Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia Personalitatii Curs

Psihologia Personalitatii Curs

Ratings:
(0)
|Views: 1,287|Likes:
Published by lavi_personal

More info:

Published by: lavi_personal on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
PSIHOLOGIA PERSONALITATII* acest suport de curs va fi completat cu temele dezbatute in cadrul cursuluiPersonalitatea este noţiunea de bază a psihologiei, dar nu este doar obiectul destudiul al psihologiei. Psihologia se preocupă în principal de funcţiile şi însuşirile personalităţii urmărind relaţiile în ambianţa socio-culturală în care se dezvoltă.În sens larg, termenul de PERSONALITATE are în vedere omul în totalitatea însuşirilor sale înnăscute şi dobândite. Altfel spus, personalitatea reprezintă sinteza particularităţilor  psiho-individuale în baza cărora individul evoluează într-un anumit fel.În sens restrâns, personalitatea este individualitatea care încorporează însuşirile fizice şi psihice proprii care şi-a asimilat unele valori spirituale şi este capabilă să creeze noivalori spirituale. În structura personalităţii intră următoarele componente: componentadinami(temperamentul, însuşirile temperamentale), componenta intelectuală(capacitatea intelectuală) şi componenta relaţională sau de caracter .Componentele structurale ale personalităţii se combină într-un ansamblu specific fiecărei personalităţi dându-i o configuraţie originală. Nu toate componentele personalităţii suntînnăscute, unele apar şi se dezvoltă în procesul activităţii şi în raportul omului cu mediulsocial.În abordarea clasică, personalitatea are trei laturi: temperament, caracter, aptitudini.Psihologia a pus în centrul edificiului personalităţii conceptul de EU. Eul este subiectul lanivelul căruia se intersectează trei verbe: a fi, a avea, a face. (Ego, Proprium, Stil). Caformaţiune psihică, Eul se constituie printr-un şir de identificări şi dezindentificări pe parcursul interacţiunii individului cu lumea.La bază sa se află percepţia de sine (distincţia eu-noneu), propria corporalitate şi posibilităţile de acţiune caracteristice pentru subiectul uman. În baza experienţei personale rezultată în urma interacţiunii mediul, subiectul îşi formează o imagine de sinece reprezintă viziunea asupra propriei fiinţe şi a raporturilor cu ceilalţi. această imaginede sine are un rol major asupra evoluţiei ulterioare a Eului. Cunoaştere propriului Eu,adică a limitelor dintre Eu si mediu şi a propriului potenţial determină conştiinţa de sine,care se dezvoltă în paralel cu conştiinţa de lume şi se centrează în jurul ideii de om.Eul are astfel, funcţia de integrator al personalităţii.Pentru a înţelege fenomenul prin care eul se dezvoltă în baza relaţiilor interpersonale, printr-o serie de identificări şi fără a ignora dimensiunea proiectivă a eului, trebuie săabordăm individul uman din perspectiva rolurilor şi a statusurilor pe care le ocupă înmediul socio-profesional.Rolurile se definesc în legătură cu diversele activităţi pe care subiectul le desfăşoară încadrul sistemului social (Neveanu).Statusurile definesc pozia pe care subiectul o are în cadrul sistemului de reliiinterpersonale. (statutul de elev, de muncitor, de profesor).În dezvoltarea Eului se disting, (din perspectiva psihologiei generale) trei etape: eulcorporal sau eul piele (Anzieu), Eul social şi eul spiritual.Putem spune că personalitatea este un agregat de aptitudini şi atitudini, care se reflectă încomportament şi în tipul de relaţii pe care subiectul le stabileşte în raport cu lumea, şicare are în centrul său eul ca factor de coordonare şi integrare. (aici sunt vizate funcţia deintegrare şi cea de adaptare).Individ – specifică caracterul de sistem al organismului, de unitate.
1
 
Individualitatea este individul luat în ansamblul proprietăţilor sale distinctive şi originalePersoana este termenul care specifică umanul.Personalitatea este un concept care cuprinde în sfera sa întreg sistemul atributelor,structurilor şi valorilor de care dispune un individ.Preocupările privind elaborarea unor modele teoretice ale personalităţii au oîndelungată tradiţie în psihologie. Studiile efectuate în acest sens au încercat mereu sărăspundă la o serie de întrebări cum ar fi : ce este personalitatea umană? cine esteresponsabil de diferenţele dintre oameni, chiar şi cei care provin din aceeaşi familie? cumse dezvoltă ea? de cine este dată personalitatea? este înnăscută sau dobândită?Diferiţi cercetători au încercat să răspundă de o manieră cât mai complexă laaceste întrebări ceea ce a dus la apariţia a numeroase teorii cu privire la personalitate. Înciuda numărului mare de teorii elaborate niciuna dintre acestea nu a fost pe unanimacceptată. Absenţa unui consens asupra naturii personalităţii se reflectă şi asupra definiriitermenului ce o etichetează. există în prezent peste 50 de definiţii ale termenului de personalitate, la care fac referire adepţii diferitelor teorii, însă numărul definiţiilor date îndecursul timpului este mult mai mare. Ca o sinteză a acestor definiţii putem spune că personalitatea este, aşa cum o defineşte M. Huteau „ unitatea stabilă şi individualizată aansamblului conduitelor”.
Personalitate
vine de la cuvântul “persoană”, derivat din latinescul “persona”,care desemna măştile purtate de către actorii de teatru. Măştile, în număr limitat,corespundeau unor caractere fixe, pornind de la care, spectatorii puteau să se aştepte lacomportamente sau la atitudini determinate. “Personajul” din teatru şi din creaţia literarăîntretaie acest curent care traduce bine nevoie de previzibilitate a comportamentuluiceluilalt din faţa ta şi de căutare a unei atitudini reciproce fără de care viaţa socială nueste posibilă. Noţiunea de constanţă, de stabilitate, este de fapt, chiar la baza a noţiunii de personalitate. Niunea de individualitate biologinu este suficientă pentru a defini personalitate, după cum nu este suficientă nici cea de apartenenţă genetică la o speciedată, sau la un mediu socio-economic deoarece în prezenţa unui mediu identic şi a unuistimul comun, se obţin reacţii diferite din partea subiecţilor aparţinând aceleaşi specii şiaceluiaşi grup. Există, deci, o originalitatea individului, care trimite la motivaţiile sale şila specificitatea unică a acestora.
Dar
: Nu există în psihologie o teorie exhaustivă a personalităţii, care să epuizezesubiectul uman : ea nu ar putea fi decât reducţionistă. 
Apoi:
în psihologie
 
