Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
narendra-modi

narendra-modi

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by kirana85

More info:

Published by: kirana85 on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

 
±ÜÅñݱ… ÔíÖÜ ¿ÞÃÜ  ã ñÜáÚ¿á¨Ü ÖÝ© 
 
 
A±ÜìOæ 
TÝÂñÜ ±ÜñÜ   ÅPÜñÜì
Gí.Ë. PÝÊÜ  áñ…
AÊÜÄWæ 
Copy Rights declarationCover page design: Manjunath M.D.
 
5
®Ý
®Ü  á WÜ  ágÃÝ£®Ü ÈÉ BÃÜ  á ÊÜÐÜ ì ®èPÜÄ  ÊÜ  Þw¨Ü ÊÜ®Üá. ÓÜ ¨ÝìÃ… ±ÜpæàÆÃÜá ÖÜáqr ¨Ü   FÃÜá PÜ ÃÜÊÜ  å…Óܨ…®ÜÈÉ Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜ ì ÊÝÓÜ  ÊÜ  Þw¨Ü ÊÜ®Üá. ÊÜáÖÝñܾ WÝí— ÊÜáñÜ  á¤ ÓܨÝìÃ… ±Ü pæ àÆÄWæ g®Ü  ¾ËñÜ  á¤, Cwà B«Üá¯PÜ »ÝÃÜ ñÜÊÜ ®Ü  á°   ±Ü   Å»ÝËst ®ÝvÜ  á A¨Ü  á. ÊÜáÖÝñܾ ÃÜ ÊÜ  áÖÝñæ  ¾¿á®Ü  á°  ¹wÔ Öæ àÙÜ  áÊÜ AWÜñÜ  ÂËÆÉ. ±Üpæ àÆÄÆÉ©¨Ü  ªÃæ   »ÝÃÜñÜ ÊÜâ Jí¨Üá ÃÝÐÜóÊÝX EÚ¿áᣤÃÜÈÆÉ.CíñÜÖÜ WÜágÃÝñ… ÃÝgQà¿áÊÝX »ÝÃÜñÜ ¨Ü  CñÜÃÜ ÃÝgÂWÜ ÙÜíñæ GíñÜÖÜ ®ÝÀá±ÝwWæ CÚ©¨æ! C¨Ü ÃÜ PÝÃÜ|Êæ à®Üá? Gí¨Üá ®Ý®Ü  á ÖÜ ÆÊÜâ ÊÜÐÜ ìWÜ ÙÜá bí£Ô¨æ  ªà®æ. ÁãàWÝÁãàWÜ : WÜágÃÝ£®Ü ÃÝgQà¿á¨Ü ÈÉ ®ÜÃæàí¨Ü   Å Êæ  ãà©¿áÊÜ ÃÜ E¨Ü¿á  ÊÝÀáñÜ  á. B ÃÝg嬆 AÔ¾ñæ ¿áá ±Ü   â®ÜÃÜ  áijàÊÜ ®Ü WæãíwñÜ  á. B ÊÜ  áãÆPÜ Cwà  »ÝÃÜ ñÜPæR Jí¨Üá ÊÜÞ¨ÜÄ¿á ÓÜ  êÑr ¿ÞÀáñÜ  á. DWÜ »ÝÃÜñÜ ¨Ü B¨ÜÂíñÜ WÜágÃÝñ… ÊÜÞ¨ÜÄ GíŸ PܠƳ®æ¿áá ÖæãÙæ ¿áᣤ¨æ. C¨ÜÃÜ PÜñÜ  êì ®ÜÃæ àí¨ÜÅ Êæãà©¿á  ÊÜÃÜ ®Ü  á° ÃÝÐÜ  ó¨Ü ˨ÝÂÊÜíñÜ ¿ááÊÜ g®Ü ñæ¿áá »ÝÃÜ ñÜ¨Ü ŸÖÜá¨æãvÜ  x, ÊÜ  ÞñÜ   ÅÊÜ ÆÉ   HPæ  çPÜ ÓÜã¿áì Gí¨Ü  á ÖæãWÜÙÜ  á£¤¨æ. ¿ÞÊÜ J| ԨݜíñÜPÜãR PÜ oár¹àÙÜ ¨æ BÃÜá  ÊÜÐÜ ìWÜÙÜÈÉ ñÜ ®Ü  ° ÃÝgÂÊÜ®Üá° GÆÉ Ë«Ü¨ÜÆãÉ ÃÝÐÜó¨Ü ®Ü íŸÃ… J®… BX ÊÜÞw¨Ü  DñÜ®Ü PÜÅñÜ  á ÍÜQ¤, aÝÄñÜÅ$ÂÍÜ  á©œ ÊÜ  áñÜᤠ¯ÐÜRÙÜ íPÜ ÊÜ  ÂQ¤ñÜ  ÌÊÜ®Üá° Pܮܰ wWÜ ÃÜ  á £Ú¿á¸æàPÜ  á. ÖÜ í©Àá¨Ü  ª FÃÜá Öæ àWæ ÍÜá¨ÜœÊæ   äà ÖÝWæ ¯í¨ÜPÜ ÄÃܸæàPÜ  á GíŸ ¨ÝÓÜÃÜÊÝ~  ¿áíñæ Êæãà©¿á®Üá° ñæ WÜÙÜ  áÊÜ   â¨Ü ®æ  °à HPæçPÜ PÜ ÓÜ  áŸá ÊÜÞwPæ  ãíwÃÜ  áÊÜ Pæ ÆÊÜâ CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜ  á¨Ü ÊÜÃÜá, AÊÜ ÃÜ ®Ü  á° A®Ü  áÓÜÄÓÜáÊÜ ÓæPÜ  áÂÆÄÓ…r ÃÜá g®Ý¼±ÝÅ¿á¨Ü  ÖÝ© ñÜ ²³ÓÜáÊÜ PÝ¿áì¨Ü ÈÉ ÓÜñÜñÜ ÊÝX ñæãvÜX¨ÜªÃÜã C£¤àb®Ü aÜá®ÝÊÜ Oæ¿áÈÉ   WÜ  ágÃÝ£®Ü g®Ü ñæ Êæãà©¿áÊÜ ÃÜ ®Ü  á° ÊÜáñæ¤ ±Ü   ÅaÜívÜ ŸÖÜ  áÊÜ  áñÜ ©í¨Ü WæÈÉÔñÜá. ®Ü®ÜWæ DWÜÆã WÜágÃÝ£®Ü ÓÜ í±Ü PÜ ì˨æ . BWÝWæ  Y AÈÉWæ Öæ  ãàWÜáñæ    ¤à®æ . AÈÉ¿á 
Êæã¨ÜÆ ÊÜ  ÞñÜá 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->