Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gebertowie - Dawid Warszawski -- Prof

Gebertowie - Dawid Warszawski -- Prof

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by yaphoto

More info:

Published by: yaphoto on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2010

pdf

text

original

 
 
Czerwone
yciorysy
Gebertowie:
odagenta Kominternu dofanatycznego tropiciela"polskiegoantysemityzmu" -
Daw idWarszaw ski
 
Prof. dr. hab. Jerzy Robert Nowak
 
Postacie z rodu Gebertów szczególnie dobrzeilustrują dwie przepoczwarzające się postawyzajadłej niechęci do polskiego patriotyzmu ipolskości w kręgach duej części lewicowejinteligencji ydowskiej. Bolesław Gebert -ojciec, agent Kominternu, był symbolicznymwręcz typem zdrajcy z ydokomuny, zajadlespiskującego na rzecz zguby Polski i oddania jej w ręce Kremla.
Konstanty Gebert
- syn (
DawidWarszawski
), redaktor "Gazety Wyborczej", jest nader typowym przykładem duo bardziejwyrafinowanego nurtu przeciwników polskościi Kościoła; nurtu specjalizującego się wnagłaśnianiu oskareń przeciwko rzekomemu"polskiemu i chrześcijańskiemuantysemityzmowi". Swoimi atakami -"donosami na Polskę" - za granicą wzmacniamiędzynarodową ofensywę antypolonizmu.
Boles
ław Gebert
(senior) był starymagenturalnym działaczem komunistycznym, jednym ze współzałoycieli agenturalnejekspozytury Kremla na kontynenciepółnocnoamerykańskim - Komunistycznej PartiiStanów Zjednoczonych.Ju w początkach swych agenturalnych
10/28/2010Czerwone
yciorysy: Gebertowie - DawiD://czerwone-zyciorysy_gebertowie_D1/7
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 
działań w USA zhańbił się nader aktywnymudziałem w akcji przeciw Polsce, śmiertelniezagroonej w 1920 roku sowieckim najazdemna Warszawę, który miał bolszewizmzaprowadzić "po trupie Polski" do Europy. Adziwne, e przede mną nikt z patriotycznychpolskich autorów nie przypomniał tegoponurego epizodu z ycia agenta Geberta. I topomimo e on sam chlubił się nim na łamachwydanej w czasach Jaruzelskiego przez siebieksiąki wspomnieniowej, skądinąd wypełnionejnajbardziej obskurną komunistyczną propagandą.Opisując swoją rolę w 1920 roku, stwierdzałm.in.: "
B y li 
śmy jedyną grupą wśród Polonii, która zwalczała wspieraną przez imperialistów rosyjską kontrrewolucję.Pozostała prasa polonijna popierała wyprawę Psudskiego i prowadziła kampanię na rzecz kupowania obligacji rządu polskiego na finansowanie wojny Krajem Rad. Akcprowadzono pod hasłem 'Bij Bondem 
[tj. obligacją]
bolszewika'. Rząd polski usiłował sprzedać w USA i wśród Polonii obligacje na sumę 50 milionów dolarów. Zwalczaliśmy tę akcję i odnosiliśmy rezultat
".Anty-Polak kominternowiec tak chwalił siętym, e osłabiakcję wsparcia dla zagroonejPolski wśród amerykańskiej Polonii.Walory Geberta jako członka amerykańskiejagentury Kremla wyraźnie rosły w miarę lat,bo juw sierpniu 1932 roku zostałwydelegowany jako jeden z dwóchprzedstawicieli Komunistycznej Partii USA naXII plenum Komitetu WykonawczegoMiędzynarodówki Komunistycznej w Moskwie.Bo to juszczególnie znaczące prestiowedocenienie roli B. Geberta w podkopywaniudemokratycznego systemu władzy w USA nausługach Kremla. W końcu trafiono na tropwywrotowej działalności B. Geberta w USA i12 maja 1934 roku skazano go na deportacjęze Stanów Zjednoczonych do Polski. PolskieMSZ odrzuciło jednak moliwość przyjęciatakiego "nabytku" przez Polskę, powołując sięna to, e Gebert nigdy nie wystąpił oobywatelstwo polskie. Władze sowieckie tenie zgodziły się na jego deportację z USA doZSRS, chcąc, by pozostał dla nich uytecznyw Stanach Zjednoczonych. Wykorzystującniedbałość amerykańskich tajnych słub, B.Gebert mógł dalej działać na szkodę USA dlaSowietów, zyskując jako tajny agent NKWDpseudonim "Ataman". Zdaniem RafałaBrzeskiego ("Nasza Polska" z 28 maja 2002 r.),Gebert wyspecjalizował się w "prowadzeniu
10/28/2010 Czerwone yciorysy: Gebertowie - DawiD://czerwone-zyciorysy_gebertowie_D2/7
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 
agentów pochodzących z mniejszościetnicznych".Po napaści sowieckiej na Polskę 17 września1939 roku B. Gebert kolejny raz "zabłysnął" wpolakoerczych akcjach na terenie USA.Występując na wiecach, z werwą usprawiedliwiał dobicie Polski przez ZwiązekSowiecki w bandyckiej spółce z III Rzeszą.Polonijny "Dziennik Zjednoczenie" z oburzeniempisał o tej polakoerczej roli Geberta,stwierdzając m.in.: "W pisaniu głupstwprześcignął wszystkich niejaki B.K. Gebert,członek Krajowego Komitetu KomunistycznejPartii Stanów Zjednoczonych, który w językupolskim opowiadał o raju, w jakim dziś yje ludrosyjski".Wzrastającą rolę Geberta jako bardzoaktywnego agenta KGB w USA szerokoopisano w wydanej w 1999 roku w USAksiące Johna Earla Haynesa i Harveya Klehra"Venona - zdemaskowanie sowieckichagentów w Ameryce". B. Gebert umiejętniekamuflował swoje działania, stając się jednymz czołowych działaczy prosowieckiegoamerykańskiego Kongresu Słowiańskiego.Organizował inspirowane w duchuprokomunistycznym kongresy Słowianamerykańskich w Detroit, Pittsburgu i NowymJorku.W 1946 roku FBI kolejny raz zwróciło uwagęna Geberta, uznając za szczególnieniebezpieczną jego rolę jako sekretarzageneralnego radykalnej kryptokomunistycznejorganizacji o nazwie MiędzynarodowyPorządek Robotniczy. Zagroonyaresztowaniem w 1947 roku Gebertpospiesznie ucieka ze Stanów Zjednoczonych,odpływając na pokładzie "Batorego" do Polski.Zbigniew Błayński, który opracował słynne"wyznania" byłego wicedyrektoradepartamentu w MPB Józefa Światły,ogłoszone na falach Radia Wolna Europa, takpisał o opisanej przez Światłę ówczesnej roliGeberta w Polsce: "(...) wyrasta od razu nasztandarowego człowieka reimu w ruchu takzwanych związków zawodowych. Wchodzi doCentralnej Rady Związków Zawodowych,zostaje redaktorem 'Głosu Pracy', obejmujenawet stanowisko zastępcy sekretarzageneralnego komunistycznej ŚwiatowejFederacji Związków Zawodowych. Reimuywa go do akcji propagandowej wzwiązkach zawodowych na Zachodzie (...)"(cyt. za: Z. Błayński "Mówi Józef Światło. Zakulisami bezpieki i partii 1940-1955", Londyn1985, s. 167).
10/28/2010 Czerwone yciorysy: Gebertowie - DawiD://czerwone-zyciorysy_gebertowie_D3/7
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->