Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boia o Istorie a Imaginarului

Boia o Istorie a Imaginarului

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by ioanrada

More info:

Published by: ioanrada on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

 
LUCIANBOIAs-ascutla1februarie1944înBucureşti.Carierăuniversitarăîncepînddin1967laFacultateadeIstorieaUniversităţiidinBucureşti; profesortitularîn1990.Secretargeneral(1980-1983)şivicepreşedinte(1983-1990)alComisieiInternaţionaledeIstorieaIstoriografiei.Directorfondator(1993-)alCentruluideIstorieaImaginarului.Bibliografieselecti:EugenBrote(1850-1912),Litera,Bucureşti,1974;Relationships betweenRomanians,Czechs,andSlovaks(1848-1914),EdituraAcademiei,Bucureşti,1977;DasJahrhundertderMarsianer(încolaborarecuHelgaAbret),Heyne,Munchen,1984;L'Explorationimagi-nairedel'espace,LaDécouverte,Paris,1987;LaFindumonde.Unehistoiresansfin,LaDécouverte,Paris,1989(ediţiejaponeză,1992;Srşitullumii:Oistoriefărăsfirşit,Humanitas,Bucureşti,1999);LaMythologiescientifiqueducommunisme,Paradigme,Caen-Orléans,1993,ediţiaaIl-a,LesBellesLettres,Paris,2000(Mitologiaştiinţificăacomunismului,Humanitas,Bucureşti,1999);Entrel'AngeetlaBête.Lemythedel'Hommedifférentdel'Antiquitéànosjours,Pion,1995(ediţiespaniolă,1997);Istorieşimitînconştiinţaromânească,Humanitas,Bucureşti,1997;Joculcutrecutul.Istoriaîntreadevărşificţiune,Humanitas,Bucureşti,1998;Pourunehistoiredel'imaginaire,LesBellesLettres,Paris,1998;Pourvivredeuxcentsans.Essaisurlemythedelalongévité,InPress,Paris,1998(Mitullongevităţii.Cumsătrăimdouăsutedeani,Humanitas,Bucureşti,1999);Douăsecoledemitologienaţională,Humani-tas,Bucureşti,1999.Volumeapărutesubdirecţiasa:GreatHistoriansfromAntiquityto1800.AnInter-nationalDictionaiyşiGreatHistoriansoftheModernAge.AnInternationalDictionary,GreenwoodPress, NewYork-Westport-Londra,1989şi1991;Miturilecomunismuluiromânesc,Nemira,Bucureşti,1998.LucianBoiaPENTRUOISTORIEAIMAGINARULUITraduceredinfrancezădeTATIANAMOCHIHUMANITASBUCUREŞTI  
 
CopertaIOANADRAGOMIRESCUMARDARECuvîntînainteDescriereaCIPaBiblioteciiNionaleBOIA,LUCIANPentruoistorieaimaginarului/LucianBoia;trad.:TatianaMochi.-Bucureşti:Humanitas,2000232p.;20cm.-(Teoriaistoriei)Tit.orig.(fre):Pourunehistoiredel'imaginaire.ISBN973-50-0042-3I.Mochi,Tatiana(trad.)930.1LUCIANBOIAPOURUNEHISTOIREDEL'IMAGINAIRE©Sociétéd'éditionlesBellesLettres,1998©HUMANITAS,2000pentruprezentaediţieromâneascăISBN973-50-0042-3Ascensiuneaimaginaruluiesteunadintretrăsăturilecelemaimarcantealesensibilităţiiistoricedinzilelenoastre.Caşiîncazulistorieimentalităţilor,Franţadispunedeprioritateînacestdomeniu:mentalitéşiimaginairentcuvintefranţuzeşti.Dar,cel puţindinpunctdevedereistoriografie,similitudineaseopreşteaici.Teritoriulmentalităţilorafostdefrişatşicultivatdeistorici;înschimb,filozofiişiantropologiiauscoslaluminăstructurileimaginarului.Istoriciis-aupusşieipetreabă;contribuţiilelorsîntnenumărate.Totuşi,einumaireuşescsăserecunoascăînreguliledejocstabilitedealţii;einicinumaipartentaţisăconstruiascăoteorieistoricăspecifică.Aufostjalonateitinerariifascinante.GeorgesDubyainterogat pietreleşiimaginilecatedralelor,JacquesLeGoffaurmăritgenezaPurgatoriului,JeanDelumeauaevidenţiatspaimeleşisperanţelemiticealeOccidentului,GeorgesMinoisascrutattenebreleinfernurilorşiorizontulviitorului,AlainCorbinaremarcatoreelaborareamitologieimaritimeînepocamodernă1...Fiecareistoricîşirafineazăproblematicaparticulară,ceeaceeste,dealtfel,natural.Punţiledintreepocişiculturintrare,şiînşimairareîntrediferiteleaxedecercetare.Existăimaginariiistoricemaicunddecîtoadevăratăistorieaimaginarului. Nupretindemc-aminventadeodatăoastfeldeistorie.Niseparetotuşilegitimsăîncercămaidentificaanumitestructurişianumite principiisusceptibilesăofereunminimumdecoerentăunuidomeniufârîmitatînacestmoment.Nuconside-  
 
