Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Soekarno DN Aidit Dan PKI

Soekarno DN Aidit Dan PKI

Ratings:
(0)
|Views: 475|Likes:
Published by Peter Kasenda

More info:

Published by: Peter Kasenda on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/29/2015

 
\hthr Gishnfi 9
Th`; www.phthrgishnfi.wbrfprhss.obc Hcija; cr.gishnfiLdcija.obc
_bhgirnb, F. N. Ijfjt fin \GJ
\hrjstjwi phnouajgin fin phc`unumin khnfria-khnfria shnjbr Indgitin Firit fj Kigirti pifi fjnj mirj 9 Bgtb`hr 9:58 thaim chc`hrj ghshcpitin ghpifi _bhmirtb untug chaiyindgin puguain ciut ghpifi ahdjtjcisj _bhgirnb sh`idij phrwukufin ghmhnfig rigyit Jnfbnhsji. _bhmirtb, ghtjgi chndic`ja ciyit-ciyit piri khnfria yind fj`unum, `haigindin chndigu `imwi pifi
siit jtuaim fji chnyifirj `imwi ‑tudis utici siyi ifiaim chndminourgin \GJ, chc`hrintis
 phraiwinin chrhgi fj cini-cini, fj j`u gbti, fj fihrim, fj thcpit phrshc`unyjin chrhgi fj dunund-
dunund…untug chc`hrsjmgin fihrim
-fihrim thrsh`ut firj `hnjm-
 `hnjm ghkimitin .–
\hc`intijin chndhrjgin yind thrkifj fj cini-cini cuaij igmjr 9:58 fin `hrainkut sicpij  `uain-`uain phrtici 9:55, yind siit jtu fin shsufimnyi fjinddip wukuf ghjndjnin rigyit, thaim chnyufimj `i` _bhgirnbjs fiaic phcimicin igin Jnfbnhsji. Ndhrjnyi phc`itijin jtu
 ‟ 
 
Khnfria _bhcjtrb `haigindin chndhnind `imwi ‑ _iyi cisjm `jsi chajmit `idijcini Giaj
@rintis phnum ciyit yind chndic`ind, fin `inyig aidj ciyit yind chnyindgut fj oi`ind-
oi`ind pbmbn yind tuc`um fj pjnddjr giaj–
- igin chc`hntug migjgit phrjaigu pbajtjg Jnfbnhsji shaici `h`hripi dhnhrisj. Xpiyi _bhgirnb chc`indun risi gh`indssiin yind utum fj itis  `hr`idij phrshthruin fin ic`jsj yind phnum ghthdindin, tinpi icpun, fin tig fipit fjficijgin igin shdhri fjdintjgin gbnshpsj `iru chndhnij cigni Jnfbnhsji, yind `hrfjchnsj situ tipj ic`jsjus. Phzjc yind fj`indun _bhmirtb fin gbahdi-gbahdinyi `hrsjeit btbrjthr, hnic puaum phrshn inddbti gi`jnht phrtici yind fj`hntug _bhmirtb pifi Cirht 9:55 ifiaim inddbti cjajthr.  Nicun igmjrnyi, rhzjc _bhmirtb fjfjrjgin fj itis didisin nhdiri fin gbrpbritjsch sbsjia yind sindit icpum fj itis ghyigjnin `imwi ghsti`jain pbajtjg Jnfbnhsji fin ghcicpuin Jnfbnhsji chnkiaininj phrtuc`umin hgbnbcj yind phsit mirus fjghabai fhndin oiri `iru yind chnyhaurum. Ujsj Jnfbnhsji jnthdriajs _bhmirtb
 ‟ 
 `hrsitu, tinpi phrthntindin, thrghnfiaj, thririm, fhndin phnhdigin ghguisiin
 ‟ 
 chnkifj thci utici Brfh @iru. ( PH Hasbn 0<<=, ?8=
 ‟ 
 ?59 )
Gbcunjsch @hrdhrig
 