nu există teorie falsă sau adevărată: nu există decât
metode
 
mai multsau mai puţin riguroase, mai mult sau mai puţin adaptate subiectului lor şi care au maimulte sau mai puţine implicaţii practice. De alegerea metodei depind rezultatele, care nutrebuie luate ca realităţi absolute, care exclud orice altă abordare, ci ca parametri relativila una sau alta dintre metodele de studiu. De unde rezultă şi importanţa alegerii metodeiîn funcţie de scopul cercetării şi a comparării rezultatelor diferitelor metode.Cunoştinţele rezultate din studiul psihologiei personalităţii pot fi aplicate la două domenii principale:1-Cel al dezvoltării copilului, care nu este o dezvoltare liniară, genetic programată, aşa cum ne-am putea imagina, deoarece pentru realizarea în mod optim acapacităţilor genetice, sunt necesare numeroase condiţii legate de mediu, dintre care cele
2
 
de ordin psihologic sunt de prim rang. De aici pot decurge măsuri preventive care nu suntneglijabile2-Cel al interelaţiilor între doi sau mai mulţi indivizi care vor “parazita”subiectivitatea persoanelor implicate cu fenomene pur afective. Relaţia medic-bolnav esteo ilustrare elocventă a acestui fenomen.Aceste fenomene vor fi rezultanta
istoriei subiectului
respectiv,
 structurii
sale de personalitate şi
conjuncturii
evenimentelor actuale.A. Morali Daninos (1963, 148, cit. M. Zlate, 1975, 242) consideră că existăurmătoarele funcţii ale sistemului de personalitate prin care aceasta se manifestă la nivelsituaţional şi interpersonal:1. Funcţia de identificare;2. Funcţia de expresie;3. Funcţia de adaptare;4. Funcţia de diferenţiere;5. Funcţia de integrare;6. Funcţia de proiectare în viitor.Analiza acestor funcţii permite observaţia că ele au un pregnant caracter proiectiv,vizând fie manifestări de proiecţie, fie comportamentul expresiv-proiectiv, fie conduita proiectica efect sumativ şi emergent al primelor menţionate. De aceea relaţiileinterpersonale, în toată varietatea lor nu pot exclude dimensiunile proiective orientatecentrifug în vederea exteriorizării unei dinamici psihologice lăuntrice, într-un contextsituaţional. Toate taxonomiile relaţiilor interpersonale se referă la relaţii de comunicare,la relaţiile emoţionale (atracţie, respingere, indiferenţă) sau la relaţiile de putere. În psihologia socială, după J. Stoetzel, dimensiunile proiective ale relaţiilor interpersonaleau fost subsumate acestora, fără o aprofundare minuţioasă a lor.M. Zlate, P. Golu, P. Popescu-Neveanu, ş.a. menţionează că viaţa psihică sedesfăşoară, în fapt, la trei nivele: situaţional- individual, interpersonal şi grupal. La oricenivel însă, unicul purtător al psihicului este personalitatea. Această personalitate prinaspecte multiple, şi în ceea ce ne privte şi prin latura sa proiecti, devineinterpersonală şi se manifestă variabil în funcţie de aceste nivele. P. Golu abordează persoana concretă ca fiind marcată de o pregnaninfluenţare situaţională care semanifestă psihosocial şi se prezintă ca un construct intern ce dispune de următoarelelaturi :1. Latura intelectuală (totalitatea proceselor de cunoaştere);2. Latura proiectivă (dinamica trebuielor, tendinţelor, dorinţelor,aspiraţiilor, scopurilor);3. Latura efectorie, instrumentală (deprinderi, abilităţi, capaciţi,aptitudini);4. Latura relaţională.Persoana, în afara unui conţinut propriu, cu manifestări de unicitate, dispune delaturi, tendinţe şi stări care-i sunt consubtanţiale, o definesc, îi asigură stabilitatea în timpşi identitatea, permiţându-i o pregnantă caracteristică interacţională. Prin toate acestelaturi proiectate expresiv şi specific creativ, omul se manifestă plenar nu numai ca persoană, ci şi ca subiect. Altfel, separat, nici conştiinţa, nici inconştientul, nici ego-ul caorganizator central al sistemului de personalitate, nu epuizează explicitarea manifestărilor subiectului uman. La aceste nivele de inferare, în psihologie se vorbeşte mai ales de
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zvetlana Manghiuc liked this
Victoria Stanulet liked this
Ana Gincu liked this
Miruna Andreea Mma liked this
Galina Rusu liked this
Miruna Andreea Mma liked this
Irina Suruceanu liked this
Tudorita Dragan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->