Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fundatii-de-Suprafata

Fundatii-de-Suprafata

Ratings:
(0)
|Views: 156|Likes:
Published by rafael_popa

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: rafael_popa on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2011

pdf

text

original

 
188
Capitolul
14FUNDA}II DE SUPRAFA}|
14.1. GENERALIT|TI
Funda]ia este elementul deconstruc]ie ce se afl\ `n contact directcu terenul [i transmite sarcinile, careac]ioneaz\ asupra cl\dirii, la terenul defunda]ie.
Condi]ii pe talpa de fundare
Pentru asigurarea unei bunecomport\ri a cl\dirii, aceast\transmitere trebuie realizat\ astfel `nc^ts\ fie satisf\cute cele dou\ condi]ii:
I.
presiunea efectiv\ produs\ desarcinile ce ac]ioneaz\ asupra cl\dirii s\fie mai mic\ sau cel mult egal\ cucapacitatea portant\ a terenului defundare;
II.
tas\rile probabile ale construc]ieidatorate terenului de fundare s\ fie maimici sau cel mult egale cu tas\rileadmisibile ale construc]iei.Condi]ia
I.
se exprim\ cu rela]ia
tref
pp
α
(14.1) `n care:p
ef
- presiunea efectiv\ la nivelul t\lpiifunda]iei, produs\ de sarcini ceac]ioneaz\ asupra cl\dirii;
α
- coeficient func]ie de modul deac]ionare a `nc\rc\rilor (centric,excentric) [i gruparea de ac]iuni(fundamental\, special\);p
tr
- presiunea portant\ de calcul aterenului de fundare.Aceasta reprezint\ presiuneamaxim\ pe care o transmite funda]iacl\dirii terenului de fundare, pentru a nuse produce ruperea [i cedarea lateral\a terenului [i tas\ri incompatibileexploat\rii normale a cl\dirii.Capacitatea portant\ a terenului sedetermin\ func]ie de:
 
greutatea volumetric\;
 
189
 
supra`nc\rcarea ce ac]ioneaz\ lanivelul t\lpii funda]iei (lateral fa]\ deaceasta);
 
coeziunea terenului;
 
forma funda]iei (continu\,dreptunghiular\, p\trat\, circular\);
 
unghiul de frecare interioar\.Condi]ia
II.
se exprim\ prin rela]ia:
<
(14.2) `n care:
- deplas\ri sau deform\ri probabileale cl\dirii, datorate terenului defundare, ce sunt func]ie de naturaacestuia;
- deplas\ri sau deform\riadmisibile ale cl\dirii, func]ie destructura de rezisten]\ a acesteia,astfel `ncât s\ nu compromit\stabilitatea sau s\ creeze dificult\]i `nexploatare.Din condi]iile
I
[i
II
rezult\dimensionarea t\lpii funda]iei.Proiectarea funda]iei implic\cunoa[terea dimensiunilor cl\dirii, areac]iunilor maxime dat\ desuprastructura terenului de fundare, adistribu]iei presiunilor pe talpafunda]iei, a schimb\rilor posibile `ncalitatea terenului [i a solicit\rilorsuplimentare ce pot ap\rea.
Clasificarea funda]iilor
Funda]iile pot fi clasificate(fig.14.1)dup\ urm\toarele criterii:
 
ad^ncimea de fundare;
 
modul de preluare a eforturilor decompresiune [i `ntindere de c\tre corpulfunda]iei [i deformabilitatea la contactulp\m^nt-funda]ie;
 
modul de desc\rcare a sarcinilor peterenul de fundare.Func]ie de ad^ncimea de fundare,funda]iile pot fi:
 
funda]ii de suprafa]\ (directe), caresunt la c^]iva metri de suprafa]aterenului [i reazem\ direct pe terenul defundare;
 
funda]ii de ad^ncime (indirecte), caretransmit `nc\rc\rile cl\dirii la terenul bunde fundare ce se g\se[te la ad^ncime,prin intermediul unor elemente deconstruc]ii speciale (pilo]i, chesoane).Raportul dintre ad^ncimea de fundare [il\]imea funda]iilor de ad^ncime este maimare ca 5.Prezentul capitol se ocup\ defunda]iile de suprafa]\.Dup\ modul de preluare a eforturilor[i dup\ deformabilitatea la contactulp\m^nt-funda]ie, exist\:
 
funda]ii rigide – preiau `n condi]iibune numai eforturile de compresiune,fiind alc\tuite din materiale cu rezisten]\redus\ la `ntindere (zid\rie de piatr\,beton simplu). Ordinul de m\rime aldeforma]iilor funda]iilor rigide este maimic dec^t cel al terenului de funda]ie;
 
funda]ii elastice - preiau la fel debine eforturile de compresiune [i `ntindere rezultate din `ncovoiere.Betonul armat se folose[te, `n modobi[nuit, la funda]iile elastice. Funda]iileperfect elastice nu au nici un efect
 
190
Funda]iielasticeFunda]iirigide
FUNDA}II DEMIC|AD
ÂNCIME
Funda]iicontinue rigidesub ziduriFunda]ii izolate elasticeFunda]ii continue pe grinzisub st^lpiFunda]iiizolaterigideFunda]ii continue elasticeFunda]ii tip radier
FUNDA}IIDEAD
ÂNCIME
Funda]ii pe pilo]i
 
Funda]ii pe chesoane
 
P\m^nt compactArgil\ moaleUmplutur\ af^nat\Ap\Cheson cutiePu]uri de s\pare, `nchise labaz\ dup\ cobor^rea complet\Sta]ie de pomparesubteran\
N.A.S
Pilo]i rezisten]ila smulgerePerete dinpalplan[eTirantPilo]i `nclinaiCo[uriaerisireCheson cu aercomprimatCheson masivCuzinetBlocbetonsimpluFunda]ii pe re]ele de grinzi
Fig. 14.1 Clasificarea funda]iilor func]ie de ad^ncimea de fundare
I.II.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
victorb liked this
Lazarine Alina Tereza liked this
razvanfcs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->