Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Rabindranath Tagore& Indian Classical Music_OCTOBER,2010

Rabindranath Tagore& Indian Classical Music_OCTOBER,2010

Ratings: (0)|Views: 830|Likes:
Published by PRABIR DATTA

More info:

Published by: PRABIR DATTA on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/22/2015

 
 4
YDIBFEYDFDUC UDMKYA DFE BFEBDF H@DXXBHD@ JQXBH IR _YDIBY EDUUD
Uca jusbh hradtae iy Ydibferdfdtc Udmkra bs ufbqua iy sty`a,nkrj dfe h`dss.Jdfy `btardturas dra dvdb`di`a,wrbttaf iy ndjkus `duradtas kn tca suigaht jdttar.Xk,tk wrbta skjatcbfm kf Ydibferdfdtc Udmkra dfe cbs jusbhd` td`aft bs ikufe tk ia skja rapadtdtbkf kr tca ktcar iut stb`` rajdbfs d `ura nkr dfykfa.Cafha,tcbs drtbh`a. Uk iambf wbtc,d sjd`` bftrkeuhtbkf kn Ydibferdfdtc Udmkra‒s mrkkjbfm bs fahassdry. Uca ikey kn jusbh cde iaaf hradtae iy Ydibferdfdtc Udmkra bf tca >5 yadrs iatwaaf 43== dfe4254. Udmkra mraw up bf tca h`dssbhd` trdebtbkf kn Cbfeustdfb h`dssbhd` jusbh(–rddmd sdfmaat‒). Cbs dutkibkmrdpcbhd` slathcas ravad` tca jusbhd` trdbfbfm ca waft tcrkumc bf cbs hcb`eckke. Uckumc ca cde fkt nk``kwae d vary strbht jatcke kn `adrfbfm tca h`dssbhd` jusbh,yat ca wds tca ebshbp`a kn Xrb Gdeufdtc Icdttd (435?-4338),tca ndjkus _ufebt kn ^bscfupur Mcdrdfd. Ydibferdfdtc nk``kwae tcbs trdebtbkf dfe `dtar kf usae bt wbtc jdstary wbtckut dibebfm tk bts strbhturas. Ca axparbjaftae wbtc ecrupde tufas usbfm vdrbkus rcytcjs(suhc ds, –Gkrtd`‒, –Gcdfptd`‒, –Xur _cdfltd`‒ dfe –Uakrd‒
 
 ‘ usud``y lfkwf kf`y tk tca hkffkbssaurs kn Cbfeustdfb h`dssbhd` jusbh) dfe hkjpksae jkra tcdf4?? skfms. Udmkra usae tca h`dssbhd` nkrj kn lcdyd` dfe tcujrb
 
tk hradta jdfy skfms, afhkjpdssbfm d`` tca sty`as kn tca h`dssbhd` trdebtbkfs.Ca usae tca –tdppd‒
 
sty`a bf cbs jusbh,wcara tca skfm-taxt bs vary sckrt dfe fkt ds a`dikrdta`y struhturae ds d lcdyd` kr d tcujrb. Ucara cdva iaaf twk ebnnaraft sty`as kn Udppd, kfa tcdt avk`vae bf _ufgdi, bf tca trdebtbkf kn Xckrb Jbydf, dfe tca ktcar, dedptae iy Ydjfbecb Muptd, iattar lfkwf ds Fbecuidiu bf Iafmd`.Udmkra nrkj cbs adr`y dma wds axpksae tk  iktc sty`as. Udmkra dedptae –tdppds‒
 
nrkj iktc tca sty`as, ca ra`bfqubscae tca _ufgdib –tdppd‒
 
 iut wcaf ca wrkta bf cbs jktcar tkfmua tca skfms iahdja sknt dfe swaat. Udmkra d`sk wds bfn`uafhae iy Xrb Ibscfu Hcdferd Hcdlrdvdrty dfe Xrb Xrbldftcd Xbfcd.Ca spaft d hkfsbeardi`a parbke bf dsskhbdtbkf wbtc Xrb Ydecbld _rdsde Mkswdjb dfe hkjpksae d fujiar kn skfms wbtc dssbstdfha nrkj cbj. Ydibferdfdtc Udmkra stdrtae wrbtbfm skfms dfe Maatb ldvyds rbmct nrkj tca dma kn 44(a`avaf) yadrs dfe hkftbfuae tb`` tca dma kn 3?(abmcty).Iut tca jdxbjuj fk. kn skfms ca hkjpksae nrkj 42 yadrs kfwdres.
 
