Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Az igazságszolgáltatás tönkretétele – A pszichiátria elferdíti a törvénykezést

Az igazságszolgáltatás tönkretétele – A pszichiátria elferdíti a törvénykezést

Ratings: (0)|Views: 160|Likes:
Published by officialcchr
Az igazságszolgáltatás tönkretétele – A pszichiátria elferdíti a törvénykezést
Az igazságszolgáltatás tönkretétele – A pszichiátria elferdíti a törvénykezést

More info:

Published by: officialcchr on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
Kiadja az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítva 1969-ben
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSTÖNKRETÉTELE
A pszichiátria elferdíti a törvénykezést
 Jelentés és ajánlások a bíróságokatés javító-nevelô szolgálatokat ért pszichiátriaiés pszichológiai befolyással kapcsolatban
 
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
 Az olvasónak
A
pszichiátriai szakma azt állítja, hogy ôk azegyedüli döntéshozók és szakértôk a men-tális egészségügy területén, valamint azelme megbetegedéseinek kérdésében.A tények azonban egészen mást mutatnak:
1. A PSZICHIÁTRIAI ZAVAROK NEM ORVOSIBETEGSÉGEK.
Az orvostudományban szigorú kritériu-mai vannak annak, hogy milyen állapotot lehet beteg-ségnek nevezni: a tünetek egy elôre meghatározhatócsoportja, valamint a tünetek okai vagy azok fiziológi-ájáról (mûködésérôl) alkotott megértés bizonyított ésmegalapozott kell, hogy legyen. A hidegrázás és a láz:ezek tünetek. A malária és a tüdôgyulladás: ezek beteg-ségek. A betegségek létezését objektív bizonyítékok ésfizikai vizsgálatok bizonyítják. Azonban soha egyetlenmentális betegségrôl sem bizonyították be orvosiszempontból, hogy létezik.
2. A PSZICHIÁTEREK KIZÁRÓLAG MENTÁLISZAVAROKKAL FOGLALKOZNAK, NEM BIZONYÍTOTT BETEGSÉGEKKEL.
Míg a testi orvoslás fô áramlata betegségeket kezel, a pszichiátria csak zavarokkaltud foglalkozni. Az okok vagy a fiziológiai elváltozá-sok ismeretének hiányában a tünetek ilyen vagy olyanegyüttesét, amelyet sok különbözô páciensen meg lehetfigyelni,
zavarnak vagy szindrómának
hívják. A HarvardEgyetem pszichiátere, Joseph Glenmullen azt mondja,hogy a pszichiátriában minden diagnózis pusztán aszindrómák [vagy zavarok] leírásából áll; a tünetek olyan csoportjait írják le, amelyekrôl azt feltételezik,hogy kapcsolatban állnak egymással, de ezzel nem betegségeket azonosítanak. Ahogy Dr. Thomas Szasz,a pszichiátria nyugalmazott professzora fogalmaz:Nincs semmilyen vér- vagy egyéb laboratóriumi teszt,amely bizonyítaná egy mentális betegség meglététvagy hiányát, szemben a legtöbb testi betegséggel.
3. A PSZICHIÁTRIA SOHA NEM ÁLLAPÍTOTTA MEGEGYETLEN MENTÁLIS ZAVAR OKÁT SEM.
A vezetô pszichiátriai testületek, mint a Pszichiátriai Világ-szövetség vagy az amerikai Mentális EgészségügyiIntézet maguk is elismerik, hogy a pszichiáterek nemtudják, hogy mi az oka vagy mi a gyógymódja bárme-lyik mentális zavarnak, vagy hogy a pszichiátriaikezelések pontosan mit tesznek a páciensekkel. Csak különféle elméleteik és egymásnak is ellentmondóvéleményeik vannak a diagnózisokról és módszerekrôl,ezeknek azonban nincs semmiféle tudományos alapja.Ahogy a Pszichiátriai Világszövetség egyik korábbielnöke megállapította: Az az idô, amikor a pszichi-áterek úgy gondolták, hogy meg tudják gyógyítani amentálisan beteg embereket, elmúlt. A jövôben a men-tális betegeknek meg kell tanulniuk együtt élni a betegségükkel.
4. AZ AZ ELMÉLET, HOGY A MENTÁLIS ZAVAROKAT  AZ AGY KÉMIAI EGYENSÚLYZAVARA OKOZZA, EGY TUDOMÁNYOSAN NEM MEGALAPOZOTT VÉLEMÉNY,NEM TÉNY.
Az egyik uralkodó pszichiátriai elmélet(ami a pszichotróp gyógyszerek gyártását és forgal-mazását megalapozta) az, hogy a mentális zavarokatvalamilyen agyi kémiai egyensúlyzavar okozza. A többihasonló elmélethez hasonlóan ennek sincs biológiaivagy egyéb tudományos bizonyítéka. Egy jelentôs, or-vosokból és biokémiai szakértôkbôl álló csoport képvi-selôje, Elliot Valenstein, Ph.D.,
Az agy hibáztatása
(Blaming the Brain) címû könyv szerzôje megállapítja:Nincsenek tesztek annak kimutatására, hogy milyenegy élô személy agyának kémiai állapota.
5. NEM AZ AGY A VALÓDI OKA AZ ÉLET PROBLÉMÁINAK.
Az emberek természetesen átélnek különféle problémákat és nehéz idôszakokat életük során, amelyek okozhatnak mentális nehézségeket,akár súlyosakat is. De ezeket a nehézségeket úgy beál-lítani, hogy azokat gyógyíthatatlan agyi elváltozásokokozzák, amelyekkel nem lehet mást tenni, mint veszé-lyes gyógyszereket szedni rá, nemcsak tisztességtelen,hanem ártalmas és gyakran halálos kimenetelû is. Ezek a gyógyszerek gyakran erôsebbek, mint egy narko-tikum, és képesek erôszakos rohamokat vagy öngyil-kosságot elôidézni. Elkendôzik a probléma valódi okát,aláássák az egyén saját erejét, és megtagadják tôle avalódi gyógyulás esélyét, ezáltal a jövô reményét.
 
TARTALOM
Bevezetés Az igazságszolgáltatás tönkretétele .....2Elsô fejezet A jogrend összeomlása ......................5Második fejezet A megtévesztés tudománya .............11Harmadik fejezet A rehabilitáció kudarcai ....................15Negyedik fejezetBûnözés a „szakértôk” között............19Ötödik fejezet Az igazság visszatérése .....................23 Ajánlások .........................................24 A Nemzetközi ÁllampolgáriBizottság az Emberi Jogokért............26
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSTÖNKRETÉTELE
A pszichiátria elferdítia törvénykezést
 ® 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
firstspeaker57 liked this
Henrik Magas liked this
Henrik Magas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->