Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1. DISPOZI II GENERALE
Educa ia antepreşcolară
Învă ământul de artă şi sportiv
Învă ământul ter iar non-universitar (postliceal)
Învă ământul pentru persoanele apar inând minorită ilor na ionale
Învă ământul special şi special integrat
4. CURRICULUMUL ÎNVĂ ĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
5. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA ELEVILOR
6. RESURSA UMANĂ
Beneficiarii educa iei
Personalul din învă ământul preuniversitar
Conducerea unită ilor de învă ământ
Institu iile şi unită ile conexe ale învă ământului preuniversitar
Baza materială a învă ământului preuniversitar
3. ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
Structura anului universitar
Programe de studii universitare
Forme de organizare
Contracte de studii
Admiterea în programe de studiu
Examene de finalizare a studiilor
Examenele de evaluare pe parcurs a studen ilor
Diplome
Credite de studii
Ciclul I – Studii universitare de licen ă Organizarea
Ciclul II – Studii universitare de masterat Organizarea
Admitere
Diploma
Ciclul III – Studii universitare de doctorat Organizarea
Admiterea
Studentul-doctorand
Conducătorul de doctorat
Teza de doctorat
4. ORGANIZAREA ÎNVĂ ĂMÂNTULUI POSTUNIVERSITAR
Programele postdoctorale
Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
5. ÎNVĂ ĂMÂNTUL SUPERIOR MEDICAL
Organizarea şi func ionarea învă ământului superior medical
Organizare şi func ionare
Managementul şi finan area institu iilor
Resurse umane
Biblioteci şi centre de documentare şi informare
Via a universitară
7. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI CREA IE UNIVERSITARĂ
Sprijinirea excelen ei individuale
9. PROMOVAREA UNIVERSITĂ II CENTRATE PE STUDENT
Înmatricularea studen ilor. Registrul Matricol Unic al Universită ilor
10. CONDUCEREA UNIVERSITĂ ILOR
Rolul statului în învă ământul superior
11. FINAN AREA ŞI PATRIMONIUL UNIVERSITĂ ILOR
STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC
Formarea ini ială şi continuă. Cariera didactică
Func iile didactice şi didactice – auxiliare. Condi ii de ocupare
Forme de angajare a personalului didactic
Func iile de conducere, de îndrumare şi de control
Norma didactică
Distinc ii
Dreptul la concediu
Obliga ii
Răspunderea disciplinară şi patrimonială
Pensionarea
Ocuparea func iilor didactice şi posturilor didactice
Evaluarea calită ii cadrelor didactice
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18-03-2010 Legea Educatiei Nationale

18-03-2010 Legea Educatiei Nationale

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by cata

More info:

Published by: cata on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 9 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 13 to 16 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 20 to 109 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->