Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
143Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BIBLIOTHECA DACICA-TEZAURUL DE LA SINAIA-PLACUTELE DE PLUMB

BIBLIOTHECA DACICA-TEZAURUL DE LA SINAIA-PLACUTELE DE PLUMB

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 9,509 |Likes:
Published by Danilovici
Arhiva regilor daci pe placile de plumb de la Sinaia
Arhiva regilor daci pe placile de plumb de la Sinaia

More info:

Published by: Danilovici on Jul 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
BIBLIOTHECA DACICA
TEZAURUL DE LA SINAIA
-
arhivă de texte dacice peplumbAcest site reprezintă un punct de vedere cu privire la controversataarhivă de texte dacice pe plumb, considerate, aproape în unanimitate,falsuri. Timp de un secol, nimeni nu a scris un rând despre existenţaacestor inscripţii, nimeni nu le-a cercetat. Singura contribuţie o constituiecarteadlui ing. Dan Romalo, apărută în anul 2003 şi reeditată în 2005 laedituraAlcor. Dl Romalo este "părintele" acestui subiect: lui i sedatorează scoaterea la lumină a pieselor, salvarea, prin fotografiere, amultora dintre plăcile dispărute astăzi, precum şi prima transcriere,analiză şi propunere de decriptare metodică a lor.
Bibliotheca Dacica
reprezintă o încercare de pionierat, fiind primul şisingurul site ştiinţific dedicat acestui subiect. Scopul său este cel de a facecunoscut acest corpus şi de a atrage cât mai mulţi specialişti îndezbaterea privind autenticitatea pieselor. Prin urmare, site-ul seadresează în primul rând specialiştilor. Dată fiind amploarea şicomplexitatea subiectului, am ales doar câteva aspecte, relevante înaceastă dezbatere, cu o preferinţă specială acordată celor lingvistice. Înacest site nu veţi găsi traduceri ale inscripţiilor, ci doar abordăriştiinţifice, argumentate. Materialele de pe site constituie scheletul uneiample monografii în curs de elaborare.Absenţa oricărui argument valabil care să demonstreze falsul,imposibilitatea identificării autorului prezumtivului fals şi a scopului pecare l-a urmărit şi, mai ales, complexitatea năucitoare a acestor piese,pline de elemente
imposibil
sau foarte greu accesibile unui falsificator dinsec. al XIX-lea, constituie primele argumente în favoarea autenticităţii.Aşteptăm, din partea oamenilor de ştiinţă care susţin ipoteza falsului,argumente
serioase
, care să lămurească cine, când, cum şi în ce scop le-afăurit.
Plăcile de plumb constituie un corpus de peste o sută (posibil chiar peste două sute)de inscripţii în relief, scrise într-o limbă necunoscută, cu caractere predominantgreceşti şi cu ilustraţie bogată, cu referinţe la civilizaţia geţilor şi a dacilor. Piesele au
1
 
