Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
iluminacio

iluminacio

Ratings: (0)|Views: 442|Likes:
Published by rosamuncunill1786

More info:

Published by: rosamuncunill1786 on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2010

pdf

text

original

 
IMATGE IES Baix Penedès
1
LA IL·LUMINACIÓ
(índex) La fotografia és el llenguatge de la llum. La pròpia paraula, que deriva del grec, significaescriure amb llum. Gairebé tot l'equip que utilitzen els fotògrafs té relació amb la llum:l'objectiu l'enfoca, la pel·lícula la registra, l'exposímetre la mesura, el laboratori la manté enreserva fins que és necessari. Una càmera és com una cambra fosca en miniatura queprotegeix la pel·lícula de la llum fins el moment de l'exposició.En fotografia es treballa amb fonts de llum molt variades, i les seves diferents qualitats icaracterístiques afecten tot el procés, des de la presa, fins la còpia final. L'ús adequat de lallum és el que fa vibrar les fotografies.
QUALITATS DE LA LLUM
 
 
Intensitat:
Entenem per intensitat la major o menor força que té la llum que il·luminaal subjecte. Aquesta qualitat és la es mesura amb l'exposímetre. Si sabem mesurar encompte, la intensitat de la llum no determinarà directament la major o menor claredat dela còpia definitiva, doncs la velocitat i l'obertura s'ajusten en funció de la lluminositat.La intensitat de la llum sí que afectarà a l'elecció de la pel·lícula (ràpida, mitja, lenta).Paral·lelament, aquesta combinació d'intensitat lluminosa i sensibilitat de la pel·lículaacota la gamma de velocitats d'obturació i obertures de diafragma utilitzables. Per tant,la intensitat lluminosa si que exerceix una influència indirecta, però acusada, sobre laprofunditat de camp i les possibilitats de congelació del moviment.
 
Difusió:
La llum pot arribar al subjecte de manera molt nítida i concentrada oextremadament suau i difusa. La llum nítida, anomenada també dura, sol projectarombres molt retallades. Acostuma procedir d'un sol punt, com un flash o el sol en un celsense núvols. Contrariament, la llum difusa o suau projecta ombres esmorteïdes i pocperfilades i, en casos extrems, ni tan sols determina ombres. És pròpia de fontslluminoses extenses, com el sol filtrat pels núvols en un dia tapat o la suma de diferentsfonts lluminoses. El grau de difusió afecta al contrast del negatiu: quan més dura és lallum, tant més contrastat serà el negatiu. Alguns fotògrafs, per a compensar aquestefecte, escurcen el temps de revelat quan la llum és molt dura i el perllonga quan ésmolt difusa.
 
Direcció:
Entenem per direcció de la llum l'angle amb el que arriba al subjecte.Afecta a la manera en que la fotografia recrea la textura i el volum. La llum lateral,que incideix perpendicularment sobre el subjecte, tendeix a realçar la textura. La llumfrontal, pel contrari, neutralitza la textura i projecta poques ombres, fet que dona alsubjecte una aparença plana i sense relleu . La llum trassera o contrallum projecta lesombres per davant del subjecte i sol augmentar la sensació de profunditat. En moltscasos fa que les escenes semblin boiroses, i si és molt forta pot reduir el subjecte a unasilueta. La llum que incideix en el subjecte, per damunt d'ell, és la d'aspecte mésnatural, doncs imita la del sol. Contràriament, la llum dirigida des de sota, és artificiosai sinistra; alguns fotògrafs l'anomenen <<llum d'ultratomba>>.
 
