Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Selidik

Soal Selidik

Ratings: (0)|Views: 188 |Likes:
Published by starfishs

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: starfishs on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2010

pdf

text

original

 
Soal Selidik Mengenai Penguasaan KemahiranInsaniah( Soft Skills) Pelajar
Bahagian I: Latar Belakang Responden
Sila tandakan ( / ) dan isikan jawapan di ruangan yang bersesuaian.
Bahagian II: Kemahiran Insaniah
Kemahiran insaniah merupakan kecemerlangan individu dalam pelbagai aspek. Kemahiraninsaniah menjadi aset penting bagi melahirkan individu yang mampu bersaing, berkeyakinan,dan meningkatkan esteem dan pengurusan diri.Sila tandakan ( /) berdasarkan persepsi anda bagi setiap indikator berikut:
   S  a  n  g  a   t   T   i   d  a   k  s  e   t  u   j  u   T   i   d  a   k  s  e   t  u   j  u   K  u  r  a  n  g  s  e   t  u   j  u  s  e   t  u   j  u   S  a  n  g  a   t  s  e   t  u   j  u
A. Kemahiran Berkomunikasi
1
2345
A1
Pelajar sering dibimbing oleh guru untuk menyampaikan idea secara jelas, penuh yakin dansesuai dengan tahap pendengar semasa pembentangan dalam kelas.
A2
Dalam sesi soal jawab, pelajar mengamalkan kemahiran mendengar dan memberi maklumbalas dengan aktif.
B. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
B1
Kemahiran ini mendidik pelajar dari segi kebolehan mengenal pasti dan menganalisis masalahdalam situasi yang sukar dan kabur.
B2
Melalui perbincangan dengan guru dan rakan, pelajar mengembang dan membaiki kemahiranberfikir seperti menjelaskan sesuatu idea.
C. Kemahiran kerja berpasukan
C1
Guru sering melaksanakan aktiviti berkumpulan dan semua ahli kumpulan bekerjasamamemberi sumbangan dari segi tenaga mahupun idea bagi menyelesaikan masalah.
C2
Pelajar dibimbing agar membina hubungan baik, berinteraksi dengan ahli kumpulan di samping juga bekerja dengan efektif bagi menyempurnakan tugasan.
D. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
D1
Pelajar didedahkan kemahiran mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripadasumber yang disediakan oleh guru.
D2
Pelajar diterapkan kaedah menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaianmasalah yang diberikan.
E . Etika dan Moral
E1
Pelajar diajar mengamalkan sikap beretika dan mempunyai rasa bertanggungjawab dalampelaksanaan tugas.
E2
Pelajar diterapkan nilai-nilai etika seperti bertanggungjawab, berintegriti dan amanah untukmelahirkan individu yang berdaya saing.
F. Kemahiran kepimpinan
F1
Pelajar dilatih untuk memimpin sesuatu projek dalam kumpulan kecil atau kelas.
F2
Pelajar dilbimbing mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan.
G . Kemahiran keusahawanan
G1
Pelajar diajar mengenal pasti peluang perniagaan dan merangka perancangan perniagaan.
G2
Pelajar didedahkan kaedah meneroka dan merebut peluang pekerjaan.
H. Kesedaran alam sekitar 
H1
Pelajar sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar semasa didedahkan kesan alam sekitar.
H2
Pelajar memahami peranan masing-masing dalam penjagaan alam semesta ciptaan Tuhan.
Bahagian III:
Pada pendapat anda, tandakan kemahiran Insaniah mengikut kepentingan dari terpenting (1) hingga ke kurang penting (8).
 
JantinaUmur 
:
LelakiPerempuan
:
181920Tingkatan
:
Enam BawahEnam AtasAliran
:
SainsSasteraAgama
:
Kristian Buddha IslamLain-lain

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->