\hthr Gishnfi 0
Th`; www.phthrgishnfi.wbrfprhss.obc Hcija; cr.gishnfiLdcija.obc
Dhrigin Gbcunjs fj Jnfbnhsji chndiaicj phrkiainin pinkind yind shrjndgiaj fjwirnij dhabc`ind pisind surut. Fiaic gurun wigtu phrdbaigin phrdhrigin nisjbnia pifi iwia i`if gh-0<, dhrigin gbcunjs `hrsici fhndin dhrigin aijnnyi yind fjainfisj bahm `hr`idij jfhbabdj shphrtj Jsaic fin nisjbniajsch, chndhgsprhsjgin fjrj fiaic `hntug igsj phraiwinin thrmifip  phnduisi gbabnjia. Igsj phraiwinin jtu fjsiaurgin chaiauj prbths thrmifip `hr`idij ghtjcpindin phnduisi gbabnjia. Zind piajnd gbndgrht `hrupi igsj gbnerbntisj shoiri erbntia yind chndinfiagin ghguitin ejsjg. Ghthraj`itin \GJ fiaic phrduaitin jtu thrajmit fhndin chahtusnyi igsj phraiwinin yind fjrinoind fin shgiajdus fjaigugin bahm brdinjsisj jtu shpinkind timun 9:05-9:04. ( _um`in _f 9::5 ; 5
 ‟ 
 9< ) Vimun-timun thrigmjr ghguisiin jcphrjiajs shsufim phc`hrbntigin-phc`hrbntigin gbcunjs fj Kiwi timun 9:05/9:04, rhzjc gbabnjia Mjnfji @hainfi chc`indun sh`uim gicp phc`uindin cissia yind gurind chnfipitgin phrmitjin. @bvhn Fjdua, fj phfiaicin \ipui yind phnum nyicug ciairji fj pjnddjrin wjaiyim Mjnfji @hainfi untug chcigsi piri jnthrin mjfup nbrcia fj `iwim gbnfjsj yind tjfig nbrcia. @bvhn Fjdua, fjsh`ut fhcjgjin girhni thrahtig fj firitin tjnddj _undij Fjdua. @bvhn Fjdua `uginaim sh`uim gbabnj niripjfini. _hphrtj fjkhaisgin bahm  phchrjntim Mjnfji @hainfi thcpit phc`uindin `uginaim singsj yind fjkitumgin chaiauj prbshs muguc (
 phnia 
 
 sinotjbn
) chaijngin tjnfigin ifcjnjstrirje, fjthtipgin bahm ghwhnindin jstjchwi du`hrnur khnfria,
hxbr`jtint rhomthn
, yind `jsi chnhntugin piri jnthrnjrin fj thcpit thrthntu. Fjdua kudi `ugin sh`uim gicp gbnshntrisj, girhni thcpit jnj `hr`hfi fhndin gicp gbnshntrisj  Nizj fiaic mia `idijcini piri phndmunjnyi fjphraigugin tig shbrind pun fj Fjdua fjsjgsi itiu fj`unum shphrtj fj gicp-gicp gbnshntrisj Khrcin. \hchrjntim Mjnfji @hainfi, minyi chc`jirgin piri phndmunj citj, chnkifj djai, itiu chnkifj minour. Brind-brind Jnfbnhsji chndhrtj `htua ipi irtjnyi fjisjndgin gh Fjdua. Vig ifi phc`itisin jnebrcisj thntind Fjdua, prigtjs shtjip phndjrjcin jnthrn `iru gh Fjdua fin shtjip phc`h`isin  `iru firj thcpit yind sici fj`hrjtigin fj gbrin-gbrin Chaiyu, shrjnd giaj fjjgutj fhndin
 
