Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Seven Day Novena to the Seven African Powers

Seven Day Novena to the Seven African Powers

Ratings: (0)|Views: 1,839|Likes:

More info:

Published by: Creole Moon Publications on Oct 29, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
]ivie Jby E`vieb t` tdi ]ivie BorcmbeW`wirs
Ixmirpt or`h
 B Kucji t` ]irvcek tdi ]ivie Borcmbe W`wirs
ly Jiecsi Bavbrbj`Bvbcablai `e Bhbz`e%m`h
 Zdcs spiaa cs jisckeij bs b kieirba strumturi o`r cev`ncek tdi cetirmissc`e `o tdi]ivie Borcmbe W`wirs o`r issietcbaay `o riquist y`u hby dbvi% Ct cs piro`rhij `vir tdipirc`j `o sivie jbys% Ct mbe li usij t` bhpacoy bey `o tdi `tdir spiaas kcvie ce tdcs l``n ly j`cek tdi e`vieb o`r sivie jbys bej piro`rhcek tdi bmtuba spiaa `e tdi iviecek `o tdisivietd jby% Z` likce! y`u wcaa eiij t` sit up y`ur batbr o`r tdi ]ivie Borcmbe W`wirs% S`u wcaaeiij b sivie jby kabss iembsij mbejai librcek tdi chbki `o tdi ]ivie Borcmbe W`wirs! bejs`hi ]ivie Borcmbe W`wirs be`cetcek `ca% Wr`muri b l`x bej jim`rbti ct wdcai sibtij ceor`et `o y`ur batbr wctd chbkis bej syhl`as `o tdi ]ivie Borcmbe W`wirs bej tdicrbss`mcbtij ]bcets% Wabmi cescji tdi l`x b m`rem`l pcpi! s`hi t`lbmm`! bej = pcimis `o mbejy% Zdie y`u wcaa pitctc`e Wbpb Aiklb t` `pie tdi j``r s` tdbt y`u hby chpa`ri tdicetirmissc`e `o tdi ]ivie Borcmbe W`wirs% O`aa`wcek y`ur cev`mbtc`e t` Wbpb Aiklb! sby tdie`vieb o`aa`wij ly b prbyir t` tdi ]ivie Borcmbe W`wirs% [die y`u bri ocecsdij wctd y`urprbyirs! hbni y`ur riquist% \ipibt tdcs rctuba ibmd eckdt o`r sivie eckdts! bej ibmd jby! bjjbe `ooircek t` `ei `o tdi ]ivie Borcmbe W`wirs t` tdi l`x uetca tdi l`x m`etbces sivie`ooirceks o`r ibmd `o tdi ]pcrcts% @e tdi sivietd jby o`aa`wcek y`ur riquist! tbni tdi l`xbej lury ct ce y`ur or`et ybrj! ce b p`ttij pabet! `r bt b mr`ssr`bjs bej tiaa Aiklb tdbt y`u briaibvcek tdisi kcots o`r iviry`ei bs b t`nie `o y`ur bpprimcbtc`e o`r tdicr bsscstbemi%
E`vieb t` tdi ]ivie Borcmbe W`wirs 
@d! ]ivie Borcmbe W`wirs! wd` bri s` ma`si t` @ur Jcvcei ]bvc`r! wctd kribt duhcacty Cneiia lio`ri y`u bej chpa`ri y`ur cetirmissc`e lio`ri Zdi Bahckdty% Dibr hy pitctc`e bejkrbet hi pr`spircty bej pibmi% Waibsi rih`vi baa `lstbmais tdbt mbusi hi t` sce% @d! ]ivie Borcmbe W`wirs! dibr hy paib tdbt C hby ka`ry ce y`ur p`wirs t` pr`timt hi! t` diap h!i bejpr`vcji o`r hy eiijs% Bhie%
 
 ]t%Lbrlbrb ( @d ]t%Lbrlbrb! Bs y`ur abst w`rjs t` Mdrcst Fisus! lio`ri tdi sw`rj sivirijy`ur dibj or`h y`ur l`jy! wiri tdbt baa td`si wd` cev`nij Dcs D`ay Ebhi ce hih`ry `o y`u! hby ocej tdicr sces o`rk`tti `e tdi Jby `o Fujkihiet% Diap hi ce hy trcluabtc`es!m`es`ai hi ce hy booacmtc`es bej cetirimiji o`r hi bej o`r hy obhcay ce `ur eiijs% Bhie$M`emietrbti `e y`ur pitctc`e#%]t%Ixpijct` ( @d! Ka`rc`us Hbrtyr bej Wr`timt`r! ]t%Ixpijct`" [i duhlay bsn t` dbvio`rtuei bej pr`spircty o`r `ur m`uetry! tdbt tdi scmn kit wiaa! tdi kucaty kit pbrj`eij! tdi fustli prisirvij bej td`si wd` blbej`e tdcs vbaaiy `o tibrs rist ce tdi Ackdt `o Zdi A`rj bejtdi s`uas `o tdi jibray jipbrtij rist ce pibmi% † $Hietc`e y`ur riquist#% Bhie]t%Fuji ( H`st D`ay Bp`stai! ]t% Fuji! Obctdoua ]irvbet Bej Orciej @o Fisus! prby o`r hi wd` bh s` jispbcrij ce tdcs d`ur `o kribt eiij% Lrcek vcsclai bej spiijy diap o`r C pr`hcsiy`u! @ Laissij ]t%Fuji t` li ivir hcejoua `o tdcs kribt obv`r% C wcaa eivir mibsi t` d`e`r y`ubs hy h`st spimcba! h`st p`wiroua pbtr`e% Bhie%]t%Abzbrus ( @d Laissij ]bcet Abzbrus! Wbtr`e `o tdi W``r! C liacivi ce y`u bej mbaa `e y`urh`st d`ay spcrct t` krbet hi hy obv`r% † Ce Zdi Ebhi @o Zdi Obtdir! Zdi ]`e! bej ZdiD`ay ]pcrct% C trust ce y`ur ceocecti k``jeiss t` cetirmiji o`r hi tdr`ukd Fisus Mdrcst! @urA`rj t` krbet hi tdcs pitctc`e $hietc`e pitctc`e#% BhieHcrbmua`us H`tdir ( @d! Hcrbmua`us H`tdir" [ctd cespcrij m`eocjiemi C mbaa up`e tdii t`ixtiej tdy hirmcoua! a`vcek ncejeiss s` tdbt tdy p`wirs `o pirpituba diap wcaa pr`timt hi bejbsscst hi ce hy eiijs bej jcoocmuatcis% Waibsi krbet hi hy jiscri% Bhie $Hietc`e pitctc`e#%]t%Hcmdbia ( @d K`rc`us Brmdbekia ]t% Hcmdbia! wbtmd `vir hi jurcek baa hy acoi% Jioiejhi bkbcest tdi bssbuats `o tdi jih`e% Bsscst hi! ispimcbaay bt tdi d`ur `o hy jibtd% @ltbceo`r b obv`rblai fujkihiet bej diap hi ce baa hy eiijs% Bhie%

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
esmeralda35558 liked this
Calliaste liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->