Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Whirpool AWT 2284 (856122810140)

Whirpool AWT 2284 (856122810140)

Ratings: (0)|Views: 14,615|Likes:
Published by pupari
Whirpool AWT 2284 termékkód: 856122810140
A tíípusok szerinti termékkódot itt http://www.alkatreszeladas.hu/ találod, általában a gyártó honlapján az kéri, hogy letöltshed a használati útmutatót.
Whirpool AWT 2284 termékkód: 856122810140
A tíípusok szerinti termékkódot itt http://www.alkatreszeladas.hu/ találod, általában a gyártó honlapján az kéri, hogy letöltshed a használati útmutatót.

More info:

Published by: pupari on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2013

pdf

text

original

 
TARTALOMJEGYZÉK
A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTTAZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUSÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOSAJÁNLÁSOKA MOSÓGÉP LEÍRÁSAA MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSEMOSÓSZER ÉS ADALÉKOKA DURVA SZŰRŐ TISZTÍTÁSAA VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSEÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁSHIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓVEVŐSZOLGÁLATSZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉSÜZEMBE HELYEZÉS
 
48
A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT
1.A csomagolás eltávolítása ésellenőrzés
a.
Vágja el és távolítsa el a külső csomagolást.
b.
Távolítsa el a felső védőelemet és avédősarkokat.
c.
A készüléket megdöntve és az egyik hátsóalsó sarkára fordítva távolítsa el az alsóvédőelemet.
2.Távolítsa el a rögzítőpántot
A készülék rögzítőcsavarokkal ésrögzítőpánttal van ellátva, amelyekmegakadályozzák, hogy szállítás közbenesetleg sérülés keletkezzen.
Arögzítőpántot a mosógép használata előttel kell távolítani
(lásd “Üzembe helyezés/ A rögzítőpánt eltávolítása”).Ne felejtse el visszacsavarni a 4 csavart ahátlapon, amelyekkel a pánt rögzítve volt -ezzel megelőzheti a gép túlzott zajkibocsátásátés vibrációját.
3.A mosógép üzembe helyezése
A készüléket sima és stabil padlófelületrehelyezze.
Állítsa be az elülső lábakat, hogy amosógép stabilan és vízszintesen álljon(lásd “Üzembe helyezés/A lábak beállítása”).
4.Vízellátás
Csatlakoztassa a vízellátó rendszerhez ahelyi vízmű előírásainak betartásával (lásd“Üzembe helyezés/A vízbevezető tömlőcsatlakoztatása”).
Vízellátás: csak hideg víz
Csap 3/4” menetestömlőcsatlakozó.
znyos:100-1000 kPa (1-10 bar).
5.Vízleeresztő tömlő
A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa aszifonhoz, vagy a mellékelt “U” csőívvelakassza be a mosogató peremébe (lásd“Üzembe helyezés/A vízleeresztő tömlőcsatlakoztatása”).
Ha a mosógép beépített vízelvezetőrendszerhez van csatlakoztatva, győződjönmeg arról, hogy ez utóbbi fel van szerelvekiömlőnyílással, ami megakadályozza azegyidejű feltöltést és vízleeresztést(szivornyahatás).
6.Elektromos bekötés
Az elektromos hálózatra történőcsatlakoztatást a gyártó utasításainak és azérvényes normatív biztonsági előírásoknakbetartásával szakképzett villanyszerelővégezheti el.
A műszaki adatok (feszültség,áramfogyasztás és biztosítékok) a készülékhátlapján lévő adattáblán találhatók.
A készüléket csak olyan aljzaton keresztülszabad a hálózatra csatlakoztatni, amelyrendelkezik az érvényben lévő előírásoknakmegfelelő földelő kivezetéssel. A készülékföldelését törvény írja elő. A gyártó nemvállal semmilyen felelősséget a fentielőírások nem megfelelő betartásából akárközvetlenül, akár közvetve származószemélyi sérülésekért vagy dologi károkért.
Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
Bármilyen karbantartási műveletmegkezdése előtt válassza le a mosógépetaz elektromos hálózatról.
Az üzembe helyezést követően mindenkorbiztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz valóhozzáférést vagy a hálózatról kétpólusúkapcsolóval történő leválasztás lehetőségét.
Ne üzemeltesse a készüléket, ha az aszállítás közben megsérült. Értesítse avevőszolgálatot.
A hálózati tápkábelt kizárólag avevőszolgálattal cseréltesse ki.
A készüléket az érvényben lévő előírásokkalösszhangban egy hatékony földelésikivezetéshez kell csatlakoztatni. Különösenakkor, ha olyan helyiségben állítják fel, aholzuhanyzó vagy fürdőkád is található, akészüléket egy legalább 30 mA-esmaradékáram-megszakító készülékkel kellvédeni. A készülék földelését törvény írja elő.A gyártó nem vállal semmilyen felelősségeta fenti előírások nem megfelelő betartásábólakár közvetlenül, akár közvetve származószemélyi sérülésekért vagy dologi károkért.
A mosógépet kizárólag háztartásban ésrendeltetésszerűen használja.
Méretek:
Szélesség:400 mmMagasság:900 mmMélység:600 mm
 
