Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cs Have You Discovered Its Real Beauty- Czech

Cs Have You Discovered Its Real Beauty- Czech

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by islamhouse1

More info:

Published by: islamhouse1 on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2011

pdf

text

original

 
Pouze špi
č 
ka ledovce
1
Už jste objevili tu skute 
č 
nou krásu? 
Dr. Naji Ibrahim Arfaj
 
Pouze špi
č 
ka ledovce
2
Č 
 ást první 
 Pouze špi
č 
 ka ledovce
 
Tato kniha uvádí jen n
ě
které p
ř 
íklady té skute
č
né krásya velikosti.• Inspiruje nás k dobrým úmysl
ů
m, pozitivnímup
ř 
ístupu a p
ř 
átelskému vnímání druhých.• U
č
í nás odpoušt
ě
t a milovat pro druhé to, co mámerádi sami pro sebe.• Nabádá nás k up
ř 
ímnému úsm
ě
vu a laskavosti kdruhým.• U
č
í nás zdvo
ř 
ilosti• Vyžaduje po nás dobré chování a respekt k druhým• U
č
í nás být mírumilovný k lidem, zví 
ř 
at
ů
m, pták
ů
m anašemu životní prost
ř 
edí.• Požaduje po nás respektovat a pe
č
ovat o naše rodi
č
e astarší osoby a být laskavý k našim rodinám, manželkám,manžel
ů
m a d
ě
tem.• Povzbuzuje nás k pomoci, výživ
ě
a podpo
ř 
e slabých,chudých, pot
ř 
ebných a zdravotn
ě
postižených.• Nabádá k myšlení, uvažování, úsudku a rozhodování se teprve na základ
ě
d
ů
kaz
ů
.
 
Pouze špi
č 
ka ledovce
3
Už jsi objevil co “to” je?
 
P
ř
edtím než odhalím to tajemství, dovolte midodate
č
n
ě
vysv
ě
tlit "to" ...
 
U
č
í nás, že všichni lidé jsou si rovni bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti
č
i národnosti.
 
U
č
í nás nezra
ň
ovat, nechovat nenávist k druhým,neubližovat, neponižovat druhé a neopovrhovatostatními.
 
Jasn
ě
nám
ř 
íká, pro
č
jsme tady, kdo nás stvo
ř 
il,kam sm
ěř 
ujeme a co je náš kone
č
ný cíl.
 
U
č
í nás žít v míru a udržovat dobré vztahy sBohem, sami se sebou a ostatními.
 
Jasn
ě
zodpovídá naše podstatné a zásadní otázky.
Ve skute
č
nosti, “to” vede k absolutní pravd
ě
aúsp
ě
chu, opravdovému klidu v duši, skute
č
némušt
ě
stí, spasení a v
ěč
nému životu.
V
ěř 
ili byste, že tento krásný objev je

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->