Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AZOT VE AZOTUN ÖNEMİ

AZOT VE AZOTUN ÖNEMİ

Ratings: (0)|Views: 2,376 |Likes:
Published by atilay29

More info:

Published by: atilay29 on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
AZOT VE AZOTUN ÖNEMİ
Dersin Adı: Atıksulardan Azot ve Fosfat Uzaklaştırma TeknikleriSorumlu Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Halil KUMBUR 
Hazırlayan: Olcay GÜLÇİÇEK 
 
AZOT VE AZOTUN ÖNEMİAzot
, periyodik cetvelde
N
simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7 dır.Renksiz, kokusuz, tatsız ve inert bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin %78'ini oluşturur vetüm canlı dokularda bulunur. Azot ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibiönemli bileşikler de oluşturur.Azot bir ametal olup elektro-negatiflik değeri 3,04 tür. Dış yörüngesinde beş elektron bulunur ve dolayısıyla pek çok bileşiğinde 3 değerlidir. Saf azot, oda sıcaklığında renksiz ve reaktif olmayan bir gazdır. Dünya atmosferinin %78.08'ini oluşturur. 77 K de yoğunlaşır ve 63 K dedonar. Sıvı azot iyi bilinen bir dondurucudur.Azot adının İngilizcesi olan Natrium sözcüğü, (Latince
nitrum
, Yunanca ("doğal soda","genler", "şekillenmek" anlamında olan)
 Nitron
dan gelmektedir. Daniel Rutherford 1772'deazotu keşfettiğinde onu
 zararlı hava
veya
 sabit hava
olarak adlandırmıştır. Havanın belli bir oranının yanma olayında yer almadığı, 18. yüzyıl kimyacıları tarafından iyi bilinmekteydi.Azot, yaklaşık aynı tarihlerde Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish ve Joseph Priestleytarafından da araştırılmaktaydı. Antoine Lavoisier de azotu, Yunanca αζωτος "cansız"anlamına gelen
azote
olarak adlandırmıştı. Bu sözcük Fransızcada kullanılır oldu ve sonraları pek çok dile girdi.Azot bileşikleri orta çağlarda biliniyordu. Simyacılar nitrik asidi
aqua fortis
olarak  biliyorlardı. Altını çözebilen karışım olması dolayısıyla, nitrik asit ve hidroklorik asitkarışımı;
aqua regia
(kral suyu) olarak biliniyordu. Azot bileşiklerinin ilk endüstriyel ve ziraikullanımı; güherçile (sodyum veya potasyum nitrat) ve kısmen de barut yapımı şeklinde oldu.Daha sonraları da gübre ve kimyasal hammadde olarak kullanıldı.
Kullanım alanları;Azot bileşikleri
Moleküler azot, atmosferde reaktif değildir fakat doğada, canlı organizmalar (bakteriler)tarafından biyolojik ve endüstriyel anlamda faydalı bileşiklere dönüştürülür. Endüstriyel2
 
anlamda azot ve doğal gaz, Haber prosesi ile amonyağa dönüştürülür. Amonyak da ya gübreolarak, ya da patlayıcılar gibi başka maddelerin üretiminde (Ostwald prosesi ile nitrik asitüretimi) başlangıç maddesi olarak kullanılır.Azot tuzları içinde en önemlilerinden biri potasyum nitrat (veya saltpeter: güherçile) oluptarih boyunca barut yapımında kullanılmıştır. Diğer bir tuz da amonyum nitrattır ve gübreolarak kullanılır. Diğer azotlu organik bileşikler nitrogliserin ve trinitrotoluen olup patlayıcıyapımında kullanılırlar. Nitrik asit sıvı yakıtlı füzelerde oksitleyici olarak kullanılır. Hidrazinve türevleri füze yakıtlarında kullanılır.
Moleküler azot (gaz ve sıvı)
Azot gazı, sıvı azotun ısınarak buharlaşmaya bırakılmasıyla kolayca elde edilebilir. Çok genişkullanım alanları olup, oksidasyonun istenmediği ortamlarda hava yerine kullanılabilir:
Paketlenmiş gıdaların tazeliğini korumak için,
Güvenlik amacıyla sıvı patlayıcıların üzerini örtmek için,
Transistor, diyot ve bütünleşmiş devre gibi elektronik parçaların üretiminde,
Paslanmaz çelik üretiminde,
inert, nemsiz ve oksitleyici olmayan özelliklerinden dolaotomobil ve ak tekerleklerinin doluşunda.
Sıvı azot
endüstriyel anlamda ve büyük miktarlarda sıvılaştırılmış havadan destilasyonyoluyla üretilir ve
LN
2
şeklinde tanımlanırsa da doğru yazılış şekli
N
2
(l)
dır. Dondurucu bir sıvı olup canlı dokuyla temas etmesi halinde ani donmaya neden olur. Ortam sıcaklığındanuygun şekilde izole edilmesi durumunda, basınç uygulaması gerektirmeyen bir azot gazıkaynağı oluşturur. Suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda kalabilme özelliği (77K, -196°C veya -320°F), sıvı azotun çok değişik alanlarda kullanımını mümkün kılar:
Gıda ürünlerinin daldırılarak dondurulması ve taşınımı,
Canlı dokuların, üreme hücrelerinin (sperm, yumurta), ve diğer biyolojik örnek vemalzemelerin dondurularak korunması,
Bilim eğitimindeki görsel deneylerde,
ksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerdesoğutucu olarak,3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mehmet Özgün liked this
Erhan Can liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->