Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mladi Reporter - Oktobar

Mladi Reporter - Oktobar

Ratings: (0)|Views: 331|Likes:
Published by MladiReporter

More info:

Published by: MladiReporter on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
darkwood dub
 
h mv m stm
 
mj s
151282
 
 t
OKTOBAR 2010 - JUŽNA SRBIJA - PRAVA OMLADINSKA NOVINA - BESPLATNO IZDANJE
 
2
S
 
Jelena Begenišić
MLADI REPORTER - Prva prava omladinska novina južne Srbije - Glavni i odgovorni urednik: Branislav Jonaš - Lektura, prelom i grafčka obrada: Šapa Sindikat d.o.o.- Tiraž: 2000 - Štampa: Štamparija Grafka, Leskovac - Novina je publikovana kao deo projekta “Širenje akvizma u Južnoj Srbiji - promocija konstrukvne krike iangažovanje mladih” - Podrška: Nacionalna zadužbina za demokraju (NED) - Realizator: Resurs centar Leskovac - Adresa: Strahinjića Bana 3, Poštanski Fah 72, 16000Leskovac, Srbija - Tel/Fax: 016 232 811 / 016 232 812 - oce@rcleskovac.rs - www.rcleskovac.rs ///
Mišljenja i stavovi u iznem tekstovima su isključivo mišljenja istavovi autora/autorki i ni na koji način ne odražavaju stavove redakcije i Nacionalne zadužbine za demokraju (NED).
///
- James Rado i Gerome Ragni, stvara-oci su jednog od najpoznatijeg mjuziklaikada, svevremenog mjuzikla Kosa.
Izvođenog u mnogobrojnim verzijamai brojnim teatrima širom sveta, kao i uekranizovanoj varijanti Miloša Formana.- Prva predstava Kosa, održana je
na Brodveju, 1968. godine za vreme
snažne hippie revolucije, koja je tresla javnost svojim buntom i učestalim pro
-testima, kako protiv rata u Vijetnamu,
tako i protiv ustogljenog estabilišmenta.
- Samo godinu dana kasnije, premijerno
 je održana još jedna verzija mjuzikla,prva predstava van američkog konti
-
nenta, na evropskom tlu, u tadašnjoj Ju
-
goslaviji, na sceni beogradskog Ateljea
212. Ispirisani originalnom Kosom, koju
su gledali na Brodveju Mira Trailović iZoran Ratković, otpočeli su sa radovimana beogradskoj Kosi, prvi put odigranoj
19. maja 1969 koju je te iste godine
odgledalo čak 80 hiljada ljudi. Bila je topredstava koja je buntom protiv rata iestabilišmenta izazvala veliki bum kaoi jak kulturni šok, izazvan pojavom glu
-maca koji su pesmu, “Daj nam sunca!”,
pevali bez odeće. Još jedan bitan deo,zbog koje je 1973. predstava prestalada se prikazuje, bio je cepanje vojnihknjižica, što je predstavljalo jasan stavprema ratu. Glavne likove (buntovnogvođu grupe hipika-Bergera, pesnikaKloda koji kreće u Vijetnam,Vulfa, Silu,Dženi.) igrali su budući veliki glumci,Dušan Prelević, Dragan Nikolić, MišaJanketić, Ljuba Moljac, Mira Pejić, SekaSablić, koji su (naravno) obučeni i bezcepanja vojnih knjižica nastupili i pred
Titom. Jednom prilikom predstavi suprisustvovali i sami autori Rado i Ragni,
koji su kasnije izjavili da im je beograd
-
ska postavka najbolja od svih verzijanjihovog mjuzikla i da Beograd nemamalograđanskih predrasuda.- Nakon četrdesed godina, KokanMladenović, odlučio se da režira novupostavku Kose čija je premijera bilatekuće 2010., 3. februara. Kao i kultna
verzija iz ’69, nova predstava u kojoj
glume braća Trifunović, Sergej i Bra
-
nislav, kao i Gordan Kičić, KatarinaŽutić, Ivan Jeftović, Gorica Popović i još mnogo njih, prožeta je buntom i pro
-
testom usmerenim ka svim problemimakoji čine realnost, prilično sumornog21. veka. Berger, u ovom slučaju, vodiantiglobalističke demonstracije, dok seKlod sprema za rat u Iraku. Borba protivestabilišmenta zastupljena je i u ovoj ver
-
ziji, ali činjenica koja to delimično pobija je da su najveći deo publike sačinjavalipredstavnici istoga (što je usledilo i zbogcene karte koja je iznosila 10.000din ).Ako bi se dve, navedene beogradskepredstave upoređivale, stara postavkabi bila energičnija i snažnija jer sve onošto je kritikovano bilo je jasno deni
-sano, dok je nova postavka relativno
uopštena.- Svakako treba spomenuti i istoimenilm, Miloša Formana, iz 1979. koji je za
-
uzeo poziciju jednog od najboljeg lm
-
skog mjuzikla u istoriji lma.- Genijalna ideja, dvojice hipika, pod na
-zivom Kosa, predstavlja jedan od sinon-
ima za bunt. Zahvaljujući toj genijalnosti
ostala je imuna na vreme i promene koje
ono donosi. Pesma „Let the sunshine
in“, koja dolazi na samom kraju, postala
 je himna svih generacija, ogorčenih nasistem koji ih neprestano ograničava iuništava, himna svih generacija željnih
 jedinstvenog i
nepro
cenjivog osećaja slo
-
bode.
Chuck fu***ng Norris
Mjuzikl kosa
ks, pds d d sm  .
Zahvaljujući toj genijalnosti ostala je imuna na vreme i
pm   ds.
STeVan STanČeVić
Plašim se da mu spomenem ime. Jer, nje
-
gova moć je neizmerna. On gura zemlju odsebe kada radi sklekove, on je jači od Alien
i Predator-a zajedno, on igra Ruski rulet sa
punim pištoljem i pobeđuje. On je moćniChuck Norris!Prvo što mi je palo na pamet kada sam čuoprvu šalu vezanu za njega je bilo: Zaštobaš on? Čime je zaslužio da bude centarhiljade apsurdnih viceva? Odgovor je jakoteško naći zato što je sve počelo spontano,ali se šuška da su vicevi te vrste prvobi
-tno pripadali Vin Diesel-u. Da, ni ja nisam
mogao da verujem. Nakon ismevanja njegaprešlo se na Chuck-a jer je njegova serija“Walker, Texas Ranger” bila puna apsurdai prosto je pozivala na sočne viceve. To jesve počelo davne 2005., i još uvek se nestišava! Jedno vreme je Chuck Norris biotraženiji na internetu od nekih veoma popu
-
larnijih pojmova (da ne ulazim u detalje).To je došlo dotle da se sada i Google igra
sa imenom ovog karate majstora. Ukucajte
njegovo ime u pretraživač i kliknite “I’mfeeling lucky”. Dobićete veoma zanimljivodgovor... Čak ni Google ne može da ganađe, zato što moćni Chuck nađe vas.E, a sada šalu na stranu. Da li uopštenekoga zanima ko je on ustvari? Ili je tonebitno pored toliko viceva? Svi se sećamočuvenog lma gde se Bruce Lee maklja sanašim herojem. I slobodno mogu reći da tu-
 
