Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cs_dialogo_cristiano_musulman -Czech

cs_dialogo_cristiano_musulman -Czech

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by islamhouse1

More info:

Published by: islamhouse1 on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2011

pdf

text

original

 
 
Rozhovor
 
k
ř
es
ť
ana
s muslimem
H. M. Baagil, M.D.H. M. Baagil, M.D.H. M. Baagil, M.D.H. M. Baagil, M.D.
 WAMY - Studie o islámu
 
Rozhovor křesťana s muslimem 
2
OBSAHOBSAHOBSAHOBSAH
Rozhovor
_________________________________________________________________ 
 
První setkání křesťana s muslimem
 ____________________________________
 Bible Svatá ______________________________________________ Učení o Trojici ___________________________________________

 Učení o božské podstatě Ježíše Krista _________________________

 Učení o božském původu Ježíše _____________________________

 Byl Ježíš ukřižován? _______________________________________

 Učení o vykoupení a prvotním hříchu _________________________

 
MOHAMED V BIBLI 
________________________________ 
 Izmael i Izák byli oba požehnaní _____________________________

 Kritérium Proroka podle Jeremjáše ___________________________

 Baka je Mekka ___________________________________________ Dům Mé slávy ___________________________________________

 Kočár tažený osly a kočár tažený velbloudy ____________________

 Prorok jako Mojžíš ________________________________________

 Můj sluha, posel a vyvolený ________________________________ Král David mu říkal „Můj Pane“ ______________________________ Jsi ten Prorok? ___________________________________________

 Křtění Duchem Svatým a ohněm _____________________________

 Ten nejmenší v království nebeském _________________________ Požehnáni jsou mírotvůrci __________________________________

 Přímluvce _______________________________________________

 Zjevení proroku Mohamedovi _______________________________

 
REFERENCE 
______________________________________ 
 
 
Rozhovor křesťana s muslimem 
3
Poděkování
J
sem Ameri
č
an vychovaný od d
ě
tství v k
ř 
es
ť
anské ví 
ř 
e. Než jsem za
č
alvnit
ř 
n
ě
hledat Boha, považoval jsem mnohé d
ů
ležité v
ě
ci zasamoz
ř 
ejmost.Po rozpravách, p
ř 
e
č
tení a ješt
ě
jednom p
ř 
e
č
tení rukopisu nyn
ě
 jšíhoDialogu muslima s k
ř 
es
ť
anem jsem si prošel citace z Bible Svaté(anglická Bible krále Jakuba) a Posvátného Koránu.Nakonec jsem pronesl svou "šahádu" (vyznání víry) ve
ř 
ejn
ě
v angli
č
tin
ě
apo té v arabštin
ě
: „Vyznávám, že není boha krom
ě
Boha a Mohamed jeJeho služebník a Posel“ („Ašhadu allá iláha illá Allah, wahdahu, lá šaríkalahu wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasúluhu.“).V
ěř 
ím, že prost
ř 
ednictvím tohoto zcela základního a velmi jednoduchéhovyznání víry, se mnoho lidí odevzdá Alláhovi v mysli i ve skute
č
nosti.Doufám, že tato krátká a na
č
tení jednoduchá brožura se bude
č
íst pocelém sv
ě
t
ě
a zaujme mnohé, kte
ř 
í hledají opravdovou víru, v níž mohou jejich duše nalézt klid a uspokojení.
Roy Earl Johnson

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->