Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boi Thuong Ton That Hang Hoa Auto Saved)

Boi Thuong Ton That Hang Hoa Auto Saved)

Ratings: (0)|Views: 310 |Likes:
Published by Hung_Doan_1177

More info:

Published by: Hung_Doan_1177 on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

 
Vận tải bảo hiểm
MỤC LỤC
TrangCHƯƠNG 1: BỒI THƯỜNG TỔN THẤT HÀNG HÓA
.....................................
21.1 Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi hàng hóa bị tổn thất
...............
2
1.1.1 Thông báo tổn thất..........................................................................................
2
1.1.2Đề phòng hạn chế tổn thất..............................................................................
2
1.1.3Những chứng từ khiếu nại..............................................................................
3
1.1.4Ký giấy biên nhận tiền và thế quyền...............................................................
31.2 Nghĩa vụ của người bảo hiểm
......................................................................
4
1.2.1 Giám định tổn thất..........................................................................................
4CHƯƠNG 2: CÁCH TÍNH BỒI THƯỜNG TỔN THẤT
...................................
62.1 Nguyên tắc tính toán tiền bồi thường tổn thất
............................................
62.2 Cách tính bồi thường tổn thất
......................................................................
6
2.2.1 Cách tính tiền bồi thường tổn thất toàn bộ.....................................................
6
2.2.2 Cách tính tiền bồi thường tổn thất bộ phận....................................................
6
2.2.3Cách tính tiền bồi thường tổn thất chung.......................................................
7
2.2.4Bồi thường các chi phí....................................................................................
8PHỤ LỤC
.................................................................................................................
9
Trang
1
 
Vận tải bảo hiểm
Màu hường.................................................Trịnh Anh TuấnMàu vàng......................................Nguyễn Đăng Duy ThứcMàu đỏ........................................................Đoàn Việt HùngMàu xanh................................................Nguyễn Văn VangMàu xám....................................................Trần Hòa ThuậnPhần Chương 2 lưu ý:Công thức từ word 2007
2003 cóphần bị sai lệch, ai chịu trách nhiệm về phần Chương 2xem thêm trong sách Vận tải – Bảo hiểm trang 116 để rõhơn.
Trang
2
 
Vận tải bảo hiểm
CHƯƠNG 1: BỒI THƯỜNG TỔN THẤT HÀNG HÓA
1.1Nga vụ của nời được bảo hiểm khi có ng hóa bị tổn thất
1.1.1Thông báo tổn thấ
Phải thông báo ngay cho nhà bảo hiểm hay đại lý được nhà bảo hiểm chỉ định đếngiám định. Theo chỉ dẫn của nhà bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thu xếp choviệc giám định. Những tổn thất là hư hại hàng hóa thì phải thông báo cho chủ tàuhoặc đại lý biết và cùng có mặt để xác định mức đọ và nguyên nhân tổn thất.Cần phải thông báo ngay, nếu không việc xác định mức độ tổn thất cũng như nguyênnhân gây ra tổn thất sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc xét bồi thường sau này.Khi hàng hóa bị tổn thất do tàu gây ra, phải yêu cầu phía chủ tàu cùng có mặt để họxác định trách nhiệm của họ gây ra tổn thất. Nếu hàng bị nghi ngờ tổn hại từ bên trong thì phải thông báo cho chủ tàu biết trongvòng 3 ngày kể từ ngày dỡ hàng khỏi tàu. Nếu không thông báo như vậy thì coi nhưhàng đã nhận đủ, tốt. Việc qui định 3 ngày là phù hợp với công ước quốc tế và phùhợp với qui định của luật hàng hải Việt Nam. Nếu hàng bị thiếu hụt số lượng nguyên đầu bao đã có báo cáo của cảng thì cũng phảithông báo số hàng thiếu cho chủ tàu và bảo lưu quyền khiếu nại.
1.1.2Đề phòng hạn chế tổn thất 
Phải cố gắng đề phòng hạn chế tổn thất, người gửi hàng, người nhận hàng cần phảihành động một cách thận trọng, hợp lý nhất coi như mình chưa bảo hiểm.Phải lưu đầy đủ cho nhà bảo hiểm quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, ngườinhận ủy thác:-Khiếu nại người vận chuyển, nời quản thủ hàng về hàng hóa bị mất.-Mời c bên liên quan đến chng kiến giám đnh.-Khi nhận hàng có hiện tượng tổn thất kng rõ ràng phải làm giấy kng nghị bảo lưu.-Nếu thấy hàng nghi bị tổn thất từ n trong thì phải gửi thông báo cho chủ tàutrong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.
Trang
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->