3
S
-ima najmanje glume. Chuck Norris je bioprvak sveta u karateu šest puta! Srednja
kategorija je u pitanju. Danas ima svoju
borilačku veštinu, Chun Kuk Do i priča se
da je popularna.
Za njega je politika vrlo bitna sfera. Pošto jezagriženi republikanac donirao je desetinehiljada dolara političarima za koje glasa.
Pored toga je veliki vernik, pisao je knjige
na temu hrišćanstva i promovisao isto nateleviziji. Ko bi sve to očekivao od onakohladnog čove?Neki su pomenuli da je vrlo prijatan zadruženje, da je vrlo duhovit, a njegov kodčasti koji je sam napisao mu ne dozvol
-
 java da se ponaša bahato, uvek će biti ilipozitivan ili će ćutati. Mogao bih reći jošmnogo lepih stvari o njemu, i da budemiskren, prijatno sam iznenađen.
Vidite, izgleda da ova svetska legenda
ne trčkara okolo sa pištoljem u ruci i ubijasve što stigne, iza imena Chuck Norris sekrije još mnogo toga zanimljivog čega setreba setiti svaki put kada ispričamo vic onjemu. Živeo on!Dok sam tokom devedesetih išao u gim
-
naziju “Sveti Sava“ u Beogradu, pročitaosam tekst Aleksandra Žikića o kanadskomsinger-songwriteru Nilu Jangu. Taj tekst jeizašao u dodatku časopisa „Vreme“ kojise zvao „Vreme zabave“. Slučaj je hteo
da tada dok su trajale sankcije otputujem
kod oca koji je bio na radu u Bugarskoj.Očev kolega s posla je imao čitavu kolek
-
ciju ploča čuvenog kanađanina. ZagrejanŽikićevim tekstom, zamolio sam ga da misnimi neku kasetu pomenutog muzičara.Za par dana dobio sam album Live Rust iz1979 grupe Neil Young and Crazy Horse.
Kada sam se vratio u Beograd kod izves-
nog Slobe sam sa kataloga presnimio skoro40 albuma pomenutog autora. Uskoro mi je drugi album „Everybody Knows ThisIs Nowhere“ postao omiljena slušalačkalektira. Uskoro ću saznati zbog čega Ly
-
nard Skynard pominju Nila Janga u svojojpesmi „Sweet Home Alabama“, šta je toGeffenova petorka (5 albuma koje je Jangsnimio za izdavačku kuću Geffen koji suproglašeni za netipične za jangov opus, što je tačno jer ko je očekivao hipija u rockabillypesmuljcima na „Everybodys Rockin „ ili uelektro maniru na albumu „Trans“), i o čemu
govori verovatno najpoznatija Jangova
pesma „Powdernger“. Jang će me uputitii na Dona Gibsona svojom obradom „Oh,Lonesome Me“. Upoznaću se i sa prvimalbumom Crazy Horse sa nezaobilaznomi mnogo puta obrađivanom „I dont wannatalk about it“.Jang je uvek važio za kantautora broj 2,večito u senci Dilana. Neki njegov glassmatraju nepodnošljivim, dok Sonic Youthidu s njim na turneju. Džim Džarmuš jeimao tu nesreću da upravo dokumentarackoji je snimio o kanađaninu bude njegovnejneuspeliji lm. Nezaobilazno je kad gov
-orimo o Jangu da pomenemo i njegovo re-
mek delo Tonightş The Night, nastalo kaoproizvod nekih nesrećnih okolnosti u njego
-
vom životu. Taj album proizvod je sumor
-
nog stanja u koje je kantautor zapao zbogsmrti njegovog gitariste Denija Vitena. Ni
-
kad nije trebalo ni da bude objavljen kao al
-
bum, sniman u atmosferi opijenosti alkoho
-