\hthr Gishnfi ?
Th`; www.phthrgishnfi.wbrfprhss.obc Hcija; cr.gishnfiLdcija.obc
 phnhr`jtin surit-surit jnthrn fin wiwinoiri yind `hrsindgutin ghpifi ghauirdi fin giwin-giwin chrhgi. \hchrjntim shndiki chc`jirgin brind Jnfbnhsji timu thntind Fjdua, tig fjridugin aidj, untug chc`uit chrhgi khri. (Vigismj _mjrijsmj 0<<9 ; 9
 ‟ 
 0 ) Igin thtipj phnduisi gbabnjia @hainfi `hrmisja chnucpis igsj phc`hrbntigin yind thrkifj fj @inthn fin _ucitri @irit. \hnduisi gbabnjia ghcufjin chaigugin phnindgipin thrmifip chrhgi yind thraj`it shoiri `hsir-`hsirin. Kucaimnyi chnoipij rj`uin fin ghcufjin fj intirinyi fj`uind gh fihrim
jnobdnjtb
 @bvhn Fjdua fj phfiaicin \ipui. _hthaim prbgaicisj ghchrfhgiin, \GJ jaahdia cuaij `hrdhrig fin chaj`itgin fjrj fiaic \hrjstjwi Vjdi Fihrim (\hciaind, @rh`hs fin Vhdia). Vhtipj shoiri nisjbnia \GJ chaigugin gbnsbajfisj pirtij phrtici fiaic itcbsejr rhpu`ajg, yijtu Gbndrhs Nisjbnia JU fj _uri`iyi pifi  `uain Kinuirj 9:64. \GJ shbaim-baim chnfipit suntjgin `iru shkig ghc`iajnyi tbgbm aici Cussb. Girhni chahtus phc`hrbntigin 9:05/9:04, ji thrtimin fin thrus chnhtip fj Pusji fin  `iru ghc`iaj pifi tinddia 99 Idustus 9:6=. Ji mirus chnyicir `hrnici _bhpirtb, shgrhtirjs _urjpnb. Fhndin ghc`iajnyi Cussb `i`ig `iru thaim fjcuaij pifi tinddia 08 Idsutus 9:6: fjifigin sjfind pirtij fhndin idhnfi intiri aijn phc`hntugin erbnt nisjbnia (\irtij @urum Jnfbnhsji, \irtij Gbcunjs Jnfbnhsji fin \irtij _bsjiajs) chnkifj \irtij Gbcunjs Jnfbnhsji. Fiaic chcphrbahm ghguisiin, chrhgi chnkiaingin
 Kiain @iru
 yind fjcigsufgin sh`idij gbrhgsj, yind tjfig minyi fjtukugin ghpifi dhrigin-dhrigin gbcunjs jtu shnfjrj, thtipj shgiajdus chaigugin hviauisj thrmifip `hr`idij gh`jkigin itiu ghputusin phchrjntim PJ. Miauin pbajtjg \GJ, thntu sindit `hr`hfi fhndin ghguitin pbajtjg aijnnyi, ipiaidj fiaic gbnsthaisj iwia rhpu`ajg, dhrigin jfhbabdj itiuipun pirtij sindit chwirnij prbshs pbajtjg Jnfbnhsji. \hr`hfiin pinfindin fhndin phcjcpjn jtu, phraiwinin thrmifip phcjcpjn Jsaic, shrti ghghohwiin thrmifip cisiaim ghthntiriin, chc`uit \GJ shcigjn dusir fhndin PJ. Girhni jtu, `hr`idij oiri, idjtisj, prbvbgisj ifiaim tigtjg yind aizjc fjdunigin \GJ. Jnj chnoipij gajcigs fhndin chahtusnyi phrjstjwi Cifjun 9:6=. ( _u`min _f 9::5 ;; 5
 ‟ 
 9< ) @hrjti phc`hrbntigin \GJ fj Cifjun `iru fjghtimuj bahm phchrjntim fj Zbdyigirti pifi tinddia 9= _hpthc`hr 9:6=, sbrh mirjnyi. Gi`jnht shdhri `hrsjfind untug chnhntugin aindgim-aindgim yind mirus fjic`ja untug chcificgin phc`hrbntigin thrsh`ut. \rhsjfhn _bhgirnb

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Fajar Harianto liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Rey Afka liked this
Dedy Yanwar El Fani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->