Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metodologia Cercetarii Psihologice Si Pedagogice

Metodologia Cercetarii Psihologice Si Pedagogice

Ratings: (0)|Views: 3,939|Likes:
Published by korodirazvan
Sinteza anul 2 sem. 1 Psihologie
Sinteza anul 2 sem. 1 Psihologie

More info:

Published by: korodirazvan on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
Universitatea „Spiru Haret”Facultatea de Psihologie-PedagogiePLATFORMA BLACKBOARDanul II
Codul cursului: Denumirea cursului:
 
METODOLOGIA CERCETĂRII PSIHOLOGICE ŞI PEDAGOGICE
Tipul cursului:
Obligatoriu, Anul II / zi / ID / FR 
 Durata cursului / Nr. de credite: 4 credite Perioada de accesare a cursului:
01 octombrie 2007 – 01 octombrie 2008
Manuale recomandate:
 1.Chelcea, S. (1998),
Cercetarea sociologică.Metode şi tehnici,
editura Destin, Deva.2.Richelle, M., Parot, F. (1995),
 Introducere în psihologie. Istoric şi metode,
EdituraHumanitas.3.rgineanu, I. (2000),
 Proiectarea cercetării sociologice,
Editura Polirom, Iaşi.4.Radu, I. (1993),
Metodologie psihologică de analiză a datelor,
Editura Sincron, Cluj.5.Mitrofan, N., Mitrofan, l. (2005),
Testarea psihologică,
Editura Polirom, Iaşi.
Obiective
Se are în vedere percepţia clară de către fiecare student a conţinuturilor fiecăreimetode, valorificarea potenţialului acestora, operarea unei analize comparative între metode, precum şi limitele lor cu identificarea şi eliminarea posibilelor surse de distorsiuni şiîntocmirea unui raport de cercetare conform standardelor înalte de eixigenţă.De asemenea se are ca obiectiv aprecierea raportului de circularitate dintre teorie şicercetarea ştiinţifică incluzând diversitatea personalităţii umane.
Modul de stabilire a notei finale:
Test-grila
Consultatii pentru studenti:
In fiecare luni intre orele 12.30 – 16.30, laboratorul de psihologieexperimentala, sediul din Brasov, strada Turnului nr 5.
Titularul cursului:
lect. univ. dr. Marilena Ticuşan
 Adresa facultate:
Brasov, str. Turnului 5
Conţinutul tematic al cursului:
-Focus grup;1
 
-Testul psihologic ca instrument fundamental;-Teste de grup;-Teste individuale;-Tipuri de design experimental;-Experimentul;-Studiul de caz;-Metoda produselor activiţii;-Metoda biografică şi anamneza;-Analiza documentelor;-Sociometria metodă de cercetare a grupului;-Metoda incidentului critic;-Prelucrare date;-Raportul de cercetare.
 Bibliografie minimă obligatorie:
Albu, Monica (1998) – 
Construirea şi utilizarea testelor psihologice
, Ed. Clusium, Cluj- Napoca;Davido, Roseline (1998) – 
 Descoperiţi-vă copilul prin desen
, Ed. Image, Bucureşti;Iluţ, P. (1997) – 
 Abordarea calitativă a socioumanului,
Ed. Polirom, Iaşi;Mitrofan, N., Mitrofan, F. (2004) – 
Testarea psihologică,
Ed. Polirom, Iaşi;Richelle, M., Parot, F. (1995),
 Introducere în psihologie. Istoric şi metode,
EdituraHumanitas;Radu, I. (1993),
Metodologie psihologică de analiză a datelor,
Editura Sincron, Cluj;Yin, K. R. (2005) – 
Studiul de caz,
Ed. Polirom, Iaşi.
 Bibliografie facultativă:
Aniţei, M., (2000) – 
 Introducere în psihologie experimentală,
Casa de editură şi presăViaţa Românească, Bucureşti;Agabrian, M., (2006) – 
 Analiza de conţinut,
Ed. Polirom, Iaşi;Krueger, R.A. & Casey, Mary Anne, (2005),
Metoda. Focus grup, ghid practic pentrucercetarea aplicată,
Ed. Polirom, Iaşi;Bulai, A. (2000),
 Focus-grupul în investigaţia socială 
, Ed. Paideia, Bucureşti;Roşca, M. (1972) – 
Metode de psihodiagnostic,
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;Şchiopu U. (1976) – 
 Introducere în psihodiagnostic
, Ed. Didactică şi Pedagogică,Bucureşti.Smith, L.M. (1994) - Biographical Method in Handbook of Qualitative Research, LondonStage2
 
 Prezentarea cursului: FOCUS-GRUP 
Este o metodă calitativă din categoria interviurilor semistructurate.Un focus-grup este o reuniune de de cinci la zece persoane sau chiadouăsprezece persoane, alese pentru că prezintă anumite caracterisitici comune cu temafocus-grupului, desfăşurată în prezenţa unui moderator.Scopul acestei reuniuni este de a aduna informaţii pentru a înţelege mai bine cesimţim şi ce părere au oamenii în legătură cu o anumită problemă. Creată pentru a minimalizainfluenţa dominantă a intervievatorului, metoda permite persoanelor intervievate, de acomenta, explica şi împărtăşi experienţe şi puncte de vedere personale. Mediul de desfăşuraretrebuie să fie unul primitor şi confortabil, în care rolul moderatorului este de a pune întrebărişi a se asigura că toată lumea are ocazia să ia cuvântul.Moderatorul nu se află într-o poziţie de putere supremă, el îşi va controla reacţiile,limbajul verbal şi cel nonverbal astfel înt nu stânjeneaslibera exprimare a participanţilor prin acordul sau dezacordul său referitor la cele exprimate.Grupurile de patru sau cinci persoane - mini-focus-grupuri pot fi cu urinţăorganizate deoarece necesită un spaţiu mai restrâns.Utilizările focus-gruprilor.Acestea şi-au dovedit utilitatea în:- evaluarea produselor de pe piaţă- crearea de noi produse şi programe- urmărirea satisfacţiei şi identificarea elementelor componente ale satisfacţiei- evaluarea nevoilor - aflarea modului în care clienţii iau decizii- îmbunătăţirea programelor existenteMetoda focus-grup cuprinde următoarele programe:- planificarea studiului- elaborarea demersului interogativ- stabilirea subiecţilor participanţi- desfăşurarea întâlnirii- analiza rezultatelor - raportul de cercetare3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
activiorel liked this
Aura Mateiu liked this
Trica Gabriel liked this
Krys Tyana liked this
Roxana Ioana liked this
Silvia Cojocaru liked this
Silvia Cojocaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->