lom, mnogi ovaj album smatraju za iskrenoremek delo rok muzike sedamdesetih.Tokom sedamdesetih je na vrhuncu slave,ali Jang uspeva da se kvalitetnim albu
-
mima poput „Freedom“, „Ragged Glory“i kasnijeg remek-dela „Sleeps With An
-
gels“ vrati na scenu. Tokom devedesetihsnima i najuspešniji koncert u seriji MTVUnplugged. Politički aktivan Jang se oštrousprotivio Bušovoj administraciji.Nil Jang ima dva lica, električno i akustično.
Smatram da on sam sa gitarom i glasom
može najviše da ponudi slušaocima.
Nil Jng
ĐorĐe grgić
PRINCIPI SU OUT?
Da li su principi precenjeni? Nekada dav
-
no, krajem prošlog veka, čini mi se da su
postojali ljudi od principa, ili mi je samo tako
izgledalo jer sam bila dete? Zbunjena sam.
Vaspitavali su me po drugom principu....
Da, deluje tužno jer baš sad pomenuh da
 je ovaj sada strani pojam nekada postojao.
Ljudi koji su imali principe i koji ih nisukršili, smatrani su velikanima, uzvišenimbićima. Sada, ukoliko pomenemo da ima
-
mo bar jedan princip ispadamo smešni,automatski ismevani. A malo zatim sledipitanje: „Ko još živi od principa?“ Borbaza opstanak je uzela maha, zaletela se,dostigla veliko ubrzanje. Kada bi životinje
imale priliku da prate televizijski program
i pogledaju emisiju tipa „Opstanak“ samosa ljudskim akterima, zgrozile bi se. Kakopojam opstanka ima sasvim drugačijeznačenje među životinjskom a kako među
ljudskom rasom.
Na razmišljanje o prevaziđenosti prin
-
cipa, podstakao me je čovek koga sam jučevidela na „Dnevniku“. Članstvom u osampolitičkih partija, on prkosi kvazi državi.Svaka mu čast. Istovremeno stavljajući svojpolitički glas na licitaciju, pogodio je samusrž. Nešto je trulo u državi Danskoj neka
-
da bilo, pa se preselilo mnogo južnije. Tajsmrad se širi i pojačava, truje iole zdravemozgove, potčinjava ih jer, imamo li izbora?Sklona inaćenju tipa: „Kad moram, ondamoram, pa kud puklo da puklo“, shvatilasam vremenom da time samo sebi idemna štetu i da moram biti pametnija. Samo,kako se to postiže? Iskustvom? Delimično.Mora nešto da eksplodira, da se razneseu paramparčad i da ga odnese vetar, da binastalo nešto novo.Kako biti ono što jesi i uspeti u isto vremestajati na tasu života, težeći približno istomtežinom težini ovoga što nazivaju darom,pazeći da slučajno ne dobijemo ili izgu
-
bimo koji kilogram, ne bi li izgubili utakmi
-
cu? U današnje vreme, šansa da završimkao iluzionista čija je osnovna delatnostda svakoga dana pred trakom popije parpiva, sve više se povećava. Često samposmatrala te ljude. Uvek mi ih je bilo žao.
Po mom nekom rezonu, to su ljudi koji su
izgubili snove, koji su se razočarali u život,ljubav, šansu da budu srećni, jednom rečju,
to su ljudi veliki emotivci. U isto vreme
odbačeni su od društva zbog tzv. „lošihnavika“. O kakvim lošim navikama gov
-
orimo u današnje vreme? Možda su baš ti,po nama iluzionisti, u stvari deo preostalih„primeraka“ ljudi od principa?
gordana JankoV

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
yugosi liked this
ladybass liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->