6CUVÎNTÎNAINTECUNTÎNAINTE7rămoportunsălmparteaunuigrupîmpotrivaceluilalt.Nise parecăexistămaicundocomplementaritatedecîtoopoziţieîntrestructuralismulantropologilorşiistoricismulistoricilor,adicăîntre permanenţeleimaginaruluişiînfăţişărilesaleschimtoare,adaptatecontextuluisocial. Noinupropunemniciunmanual,niciunbilanţ,niciosintezăcompletă.Estetotuşiprimaoarăcîndunistoricîncearcăsăstngăîntr-opanoramăodiversitatedemanifestărialeimaginarului pentruaextragecîtevaprincipiiteoretice.Estevorbadespreuneseucare,ţinîndseamadeomultitudinedecontribuţii,sebazeaînmarepartepepropriilenoastrecercetări.Cititorulvaputeaeventualsărecunoascătemelenoastredepredilecţie:imaginarulştiinţific,spaţiul,alteomeniri,viziunileapocaliptice,milenarismele,miturilefondatoare,mitologiiletotalitare2...Familiarizareaautoruluicuultimelesecoleafăcutcauneori balanţasăseînclinedeparteaistorieimoderneşicontemporane;intenţiasaafostoricumsăsondezetimpulistoricdelauncaplacelălalt.Defapt,nueracazulsăseefectuezeuninventarcomplet;arfifost,dealtfel,imposibil.Amînceput,bineînţeles,prinautaodefinie;aceastane-apermissădelimitămterenul,săidentifimstructurilemarişisătrecemînrevistăsurseleşimetodeleesenţiale.Apoiamabordatproblemaspinoasăaraporturilordintremanifestăriletradionalealeimaginaruluişicelecaracteristicesocietăţilortehnologice.Ştiinţane-aservitcarevelator,pondereaimaginaruluiînabordareaştiinţifişiemergenţaunorveritabilemitologiisecretatedeştiinţădovedindpersistenţaşimetamorfozastructurilorarhetipale,perpetuareafonduluiglobalalimaginarului.Ne-amcontinuatperiplulizolîndcîtevastructurifundamentale,pentruaobservadeaproapefuncţionareamecanismului.SchemabipolarăInfern-Paradis,proiectîndînviaţadeapoifantasmeleterestre,joculalterităţilor,ceconduceladeformarea,chiarlainventareaceluilalt,şievadarea,ansambludestrategiivizîndabandonulistorieirealeşiasumareaunuidestindiferit,neparsusceptibilesăarunceooarecareluminăasupralogiciiimagi-narului.Insfîrşit,ultimeledouăcapitolepropununalttipdeabordare;amîncercatsăscoatemînevidenţă,îninteriorulcelordouădomeniiconstituite^istoriaşipolitica,structurileşimani-festărileimaginarului,adicădimensiuneamitologicăadomeniilorîncauză. N-amparcursdecîtcîtevasectoarealeunuispaţiufărăfrontiere.Daramsitpestetotaceleaşielementeconstituenteşiuncomportamentsimilar.Indomeniifoartediferite,cumarlipoliticaşiştiinţa,imaginarulseregăseşteînîntregime.Elseregăseşteînîntregime,cumaobservatdejaGilbertDurand3,întoatecompartimenteleistoriei,întoateepocileşiîntoateculturile.înîntregime,darîntotdeaunadispusînconstelaţiispecifice.Permanenţastructurilorşidinamicalorrăspund,dacănuunorreguliprecise,celpuţinuneianumitelogici.Oteorieistoricăaimaginaruluitrebuiesăîncercesăevidenţiezeaceastălogi particulară.Acestaesteexactsensullucrăriinoastre.Totulconcură,pînălaurmă,laomaibunăînţelegereaomului.Istoriaimaginaruluiseanunţăafiunadintrecelemaisigureide'accescătreprofunzimilespirituluiuman. NoteGeorgesDuby,LeTempsdescathédrales.L'artetlasociété,980-1420,Gallimard,Paris,1976;JacquesLeGoff,LaNaissanceduPurgatoire,Gallimard,Paris,1981;JeanDelumeau,LaPeurenOccident(XlVe-XVlsiècle),Fayard,Paris,1978;Unehistoiredu paradis.Lejardindesdélices,Fayard,Paris,1992;Unehistoiredu paradis.Milleansdebonheur,Fayard,Paris,1995;GeorgesMinois,Histoiredesenfers,Fayard,Paris,1991;Histoiredel'avenir:desprophètesàlaprospective,Fayard,Paris,1996;AlainCorbin,LeTerritoireduVide.L'Occidentetledésirdurivage(1750-1840),Aubier,Paris,1988.LucianBoia,L'Explorationimaginairedel'espace,LaDécouverte,Paris,1987;LaFindumonde.Unehistoiresansfin,LaDécou-  

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->