IMATGE IES Baix Penedès
2
 
Color:
Cada tipus de font lluminosa admet un color de llum pròpia. Aquest pot ser fred(blavós) o càlid ( groguenc). Quan es treballa en blanc i negre, el color de la fontlluminosa habitualment no té importància. Però en color és decisiu.
TIPUS DE LLUM
 Per arribar a dominar bé la llum es necessiten anys d'experiència. Una manera d'iniciar-seen aquest domini és comprendre bé les tres grans categories de llums utilitzades enfotografia: natural, ambiental i artificial.
LLUM NATURAL
Anomenem
llum natural
a la projectada pel sol i, gairebé sempre s'utilitza en exteriors.Adopta moltes formes, que van des de la suau i difusa del cel cobert, fins la dura icontrastada del sol directa. Segons les condicions, no projecta cap ombra o projecta ombressuaus, o profundes i marcades. La longitud d'aquestes depèn de l'hora del dia i de l'estacióde l'any.La llum solar és rica en possibilitats, però a vegades imprevisible i impossible de controlar.Malgrat això, sempre hi han formes de preveure les condicions naturals o de treure'ls-hipartit. A vegades tot es redueix a esperar: a que canviï l'angle de la llum, a que els núvolstapin el sol i difuminin les ombres... En altres ocasions tant sols ens caldrà moure'ns per aprotegir el subjecte de la llum directa i les seves ombres dures, o per millorar l'angle ambque el sol il·lumina l'escena.
LLUM AMBIENTAL
 La
llum ambiental
és la que hi ha en el lloc on hem de fotografiar, encara que aquest termes'acostuma reservar per al treball en interiors (per diferenciar-la de la llum natural). Enmolts casos és una barreja de diferents fonts: finestres, làmpades domèstiques i reflexes.També sol ésser desigual, amb zones molt lluminoses i d'altres en ombra densa. L'efecte ésmolt suggestiu si sabem captar-lo en la película; però treballar amb aquesta classe de llumens obliga a mesurar amb molt de compte i exigeix experiència per calibrar les possibilitats.La dificultat més gran acostuma ser l'escassa intensitat de la llum. En ocasions, inclòs ambpel·lícules ràpides, és precís treballar amb temps d'exposició molt llargs i obertures grans.Haurem de subjectar bé la càmera o muntar-la en un trípode i enfocar amb molt de compteper a obtenir resultats acceptablement nítids. La llum de les làmpades i la que entra per lesfinestres (a part de que sigui el sol directe) és molt adequada pels retrats i, en general, pertemes que responguin bé a la llum lateral suau.
LLUM ARTIFICIAL
 Anomenarem
llum artificial
a la que s'afegeix intencionadament a l'ambiental d'unaescena. Pot ésser tan senzilla com un flash o tant complexa com un banc de focus d'estudi.
 
IMATGE IES Baix Penedès
3
Amb un equip adequat res ens impedeix recrear qualsevol efecte lluminós. Però,normalment, el que el fotògraf vol, és elevar la lluminositat de manera que el resultat siguisemblant al natural. L'atenció, per tant, s'ha de centrar en el subjecte, no en la llumpròpiament dita.
 
La llum contínua:
És estable i ininterrompuda i es genera amb aparells elèctrics. Persuposat, les bombetes d'incandescència casolanes corrents són fonts de llum continua. Apesar de tot, en els interiors, gairebé sempre fa falta una font més intensa. S'utilitzenbombetes incandescents de filament de tungstè d'ampolla blanca o translúcida, queemeten una llum suau, i d'ampolla transparent, gairebé sempre proveïdes d'un dispositiud'enfocament, per concentrar llum la en punts reduïts; les potències més habituals sónde 250 i 500 wats.Aquestes làmpades duren menys temps que les que habitualment utilitzem a casa. Enparticular, les anomenades sobrevoltades o photoflood emeten una llum molt intensatan sols duren poques hores, ja que funcionen a una tensió superior a la idònia per elfilament.Es munten en casquets de rosca normal, però el millor és comprar reflectors previstosde pinces, que faciliten molt la instal·lació en diferents suports. Aquests tipus d'equipd'il·luminació surt bastant econòmic; per menys de 10.000 ptes. podem adquirir un jocbàsic de dues bombetes amb els seus suports i reflectors.Però hi han fonts especials de potència més gran, i també més cares. Les bombetes dequarz-halògenes són molt petites i còmodes per transportar, i projectes una llumextremadament intensa. S'utilitzen molt en les càmeres de cinema i vídeo. Malgrat tot,les bombetes fotogràfiques normals són suficients per a la majoria de treballs en blanc inegre.La principal avantatge de la llum contínua és que podem veure l'efecte que produeix,les ombres, la seva direcció i intensitat, etc. És fàcil ser creatiu i remarcar determinatstrets d'una persona o d'un objecte o crear un ambient. Encara que l'equip és bastanteconòmic, té l'inconvenient de que no és tan còmode de transportar com el flash.
 
El flash:
És una font que emet un llambrec lluminós i breu. Gairebé tots els aparells deflash són portàtils i molt potents en relació amb el seu format, i acostumen a funcionaramb piles. L'abaratiment continuat dels flaxos electrònics ha acabat per arraconar elsaparells de bombetes.El flash electrònic presenta moltes avantatges. Funciona amb un tub ple de gas que, adiferència de les bombetes, no es crema. És portàtil i lleuger, petit i còmode de portar.A diferència de les fonts contínues, emet una llum molt potent i de duració molt curta,que contribueix a augmentar la nitidesa dels negatius. Està correctament equilibrat ambla llum natural, un aspecte important quan volem treballar en color. Amb un flashelectrònic es pot fotografiar a qualsevol lloc. Però com que el llambrec és molt breu -tan sols algunes desenes de mil·lèsimes de segon- l'efecte de la llum tan sols s'apreciaen la fotografia acabada.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->