 9 Ucara dra ebnnarafha bf kpbfbkfs dikut tca fk. kn skfms hkjpksae iy Udmkra.Ds ndr ds  pkssbi`a,rasadrhc cds iaaf hdrrbae kut dfe bt ravad`ae ca hkjpksae jkra tcdf 9??? krbmbfd` skfms.Iut bf tca kpbfbkf kn dutckrbtbas bf tca suigaht,tca fk.kn skfms dra dikut 94=3.D fk.kn skfms wrbttaf adr`bar wara axtafeae kr hcdfmae iy cbj.Cafha,tca ebnnarafha.D`sk,d fk. kn hkjpksbtbkfs dra tcara bf Ecrupde dfe Ecdjdr.Ucara dra d fk.kn ufpui`bscae skfms d`sk,wcbhc ebe fkt cdva tca fktdtbkfs dfe tca h`dssbnbhdtbkfs ds par Bfebdf h`dssbhd` trdebtbkf. Bn tcasa dra h`dssbnbae ,ds mbvaf ia`kw, dhhkrebfm tk tca Cbfeustdfb h`dssbhd` rdmd/rdmbfb kr tca typa,wa jdy cdva skja bead dikut tca eaptc kn cbs td`aft7 4.Icdbrdvb―9>3 9.Rdjdf―45= 8._b`kk―458 5.Lcdjdg―459 1.Ibcdm―483 >.Icdbrdv tcdt(ktcar tcdf Ld`bfmded)―443 =.Ld`bfmded―1= 3.Ldnb―4?5 2.Easc―2> 4?.Laedrd―>2 44.Jd`cdr―>2 49.Idcdr―15 48.Hcdydfdt―5= 45.Xdcdfd―5= 41.Dsdvdrb―8> DFE 4>.Idu`―43= 4=.Lbrtdf―414 ]cb`a hkjpksbfm tca skfms,Udmkra ebe fkt jaftbkf tca fdjas kn tca rdmds fabtcar ca easbrae bt.Xjt Bfebrd Eavb Hckuecurdfb hkfstdft`y parsudeae Udmkra tk ek tcbs iut ca wds ufwb``bfm dfe d`sk distdbfae ktcars tk ek tcbs.Bf d `attar bf 4281 ca stdtae tk Xjt Bfebrd Eavb dikut cbs nadr kn iabfm hrbtbhbzae iy tca Qstdes kr _ufebts kn h`dssbhd` mcdrdfd.Iut wbtc parsbstaft pursudtbkf iy Xjt Bfebrd Eavb,bf 428> ca parjbttae car tk beaftbny tca rdmds usae nkr hkjpksbtbkf kn tca skfms ds wa`` ds tk hradta tca fktdtbkfs(Xwdrd`bpb) nkr nutura mafardtbkf.Bt bs eua tk Xjt Bfebrd Eavb Hckuecurdfb tcdt d`jkst d`` tca skfms kn Udmkra dra h`dssbnbae dfe fktdtbkfs jdea.D fk. kn parskfs `bla Xjt.Bfebrd Eavb Hckuecurdfb,Xrb Gyktbrbferdfdtc Udmkra,Xrb Ldfmd`b Hcdrdf Xaf,Xrb Xuraferdfdtc Idfekpdecydy,Xjt Xdrd`d Eavb Hckuecurdfb,Xjt._rdtbicd Eavb Hckuecurdfb,Xrb Ebfaferdfdtc Udmkra,Udmkra cbjsa`n,Xrb Icbjrdk Xcdstrb,Xrb Dfdeb Lujdr Edstbedr,Xrb Xdftbeav Mcksc,Xrb Xdb`dgd Ydfgdf Jdgujedr dfe jdfy ktcars jdea tca fktdtbkfs kn Udmkra‒s skfms. D h`dssbnbhdtbkf `bst bs mbvaf ia`kw wbtc skja sa`ahtae skfms kn Udmkra wbtc tca dsskhbdtae rdmd.Uca `bst bs fkt hkjpracafsbva bf tcbs drtbh`a eua tk `bjbtae spdha d``kwae  iy tca Aebtkr.Ckwavar,d`` tca skfms wbtc raspahtbva rdmd dra dvdb`di`a wbtc tca dutckr.
 
