Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Länder och folk i ord och bild. Del II. 1928

Länder och folk i ord och bild. Del II. 1928

Ratings: (0)|Views: 1,807|Likes:
Published by Projekt E 012
Författare: Otto Nordenskjöld och Gunnar Landtman
Bokförlag: Natur och Kultur

I dessa tre bokvolymer kan man läsa om och beskåda en nu svunnen värld som ännu inte hade drabbats av storskalig miljöförstöring, globalisering, industrialisering och kommersialism.

Otto Nordensjöld är delförfattare till böckerna tillika upptäckare som gjort sig känd för sina expeditioner till nordpolen.
Läs mer om honom här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Nordenskj%C3%B6ld

Bildkvalitén är ganska dålig i böckerna, men det beror på att jag försämrat bildkvalitén för att sänka storleken på dem, böckerna tar en väldigt stor mängd utrymme
i anspråk annars (drygt 700 megabyte per bok). Observera att texten (naturligtvis) är sök- och kopieringsbar.
Ni är välkomna att be om bilder från böckerna i fullkvalité, jag hjälper gärna till med det.

Ibland varierar sidornas färgnyans och det beror på att jag använt olika scanners och olika inställningar vid scanningen. Jag har inte laddat ned dessa böcker från google books eller liknande.
Allting från att köpa böckerna till att skära itu dem, scanna in, behandla, köra OCR och ladda upp har jag själv gjort
(i likhet med allt annat jag laddar upp). Det var mycket arbete kan jag säga...
Vissa sidor är blanka och det beror på att jag infogat blanksidorna för att pagineringen skall vara korrekt,
tryckeriet hade gjort ett par fel vid pagineringen. Detta gäller främst för volym III.

Någon korrekturläsning har jag emellertid inte gjort, men det vore inte rimligt att göra det heller, på grund av omfånget.
Författare: Otto Nordenskjöld och Gunnar Landtman
Bokförlag: Natur och Kultur

I dessa tre bokvolymer kan man läsa om och beskåda en nu svunnen värld som ännu inte hade drabbats av storskalig miljöförstöring, globalisering, industrialisering och kommersialism.

Otto Nordensjöld är delförfattare till böckerna tillika upptäckare som gjort sig känd för sina expeditioner till nordpolen.
Läs mer om honom här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Nordenskj%C3%B6ld

Bildkvalitén är ganska dålig i böckerna, men det beror på att jag försämrat bildkvalitén för att sänka storleken på dem, böckerna tar en väldigt stor mängd utrymme
i anspråk annars (drygt 700 megabyte per bok). Observera att texten (naturligtvis) är sök- och kopieringsbar.
Ni är välkomna att be om bilder från böckerna i fullkvalité, jag hjälper gärna till med det.

Ibland varierar sidornas färgnyans och det beror på att jag använt olika scanners och olika inställningar vid scanningen. Jag har inte laddat ned dessa böcker från google books eller liknande.
Allting från att köpa böckerna till att skära itu dem, scanna in, behandla, köra OCR och ladda upp har jag själv gjort
(i likhet med allt annat jag laddar upp). Det var mycket arbete kan jag säga...
Vissa sidor är blanka och det beror på att jag infogat blanksidorna för att pagineringen skall vara korrekt,
tryckeriet hade gjort ett par fel vid pagineringen. Detta gäller främst för volym III.

Någon korrekturläsning har jag emellertid inte gjort, men det vore inte rimligt att göra det heller, på grund av omfånget.

More info:

Published by: Projekt E 012 on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
LÄNDER OCH FOLK
I ORD OCH BILD
RedaktionProf.
Otto Nordenskjöld
och Prof.
Gunnar Landtman
Andra delenHELSINGFORS
Holger Schildts Förlag
 
ANDRA DELENS INNEHÅLL:
Sid.SOLENS OCH BLOMMORNAS LAND. Det sköna Frankrike 1 NDER KRING SILVERFLODEN. Argentina och Uruguay 25 TVÅ RIVALER I FJÄRRAN ÖSTERN. Annam och Kambodja37 ANTARKTIS, KÖLDENS RIKE. Upptäcktsfärder till densjättevärldsdelen47  HUR MAN RDRIVER TIDEN. Lekar och sport underolikaluftstreck 63  HELLAS' BARN. Grekland i våra dagar73 DAI NIPPON. Soluppgångens underbara land och dessfolk 87 GENOM SEX REPUBLIKER. Stater och folk iCentralamerika 105 ELDSPRUTANDEBERG.Vulkanerna som jordenssäkerhetsventiler 121  HUSOCH HEM.Underliga bostäderbland primitivafolk 127  IRLAND FÖRROCH NU. Smaragdön och dess bebyggare 145VENEDIG. Lagunernas stad 165 VÄSTINDIEN.Öaroch öboriKaribiska havet 175  PÅOBANADESTIGAR.Hurman färdas genom öknar och urskogar 193  KASHMIR.Det sköna landet vid Himalayas fot 201 STOR-RUMÄNIEN. Bonderiket i Europas oroliga rn 217 MALAJERNA OCH DERAS RLD. Bland kulturfolk och kannibaler i Hol-ländskaIndien229  ALASKA. Guldlandetvid polcirkeln 255 ETT STORSLAGET LANDSKAP. Bretagne och dess egenartade befolkning 267 BLANDSKOGSMÄN OCH GARE. Jakten som ringsfång och sport 279 DET SOLIGAITALIEN. Forntidsminnenas sköna land 289 KINESISKAHAVETSPÄRLA.Bland vildar och civiliserade på Formosa.... 317  ENSLIGAÖARIATLANTEN. Paradisihavet och stödjepunkter för sjöfarten 327  ETT KRIGISKTHÖGLANDSFOLK. Gränsriket Afganistan och dess befolkning 341 GATUMÅNGLARE. Karakteristiska typer i folkvimlet 349 DÄR GERMANSKTOCH ROMANSKT MÖTAS. Det forna och det nuva-randeBelgien3.61  LANDET EL DORADO. Guyanas genomspunna rikedomar 373 GAMLA SJ ÖRÖVARSTATER. Algeriet, Tunisien och Tripolis 381 TIMRETS OCHVETETS LAND. Canada, Englands största dominion 399 DE TROPISKAURSKOGARNAS TT. Borneo, dess urskogsfolk och kri-giska sjödajaker 413 KRUKMAKARE. Ett uråldrigt hantverk 423 LIBANONOCH DESS BERGSBOR.1de krigiska drasernas land 433  SAGOLANDETI ÖSTER. FrämreIndienoch dess myllrande miljoner 445  MÄNNISKANSÄLDSTA NÄRINGSFÅNG.Hur jordenbrukas och
 
