,Femeia este un animal pe care trebuie sã-l bati, sã-l hrãnesti si sã-ltii închis”. (Schopenhauer)542. În întreaga mea carierã politicã am cãutat sã ascund, cu grijã, copiluletern din mine – si asta nu pentru cã m-ar fi compromis în lumeasimandicoasã în care mã miscam, ci pentru a împiedica sã fie murdãrit sirãnit. Fiecare om matur este dator sã fie îngerul pãzitor al copilului care afost.543. Vãzînd ce slugarnic se poartã ambasadorii occidentali la Bucuresti sicum ascultã, orbeste, de ambasadorul SUA, respectînd, fãrã crîcnire, ,,listaneagrã” fãcutã de acesta – am înteles esentialul: Uniunea Europeanã facefrondã doar la suprafatã, de ochii lumii, dar, în fond, nu este decît ocolonie a Americii, care este, la rîndul ei, o colonie a Israelului.544. Esec dureros pentru Alexandr Soljenitîn: la bãtrînete a ajuns exact laideile pe care le combãtuse în tinerete, si anume cã Occidentul practicãaceeasi mitocãnie egoistã ca si Rusia.545. Un sef de stat, cu cît devine mai nevolnic din punct de vedere sexual,cu atît mai mult vrea putere politicã absolutã.546. Femeile care m-au refuzat în tinerete au acum ocazia sã vadã cã n-aupierdut nimic.547. Norii, ca niste cîini ciobãnesti, care se scuturã de apã din cînd încînd…548. Cifrele romane au pierdut demult lupta cu cifrele arabe, dar tot îsipãstreazã blazonul de noblete: numãrãtoarea Papilor si a Regilor.
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihaela Zaizan liked this
dragos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->