Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

I.2.2.Keyword (Từ khóa)
I.2.3.1.Kiểu số nguyên
I.2.3.2.Kiểu số thực
I.2.3.3.Kiểu boolean:
I.2.4.Khai báo biến
I.2.5.Khởi tạo các biến
I.2.6.Phạm vi hoạt động của các biến
I.2.7.2.Phân loại:
I.2.7.3.Các hằng số nguyên
I.2.7.4.Hằng long int
I.2.7.5.Các hằng số thập phân (dạng dấu phẩy động)
I.2.7.6.Kí tự và xâu kí tự
I.2.8.Định nghĩa các hằng (#define)
I.2.9.Khai báo các hằng (const)
I.3.1.Lệnh xuất (cout) Cú pháp:
I.3.2.Nhập dữ liệu (cin)
I.3.3.Lệnh nhập trong ngôn ngữ C: hàm scanf (đọc thêm)
I.3.4.Lệnh xuất trong ngôn ngữ C: hàm printf (đọc thêm)
I.3.5.Định dạng kết quả xuất:
I.4.1.Tiền xử lý và biên dịch
I.4.2.Cấu trúc một chương trình C++
I.4.3.Các tập tin thư viện thông dụng
II.1GIỚI THIỆU
II.2.1.Toán tử gán (assignment operator):
II.2.2.Các toán tử số học (number operator)
II.2.3.Các toán tử gán phức hợp (complex operator)
II.2.4.Tóan tử tăng và giảm (increase/descrease operator)
II.2.5.Toán tử quan hệ (relation operator):
II.2.6.Toán tử logic (logic operator):
II.2.7.Toán tử điều kiện (condition operator):
II.2.8.Toán tử lấy kích thước (size operator)
II.2.9.Toán tử BITWISE (Bit operator)
II.2.10.Toán tử con trỏ & và * (pointer operator)
II.3CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU:
II.4ĐỘ ƯU TIÊN CỦA CÁC TOÁN TỬ:
III.1GIỚI THIỆU
III.2CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
III.3CẤU TRÚC LỰA CHỌN (switch):
III.4.1.Vòng lặp while
III.4.2.Vòng lặp do… while
III.4.3.Vòng lặp for:
III.5.1.Lệnh continue
III.5.2.Lệnh break
III.5.3.Lệnh goto
III.5.4.Lệnh return
IV.1KHÁI NIỆM VỀ HÀM TRONG C++
IV.2.1.Định nghĩa hàm
IV.2.2.Sử dụng hàm
IV.2.3.Nguyên tắc hoạt động của hàm
IV.2.4.2.Tham số tham chiếu (pass reference parameter):
IV.2.5.2.Biến toàn cục (global variables):
IV.2.5.3.Toán tử phạm vi (scope resolution)
IV.2.6.1.Lớp lưu trữ cục bộ
IV.2.6.2.Các lớp lưu trữ biến toàn cục:
V.1Mảng (Array)
V.2.1.2.Khai báo mảng với số phần tử không xác định (khai báo không tường minh)
V.2.1.3.Vừa khai báo vừa gán giá trị
V.2.1.4.Khai báo mảng là tham số hình thức của hàm:
V.2.2.Truy xuất từng phần tử của mảng
V.3.1.2.Khai báo mảng 2 chiều không tường minh
V.3.2.Truy xuất từng phần tử của mảng 2 chiều
V.3.3.Khai báo mảng 2 chiều như một tham số:
V.3.4.2.Sắp xếp:
VI.1Giới thiệu dữ liệu kiểu dữ liệu:
VI.2.1.Khai báo biến con trỏ
VI.2.2.2.Toán tử tham chiếu (*)
VI.2.3.1.Phép gán con trỏ:
VI.2.3.2. Cộng, trừ con trỏ với một số nguyên
VI.2.4.1.Truy cập các phần tử mảng theo dạng con trỏ
VI.2.4.2.Truy xuất từng phần tử đang được quản lý bởi con trỏ theo dạng mảng
VI.2.5.Truyền địa chỉ cho tham số bởi con trỏ:
VI.3.2.2.Bộ nhớ động trong ANSI-C
VII.1KHÁI NIỆM
VII.2.1.Khai báo theo mảng
VII.2.2.Khai báo theo con trỏ
VII.2.3.Vừa khai báo vừa gán giá trị
VII.3.1.Nhập xuất
VII.3.2.Truy xuất từng ký tự trong chuỗi:
VII.4.1.Con trỏ và chuỗi
VII.4.2.Các hàm thao tác trên chuỗi:
VIII.1Định nghĩa
VIII.2.1.Đệ quy tuyến tính
VIII.2.2.Đệ quy nhị phân
VIII.2.3.Đệ quy phi tuyến
VIII.3Đặc điểm cần lưu ý khi viết hàm đệ quy
IX.1.1.Khái niệm
IX.1.2.Định nghĩa kiểu cấu trúc
IX.1.3.Khai báo biến cấu trúc
IX.2.1. Truy xuất đến từng trường của biến cấu trúc
IX.2.2.Khởi tạo giá trị cho biến cấu trúc
IX.2.3.Mảng cấu trúc:
IX.2.4.Tham số kiểu cấu trúc:
IX.3UNION:
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GiaotrinhC_HC

GiaotrinhC_HC

Ratings:
(0)
|Views: 562|Likes:
Published by Tú Phùng

More info:

Published by: Tú Phùng on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 85 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 90 to 104 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 108 to 128 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->