fost fotografiate în timpul celui de-al doilea război mondial de către Dan Romalo, însubsolul Muzeului de Antichiţi din Bucurti, la iniativa de publicare aarheologului Ioan Nestor. O tânără cercetătoare, Marioara Golescu, urma să publiceaceste piese sub titlul de falsuri. Conform declaraţiei lui I. Nestor, piesele ar fi apărut în muzeu în vremea lui Grigore Tocilescu, deci undeva la cumpăna dintre secolele 19şi 20. Nimeni nu s-a îndoit vreodată de neautenticitatea lor, nimeni nu le-a publicat(din păcate nici Marioara Golescu nu a mai apucat), nu le-a studiat nici un cercetător.Nu au beneficiat niciodată de inventariere sau de o menţiune cât de sumară în vreolucrare. Piesele au dispărut cu timpul (eforturile lui Dan Romalo de a le regăsi, în anii’80, au eşuat). Au reapărut (nu se ştie de unde) 35 de exemplare în anul 2002, aflateacum la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti. Două piese se află înposesia Mănăstirii Sinaia, iar alte câteva, de dimensiuni mai mici şi din materialediverse, se află în colecţii particulare sau în muzee din ţară.Nu se ştie de unde provine acest corpus, dar tradiţia orală susţine că piesele deplumb ar fi fost turnate în ultimul sfert de veac 19 din ordinul regelui Carol I, dupăoriginale de aur, descoperite într-un tezaur în Poiana Văcăriei, unde urma să se sapefundaţia Castelului Peleş. Probabil după înfiinţarea Muzeului de Antichităţi (în1881), copiile au fost transferate la Bucureşti. Însă singurul lucru pe care îl putemafirma cu destulă certitudine este acela că piesele de plumb aflate astăzi la Bucureştiprovin de la Sinaia, informaţie transmisă prin tradie chiar în Institutul deArheologie, după cum ne-a certificat directorul institutului, acad. Alexandru Vulpe.Acesta ştie de la tatăl său, Radu Vulpe, că însuşi Vasile Pârvan ştia de aceste piese şide provenineţa lor din Sinaia.În anul 2003 Dan Romalo a valorificat o parte din fotografiile făcute (din nefericiremulte fotografii au fost distruse de vitregiile timpului, o dată cu negativele) învolumul
Cornică apocrifă pe plăci de plumb?
, la editura Arvin Press, reeditat în 2005 subtitlul
Cronica getă apocrifă pe plăci de plumb?
, la editura Alcor. Dispunem astăzi, prin intermediul acestei cărţi, de cca 50 de imagini inedite, după piese dispărute, la care seadaugă cele 35 de piese regăsite. Dan Romalo a lansat pentru prima dată ipotezaautenticităţii plăcilor (deşi a pus-o sub semnul întrebării) şi a fost primul care astudiat cu temeinicie întreg ansamblul, a transcris textele şi a încercat o decriptare alor. Probabil lipsa unei pregătiri de specialitate în domeniu, care -i confereautoritate, dar şi inerţia, scepticismul şi reaua credinţă a unor oameni de ştiinţă (lacare se adau, poate şi unele interese oculte) l-au scos pe nedrept în afaracredibilităţii, deşi eforturile sale au fost considerabile (peste 20 de ani de muncă), iarmetodele sale riguroase. Chiar şi după apariţia cărţii, subiectul a continuat să fieconsiderat lipsit de importanţă, deşi amploarea şi complexitatea ansamblului indică, în cazul unui fals, o minte cu totul genială. Citeşteaici răspunsul dlui Dan Romalo la reacţiile stârnite de apariţia cărţii.Analizele de material făcute la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară din Bucureştide către dr. Bogdan Constantinescu, în luna mai a anului 2004, au relevat ocompoziţie asemănătoare celei a plumbului tipografic din sec. XIX, confirmândipoteza copiilor sau a unui eventual fals. Ipoteza plumbului antic, original, este greude susţinut la ora actuală. Totuşi, analizele întreprinse pe o singură piesă, piesa 023,
2
 
la Oxford, de către dr. Peter Northover, au lăsat discuţia deschisă, arătând căplumbul din această piesă este destul de asemănător cu cel dintr-o scoabă dacicăautentică, scoasă din zidul cetăţii Sarmizegetusa şi folosită ca martor (
ROMALO
2005:291-292). Lipsa fondurilor destinate unor analize avansate pe toate piesele păstrate,ne împiedică să ajungem la concluzii clare.Specialiştii de la Monetăria Statului, pe care i-am consultat, au apreciat, pe baza unordetalii tehnice, că este vorba mult mai probabil de copii făcute în grabă după nişteoriginale, decât de creaţii moderne.Cercetările noastre au început imediat după apariţia primei ediţii a cărţii dlui Romalo(în toamna anului 2003). Am prezentat o comunicare în noiembrie 2003, la Institutulde Lingvistică din Bucureşti, o conferinţă în iunie 2004, la Academia Română, şi o adoua conferinţă, în ianuarie 2005, la Seminarul de Arheologie "Vasile Pârvan" alFacultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti.În momentul de faţă nu există nici un program oficial de studiere, sau cel puţin deprotejare a pieselor, care sunt, în continuare, neinventariate şi prost păstrate. Lipsa deinteres a oamenilor de ştiinţă, fie ei lingvişti ori istorici, şi a instituţiilor în grija căroraar trebui să se afle studierera acestei arhive, este dublată de entuziasmul unor"traducători" fantezişti, lipsiţi de o minimă pregătire în domeniu, care discreditează în mod regretabil subiectul. Chiar dacă buna credinţă a acestora nu trebuie pusă la îndoială, rezultatele lor intoxiopinia publică, compromit subiectul şi îi îndepărtează şi mai mult pe specialişti.Pentru mai multe detalii legate de istoria acestor plăci cf. cartea jurnalistului DumitruManolache,
Tezaurul dacic de la Sinaia: legendă sau adevăr ocultat?
Photo Gallery - Bibliotheca Dacica
R002.jpgR003.jpgR007.jpgR010.jpgR011.jpgR015.jpgR016.jpgR018.jpgR019.jpgR023.jpg
3

Activity (143)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fesatelier liked this
acandrei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->