Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psychiatrische wanpraktijken

Psychiatrische wanpraktijken

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:
Published by officialcchr
Psychiatrische wanpraktijken: de ondermijning van de geneeskunde
Psychiatrische wanpraktijken: de ondermijning van de geneeskunde

More info:

Published by: officialcchr on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
Gepubliceerd door deCitizens Commission on Human RightsOpgericht in 1969
PSYCHIATRISCHBEDROG
De ondermijning van de geneeskunde 
Rapport en aanbevelingenover de invloed van de psychiatrieop de gezondheidszorg
 
BELANGRIJKE AANTEKENING
Voor de lezer 
D
e psychiatrische beroepsgroep beweert de enigedeskundige te zijn op het gebied van geestelijkegezondheid en “ziekten” van de geest. Defeiten laten echter iets anders zien:
1. PSYCHIATRISCHE “STOORNISSEN” ZIJNNIET HETZELFDE ALS LICHAMELIJKE ZIEKTEN.
In de geneeskunde bestaan duidelijke criteria voorziekten: een voorspelbare groep symptomen met een bewezen, vastgestelde oorzaak of begrip van hunsamenstelling en functie. Koorts en koude rillingen zijnsymptomen. Malaria en tyfus zijn ziekten. Het bestaanvan ziekten wordt bewezen door objectief bewijs enlichamelijke testen. Vooralsnog is er geen bewijs voorhet bestaan van geestelijke “ziekten”.
2. PSYCHIATERS BEHANDELEN ALLEEN GEESTELIJKE“STOORNISSEN”, GEEN AANGETOONDE ZIEKTEN.
Terwijl de geneeskunde ziekten behandelt, kan de psy-chiatrie alleen “stoornissen” behandelen. Zonder eenoorzaak of fysiologie wordt een groep symptomen, die bij veel verschillende patiënten wordt gezien, eenstoornis of syndroom genoemd. Psychiater JosephGlenmullen, verbonden aan de Universiteit vanHarvard, zegt dat in de psychiatrie “alle diagnosesenkel syndromen [of stoornissen] zijn, groepen vansymptomen waarvan wordt verondersteld dat zesamenhangen, geen ziekten.” Dr. Thomas Szasz, emeri-tus professor in de psychiatrie, stelt: “Er is geen bloed-test of andere biologische test om de aanwezigheid ofafwezigheid van een geestelijke ziekte vast te stellen,
zoals die wel bestaan voor de meeste lichamelijke ziekten.”
3. DE PSYCHIATRIE HEEFT NOG NOOIT DE OORZAAK VAN EEN “GEESTELIJKE STOORNIS” VASTGESTELD.
Toonaangevende psychiatrische organisaties zoals deWorld Psychiatric Association en het AmerikaanseNational Institute of Mental Health geven toe dat psy-chiaters geen oorzaken van of geneeswijzen voor gees-telijke stoornissen kennen, en ze weten ook niet wathun “behandelingen” precies doen bij een patiënt. Zehebben alleen theorieën en verdeelde meningen overhun diagnoses en methoden die elke wetenschappelij-ke basis missen.Zoals een voormalig woordvoerder van de WorldPsychiatric Association stelde: “De tijd dat psychiatersdachten dat ze geestelijke ziekten konden genezen isvoorbij. In de toekomst zullen de geesteszieken moetenleren leven met hun ziekte.”
4. DE THEORIE DAT GEESTELIJKE STOORNISSENEEN GEVOLG ZIJN VAN EEN “CHEMISCHE ONE- VENWICHTIGHEID” IN DE HERSENEN, IS EENONBEWEZEN MENING, GEEN FEIT.
Een heersende psychiatrische theorie (die een grote rolspeelt bij de verkoop van bewustzijnsveranderendedrugs) is dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn vaneen chemische onevenwichtigheid in de hersenen. Netals bij hun andere theorieën, is er ook hier geen biolo-gisch of andersoortig bewijs om die te onderbouwen.Dr. Eliot Valenstein, vertegenwoordiger van een grotegroep medische en biochemische experts, schrijver vanBlaming the Brain, zegt: “Er bestaan geen testen die dechemische status van de hersenen van een levende per-soon kunnen vaststellen.”
5. ALLEDAAGSE PROBLEMEN WORDEN NIET VEROORZAAKT DOOR DE HERSENEN.
Mensen kunnen problemen en tegenslagen in hetleven, die kunnen leiden tot geestelijke problemen,soms als heel ernstig ervaren. Maar het pretenderendat deze problemen worden veroorzaakt door onge-neeslijke “hersenziekten” die alleen verlicht kunnenworden met gevaarlijke pillen, is oneerlijk, schadelijken vaak dodelijk. Zulke drugs richten vaak meer scha-de aan dan een verdovend middel en zijn in staat omiemand tot geweld of zelfmoord aan te zetten. Ze mas-keren de werkelijke oorzaak van problemen en ver-zwakken het individu, waardoor hem of haar demogelijkheid en de hoop wordt ontnomen om werke-lijk te herstellen.
 
INHOUDSOGAVE
Inleiding: Het manipuleren van de geneeskunde ........................2Hoofdstuk één: Goede zaken,slechte geneeskunde........................5Hoofdstuk twee: Psychiatrie versus geneeskunde........................11Hoofdstuk drie: Een parodie opgeneeskunde en wetenschap..........17Hoofdstuk vier:Het kwetsen van de kwetsbaren....23Hoofdstuk vijf: Een smetop de medische ethiek....................29Hoofdstuk zes: Welke kant moet het op?................31 Aanbevelingen................................34Citizens Commission onHuman Rights International............35
PSYCHIATRISCHBEDROG
De ondermijning van de geneeskunde 
 ® 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->