 8
H@DXXBNBHDUBKF UDI@A UCDDUX FKUAX YDMDX UBJBFMX DX _AY UYDEBUBKFD@ H@DXXBHD@ JQXBH XKJA XA@AHUB^A HKJJKF@R LFK]F YDIBFEYD XDFMAAUX (Hkrrspkfebfm kr fadr tk hkrraspkfebfm YDMDX) Ibcdm
4? _.J. tk 49 Jbefbmct b)Decdrd jdecurb ecdrahcb hcdfek  idfecdfa bb)Dftdra gdmbhca dftdrdydjb bbb)Dldsc gura sufbfu kb idga bv)Dg gyktsfd rdta sdidb mahca ikfa v)Dg srdidfar purfbjd ta vb)Dgb mkecu`b `dmdfa ab ided` mdmdfa vbb)Dgb tkjdb didr hcdb sufdidra vbbb)Dgb ibgdf mcdra fbscbtc rdta bx)Djdr dfma dfma la idgdy x)Djdr fbscbtc rdtar ided` ecdrd xb)Djdr icdfmd pdtcar rdfmd ecu`dy xbb)Djb laik` a swdpdf lkrahcb idpdf xbbb)Alb suecd rdsd dfa xbv)A pdtca djb ga mahcb idr idr xv)A`aj fktuf easca xvb)Kmk skfk la idgdy xvbb)La id`a gdk gdk xvbbb)Lafk gdmaf gdmafd xbx)Hcbrdsdlcd jkra hcarkfd xx)Gdmdrdfa gda ibicdidrb xxb)Gdma fdtc gykhchcdfd rdta xxbb)Gbidf jdrdfar sbjdfd xxbbb)Gbidf gdlcdf hchcb`k pcu`ar xxbv)Gwd`afb d`k dfecdldra xxv)Udrbta pd eby fb djb xxvb)Uujb rdia fbrdia xxvbb)Urbscfdr scdftb sufedrd xxvbbb)Ukjrd gd id`k tdb id`k xxbx)Ukjdr dscbja prdf jdf xxx)Edrdk djdr dflcbr dma xxxb)Edrbya dhck tujb djdr mdfar xxxbb)Ebya mafu idsdftar ab xxxbbb)Eaap fbva mahca jkjk xxxbv)Eugkfa ealcd ck`k xxxv)_rdjkea edc`bd ebfu jkf xxxvb)Ik`b k djdr mk`dpid`d xxxvbb)Idgb`k ldcdr ibfd xxxvbbb)Ibrdck jdecur ck`k dgb xxxbx)Icdrd tcdl sjrbtb suecdy xxxx)Jkjk eulcark sdecdf xxxxb)Jamc ik`ahca gdik gdik xxxxbb)Jkr crbedyar mkpkf ibgkf xxxxbbb)Ykedf icdrd a idsdftd xxxxbv)Xcbtar cdwda `dm`k fdhcdf xxxxv)Xuecu gdkd dsd xxxxvb)Xcrdidfar ecdrdr jdtk xxxxvbb)Xdlcb icdikfd ldcdra id`a xxxxvbbb)Xdcd fd gdtkfd xxxxbx)Cda mk iydtcdy ldtcd gda gdeb xxxxx)Cbjar rdtar kb mdmdfar eaap
Ib`dwd`
2 D.J. tk 49 _.J. b)Dgb carb sdfsdr djrbtdjdy bb)Dcd dgb a idsdfta bbb)Kb pkcdb`k tbjbrk rdtb bv)Ldhca hcb`a eura ma`a v)Gdmdta dfdfed gdmya vb)Idsa dhcb cay vbb)Idca fbrdftdrd dfdftd dfdfedecdrd vbbb)Xdlcd cay lb ebya bx)Xdlcb idca ma`k ia`d x)Crbedya hcb`a gama
Eurmd
2 _.J. tk 49 D.J. b)Crbedya rdlck mk
Fdt Fdrdydf
49 D.J. tk 8 D.J. b)Xckl tdp ma`k euray
4.IB@D]D@ D`` Xcuec kr fdturd` fktas Xcdfldrd
> _.J. tk 2 _.J. b)_urb cdta pd`byahca

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
abardhan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->