Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elek Trot Eh Nika

Elek Trot Eh Nika

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:
Published by Monica Dotson

More info:

Published by: Monica Dotson on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEU
Č
ILIŠTA U ZAGREBU
 Katedra za strojarsku automatikuMario Essert:
ELEKTROTEHNIKA
- pristup modeliranjem-
Zagreb, 2004.
 
 
Predgovor
Ova skripta nastala je kompilacijom nekoliko izvrsnih knjiga koje su navedene uliteraturi. Ona donosi zna
č
ajnu novost u dosadašnju poduku elektrotehnike studentimaFakulteta strojarstva i brodogradnje u novoj, preskromnoj (2+2) satnici: pristup modeliranjem ito upotrebom kompjutorskih programa pisanih u Matlabu (Octave, Scilab). Zahvaljuju
ć
i tomu bilo je mogu
ć
e razinu poduke zna
č
ajno podignuti. Tako je rješavanje elektri
č
nih mrežaobra
đ
eno metodama
č
vorišta i petlji preko matri
č
nog ra
č
una, strujni krugovi se rješavaju uvremenskoj (diferencijalni ra
č
un) i frekvencijskoj domeni (Laplace-ova transformacija),dotaknuta su podru
č
 ja obrade signala (Fourier-ova analiza i filtriranje) i sl. Elektronika jeobra
đ
ena od fizike poluvodi
č
a preko osnovnih elemenata: diode, tranzistora i ra
č
unskog poja
č
ala. Povezivanje elemenata u sklopove, njihova analiza i sinteza, ostavljeni suelektroni
č
kim predmetima. Na sli
č
an na
č
in obra
đ
ene su i osnove elektri
č
nih strojeva: protuma
č
ene su samo osnove elektromagnetizma i na
č
ela rada strojeva, njihove podjele pofunkcionalnosti i primjeni. Student upoznaje djelovanje elektri
č
nih motora i generatora, kao i posebne vrste elektri
č
nih strojeva.Za pra
ć
enje predmeta studentu je potrebno predznanje fizike srednje škole – osnoveelektri
č
ne struje i elektromagnetizma. S obzirom da je korišten matemati
č
ki alat s matricama iintegrodiferencijalnim jednadžbama, pretpostavlja se tako
đ
er poznavanje tih podru
č
 ja višematematike.Predmet Elektrotehnika koji se izvodi po ovom materijalu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveu
č
ilišta u Zagrebu, zamišljen je kao
č
vrsta sprega predavanja, auditornih,kompjutorskih i laboratorijskih vježbi. Za auditorne, kompjutorske i laboratorijske vježbe postoji posebna skripta. Na predavanjima se u
č
i teorijska podloga, na auditornim sluša kakona
č
initi model, na kompjutorskim i modelarskim se izvodi simulacija modela, a nalaboratorijskim se provjerava simulirani model u praksi. Kompjutorske vježbe održavaju se ukompjutorskim u
č
ionicama (svaki student radi na svom ra
č
unalu) ili od ku
ć
e, a laboratorijskevježbe u
 Laboratoriju za elektrotehniku
s prire
đ
enim elektri
č
kim plo
č
ama i modulima. Rad odku
ć
e mogu
ć
je za sve polaznike kolegija putem
Scriptrunner 
 programa.Iako su kompjutorski primjeri pokazani u Matlab programskom jeziku, svi se moguizvoditi i nekomercijalnim (Scilab i Octave) matemati
č
kim alatima. Studentima se posebno preporu
č
uje upoznavanje
Scilab
programahttp://scilabsoft.inria.fr/. Nadam se da
ć
e ovakav modelarski pristup elektrotehnici, preko teorije sustava i obradesignala, studentima biti zanimljiv, a njegovim svladavanjem i koristan: nau
č
it
ć
e osnoveelektrotehnike, svladat
ć
e pisanje programa u Matlabu, te upoznati matemati
č
ke modele ivještine koje su izuzetno korisne u kolegijima automatske regulacije, modeliranja i mjerenja.Želio bih da ta zanimljivost donese plod i u radosti.Zagreb, 1. listopada 2004.
 
Sadržaj
1. ISTOSMJERNA (DC) ANALIZA 1
1.1 Analiza
č
vorišta 11.2
 
Analiza petlje 6
2.
 
PRIJELAZNE POJAVE 14
2.1.
 
RC mreža 142.2.
 
RL mreža 172.3.
 
RLC serijski spoj 202.4.
 
Pristup preko varijabli stanja (state space variable) 24
3. IZMJENI
Č
NA (AC) ANALIZA I MREŽNE FUNKCIJE 35
3.1.
 
Izmjeni
č
na snaga 353.2.
 
Jednofazni i trofazni izmjeni
č
ni krugovi 383.3.
 
Trofazni sustav 443.4.
 
Mrežne karakteristike 473.5.
 
Frekvencijski odziv 523.6.
 
Fourierova analiza 56
3.6.1 Fourier-ov niz 56 3.6.2 Fourier-ova transformacija 633.6.3 Svojstva Fourier-ove transformacije 643.6.4 Diskretna i brza Fourier-ova transformacija 65
4.
Č
ETVEROPOLI 71
4.1
 
Č
etveropolna reprezentacija 71
4.1.1 z-parametri 714.1.2 y-parametri 724.1.3 h-parametri 744.1.4 a-parametri 76 
4.2
 
Povezivanje
č
etveropola 784.3
 
Zaklju
č
eni
č
etveropoli 79
5.
 
FIZIKA POLUVODI
Č
A 81
5.1
 
Intrinsi
č
ni poluvodi
č
i 81
5.1.1. Energetski pojasevi 815.1.2. Pokretni nositelji 81
5.2 Ekstrinsi
č
ni poluvodi
č
i 84
5.2.1. Koncentracije elektrona i šupljina 845.2.2. Fermijeve razine 86 5.2.3. Gusto
ć
a struje i pokretljivost 87 
5.3 PN-spoj: kontaktni potencijal, struja spoja 90
5.3.1. Kontaktni potencijal 905.3.2. Struja spoja 93
6. DIODA 96
6.1
 
Karakteristika diode 96
6.1.1 Propusno polarizirano podru
č 
 je 97 6.1.2 Temperaturni efekti 99
6.1.
 
Analiza strujnih krugova s diodom 1016.2.
 
Poluvalni ispravlja
č
102

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nysret liked this
dsfsbm liked this
dsfsbm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->