Solens och blommomas land
DET SKÖNA FRANKRIKE
Frankrike är efter återförvärvet av Elsass-Lothringen Europas största stat näst detväldiga Ryssland. Den franska republiken liar en areal av 550,986 kvkm och ca 40 mil-joner invånare. Ehuru Frankrike jämte med detta förbundna makter utgick som seg-rare ur världskonflikten, har det ännu i dag att mpa med svåra efterverkningar avkriget. Den fruktansvärda ödeläggeisen i de nordöstra departementen har vållatrubbningar i befolkningens ekonomiska tillvaro, och den enorma ökningen av statsskul-den har bragt Frankrike i ett förödmjukande beroende av Förenta staterna och Eng-land. Det lider dock intet tvivel att folkets flit och sparsamhet skola förhjälpa landettill dess forna välstånd.
N
ORR OM Pyrenéerna, i väster sköljtav Biscayavikens stormiga vågor,ligger våra dagars Frankrike, ett väl be-vattnat och bördigt, i det närmastesexkantigt land, vars nordspets nås avNordsjöstänk, medan sydkusten lögarsig i Medelhavets azurböljor. Frankrikesi det närmaste 2,170 km långa landgränslöper från Nordsjön nästan ända framtill Rhen, där den vänder söderut, slåren bukt om Schweiz och drar i sick-sacköver Alperna för att slutligen mynna ut iMedelhavet, alldeles invid Mentone. Dentager åter vid, där Pyrenéerna nå Medel-havskusten, och följer dem allt till Biscayanågot söder om Biarritz.
En härlig
medelhavskust.
Vad som närmast ger anledning attbeteckna Frankrike som blomstrens ochde soliga nejdernas land, är dess oför-likneliga, solkyssta medelhavskust, Cöted'Azur, där dvärgpalm och agave fro-das och doften från oöverskådliga blom-sterfält berusa åskådaren. Lägger mandärtill den omständigheten att världensstörsta vinproducerande orter, såsomBordeaux och Champagne, ligga inomlandets gränser, förstår man så väl solske-net, som strömmar mot främlingen, närhan dväljes bland de levnadsglada män-niskobarnen där, med stänk av södernsevigt brinnande vällust i sina ådror.
En av
Europas
äldsta
kulturhärdar.
När man reser i ett gammalt kulturlandfaller genast en omständighet i ögonen:det är den historiska patinan, som vilaröver städerna, byarna och folket, ja t.o.m.marken och stenarna. Detta gäller i syn-nerhet Frankrike, vars historiska tidnår ett tjugotal sekel tillbaka. rut-över giva arkeologiska fynd vid han-den, att redan tiotals tusen år förränfenikernas krämarskutor nådde franskafarvatten och fokierna rest det förstahistoriska minnesmärket på Frankrikeskust (staden Massilia, nuvarande Mar-seille, 600 f. Kr.), denna hyst männi-skor, vilka efterlämnat otvetydiga spårav sin verksamhet, talande sitt stummaspråk om en gryende kultur. Ehuru dennaicke kan sättas i direkt samband medden moderna franska civilisationen, så hadock dessa människovardandets förstaljus, som lysa forskaren till mötes ur ur-tidstöcknet, i icke obetydlig mån bidra-git till att stadfästa landets anseendesom en av Europas äldsta kulturhärdar.
Före
människan.
Granska vi med geologens fjärrglas ti-dernas gryning, skola vi finna att Frank-rike redan under jordens tertiärtid —den geologiska tidrymd som föregick is-tiden — gjorde skäl för benämningenblommornas land. Då funnos i trakten avnuvarande Rhone och Saöne nejder meden växtprakt, vars like man i våra dagarmåste söka på en långt sydligare bredd.Släkten och t. o. m. arter, som nu växa Kanarie-öarna, i Amerika och Ostasien,stodo sida vid sida i lika stormångfald som vår tids tropiska urskogs-träd. Men spydde ännu Auvergnes ochCevennernas berg glödande lava och jor-dens danarhänder voro i livlig verksam-het med att modellera det franska landetsnuvarande relief. Så såg det ut när den
IX. I.1

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sleeben liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->