49
AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUSÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOSAJÁNLÁSOK
1.Csomagolás
A csomagolóanyagok 100%-banújrahasznosíthatók, amint azt azújrahasznosíthatósági jel mutatja. Acsomagolóanyag hulladékba helyezésénéltartsa be a helyi előírásokat.
2.Energiatakarékossági tanácsok 
Törekedjen arra, hogy az ajánlott maximálistöltet alkalmazásával a legjobb energia-, víz-,mosószer- és időfelhasználást érje el.
Ne lépje túl a mosószer csomagolásánfeltüntetett mosószer-adagolást.
Az Eco Ball - egy speciális rendszer akivezetőnyíláson - megakadályozza amosószer kiszóródását a dobból, és ezzelvédi a környezetet a mosószerhulladéktól.
Az “Előmosás” funkciót csak erősenszennyezett ruhaneműkhöz használja.Mosószert, időt, vizet és energiát takarítmeg, ha nem választja az “Előmosás”funkciót enyhén vagy normál mértékbenszennyezett ruhaneműhöz.
Mosás előtt kezelje a foltokat folttisztítóval,vagy áztassa vízben a beszáradt foltokat,hogy mérsékelje a forró vizes mosóprogramszükségességét.
Takarítson meg energiát azzal, hogy 60°C-ot alkalmaz egy 90°C-os mosóprogram,vagy pedig 40°C-ot egy 60°C-osmosóprogram helyett.
Energiát és időt takaríthat meg azzal, hamagas centrifugálási sebességet választ aruhanemű víztartalmának csökkentésére,mielőtt szárítógépet használna (állíthatócentrifugálási sebességgel rendelkezőkészülékek esetén).
3.A csomagolás és a régi készülékek hulladékba helyezése
A mosógép újrahasznosítható anyagokbólkészült. A mosógép kiselejtezéséről azérvényes helyi hulladékelhelyezési előírásokkalösszhangban kell gondoskodnia.
A régi mosógép kiselejtezése előtt vágja át ahálózati tápkábelt, hogy a mosógépet nelehessen az elektromos hálózatracsatlakoztatni.
Távolítsa el a mosószert a rekeszből, ha kikívánja selejtezni a készüléket.
4.Gyermekbiztonság
Ne engedje meg, hogy a gyermekek akészülékkel vagy a készülékben játszanak.
5.Általános ajánlások 
Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatva akészüléket, amikor nem használja. Zárja el avízcsapot.
A készülék tisztítása vagy karbantartásaelőtt kapcsolja ki a mosógépet, és válasszale a táphálózatról.
A mosógép külsejének tisztításához használjonsemleges mosogatószert és puha ruhát.
Ne használjon súrolószereket.
Ne próbálkozzon a fedél felnyitásával, ha aznem nyílik könnyen.
Szükség esetén az elektromos hálózativezetéket kizárólag az ügyfélszolgálatnálbeszerezhető ugyanolyan kábellel szabadkicserélni. A hálózati kábel cseréjét kizárólagszakképzett szerelő végezheti.
6.EK megfelelőségi nyilatkozat
A jelen mosógép fejlesztése, gyártása ésforgalmazása a következő EK-irányelvekbiztonsági előírásainak betartásával történt:73/23/EGK sz. irányelv az alacsonyfeszültségről89/336/EGK sz. EMC irányelv93/68/EGK sz. irányelv a CE jelölésrőlJavasoljuk, hogy az első mosási ciklust üresen hajtsa végre. Ez arra szolgál, hogy eltávolítsa agyári ellenőrzések után esetleg bennmaradt vizet.
1.
Nyissa ki a vízcsapot.
2.
Zárja le a dob ajtószárnyait.
3.
Töltsön egy kevés mosóport (körülbelül 30 ml) a mosószer-adagolóba.
4.
Válasszon ki egy rövid programot és alacsony centrifugálási sebességet (lásd a programtáblázatot).
5.
Kapcsolja be a készüléket.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
odryann liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Csilla Somodi liked this
Radics Sándor added this note
szar gép
Fűr Klaudia liked this
Fűr Klaudia liked this
Fűr Klaudia liked this
Varga Dóri liked this
Molnár János liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->