Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Initiere operare PC

Initiere operare PC

Ratings: (0)|Views: 209|Likes:
Published by Ionut-Marius Dutan

More info:

Published by: Ionut-Marius Dutan on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
 1
 CUPRINS
 
1. Structura general
ă
a unui calculator personal. ...........................................
3
 
1.1. Ce este un calculator personal ? .................…............................…............ 31.2. Structura hardware de principiu a unui calculator personal. ….……........... 5
2. Reprezentarea intern
ă
a informa
ţ
iei. ............................................................
102.1. Reprezentarea numerelor într-un sistem de numera
ţ
ie. ............................... 112.2 Conversia numerelor dintr-o baz
ă
în alta. ................................................... 132.3. Reprezentarea numerelor în calculator. Coduri de reprezentare. ................ 16
3. Logic
ă
combinatoric
ă
 
ş
i secven
ţ
ial
ă
. .............................................................
193.1. Elemente de logic
ă
boolean
ă
. Func
ţ
ii logice. ............................................. 193.2. Implementarea func
ţ
iilor logice. Minimizarea func
ţ
iilor logice. .................. 213.3. Materializarea func
ţ
iilor logice. Circuite logice. ........................................ 233.4. Structuri logice combina
ţ
ionale. ................................................................ 263.5. Sisteme logice secven
ţ
iale. ........................................................................ 283.5.1. Tipuri de bistabile. ....................................................................... 293.5.2. Registre
ş
i num
ă
ă
toare. .............................................................. 31
4. Microprocesoarele din familia INTEL 80x86. .............................................
344.1. Microprocesorul I80286. .................................................…..................... 344.1.1. Caracteristici generale. ................................................................. 344.1.2. Arhitectura intern
ă
a microprocesorului I80286. ........................... 344.1.3. Registrele microprocesorului I80286. ............................................ 364.1.4. Opera
ţ
iile de baz
ă
pe magistral
ă
ale microprocesorului I80286. ..... 404.1.5. Modurile de lucru ale microprocesorului I80286. .......................... 544.1.6. Adresarea datelor. Moduri de adresare. ......................................... 474.1.7. Gestiunea
ş
i protec
ţ
ia memoriei la microprocesorul I80286.Conceptul de memorie virtual
ă
. ..................................................... 494.1.8. Întreruperile microprocesorului I80286. ......................................... 554.2. Microprocesorul I80386. ........................................................................... 584.2.1. Caracteristici generale. .................................................................. 584.2.2. Registrele microprocesorului I80386. ............................................ 604.2.3. Paginarea memoriei. ..................................................................... 624.2.4. Modul virtual 8086 ....................................................................... 644.2.5. Memorii cache. ............................................................................. 654.2.6. Variante de realizare ale microprocesorului I80386. ...................... 674.3. Microprocesorul I80486. .......................................................................... 684.3.1. Structur 
ă
intern
ă
. .......................................................................... 684.3.2. Arhitecturi CISC
ş
i RISC. ..................................................…....... 704.3.3. Variante de realizare ale microprocesorului I80486.Conceptul de "upgrade". ..…….........................................…........ 724.4. Pentium. ......................................................................................….…...... 73
5. Structura calculatoarelor personale IBM. .....................................................
765.1. Generalit
ăţ
i. ...........................................................................................… 76
 
 2
5.2. Calculatoarele IBM PS/2. ......................................................................... 785.3. Arhitectura Microchannel. ........................................................................ 815.4. Interfa
ţ
area calculatoarelor IBM. Comunica
ţ
ia paralel
ă
 
ş
i serial
ă
. ............. 855.5. Tastatura. ................................................................................................ 895.6. Mouse. .................................................................................................... 915.7. Imprimante. ............................................................................................. 925.8. Monitoare
ş
i adaptoare grafice. ................................................................ 945.9. Unit
ă
ti de memorie extern
ă
. ..................................................................... 995.9.1. Discuri magnetice. ...……………................................................. 1015.9.2. Discuri optice. ............................................................................. 1055.10. Alte dispozitive de intrare/ie
ş
ire. ......................................….................. 106
6. Arhitecturi paralele de calculatoare. ...........................................................
1086.1. Evolu
ţ
ia sistemelor de calcul.Calculatorul de tip von Neumann. .....…...... 1086.2. Paralelism în sisteme uniprocesor. ............................................................ 1116.3. Calculatoare pipe-line. ............................................................................. 1126.4. Clasificarea Flynn a arhitecturilor de calculatoare. .................................... 1156.5. Calculatoare SIMD. ................................................................................ 1166.6. Sisteme multiprocesor cu memorie partajat
ă
. ........................................... 1186.7. Sisteme multiprocesor f 
ă
ă
memorie partajat
ă
. Transputere. .................... 1216.8. Sisteme multiprocesor orientate pe flux de date. ...................................... 125
7. Sisteme de operare. .......................................................................................
1307.1. Generalit
ăţ
i. .......................... .................................................................. 1307.1.1. Interfe
ţ
e text
ş
i interfe
ţ
e grafice. .................................................. 1327.1.2. Parti
ţ
ionarea
ş
i formatarea discurilor. ........................................... 1367.2. Sistemul de operare MS-DOS. .................................………...................
 
1387.2.1. Sistemul de fi
ş
iere. Structura discului sub MS-DOS. ................... 1137.2.2. Lansarea sistemului de operare. ..... ............................................ 1447.2.3. Configurarea sistemului de operare. ............................................ 1457.2.4. Crearea fi
ş
ierelor de comenzi. Fi
ş
ierul AUTOEXEC.BAT. ...….. 1517.2.5. Procesorul de comenzi COMMAND.COM. ................................ 1537.2.6. Comenzi interne. ...................................................................….. 1547.2.7. Comenzi externe. ..................................................................….. 1597.3. Microsoft WINDOWS 95. ...................................................................… 1677.3.1. Elemente Windows 95. ................................................................ 1677.3.1.1. Ferestre. ...................................................................…… 1687.3.1.2. Meniuri. ...................................................................…… 1697.3.1.3. Casete de dialog. ......................................................…… 1707.3.1.4. Desktop. ....................................................................….. 1727.3.2. Windows Explorer. ..................................................................… 1757.3.3. Control Panel. ........................................ ..............................….. 1787.4. Linux. ................................................................................................….. 1847.4.1. Structura sistemului Linux. ....................................................….. 1847.4.2. Instalarea sistemului Linux. ....................................................…. 189Bibliografie. ...................................................................................................…. 191
 
 3
 1. STRUCTURA UNUI CALCULATOR PERSONAL
 
1.1. Ce este un calculator personal ?
Un sistem de calcul, sau un calculator, este destinat prelucr 
ă
rii informa
ţ
iei, acceptând,memorând
ş
i prelucrând datele sau informa
ţ
iile de intrare, pentru a produce informa
ţ
iile deie
ş
ire sau rezultatele prelucr 
ă
rii, fiind compus din dou
ă
p
ă
ţ
i principale:
hardware
 
ş
i
software
.
 Hardware
este un termen general, utilizat pentru a desemna partea fizic
ă
a unuicalculator, alc
ă
tuit
ă
din componente electronice
ş
i mecanice, împreun
ă
cu totalitateadispozitivelor folosite de calculator în prelucrarea informa
ţ
iei.
Software
este tot un termengeneral, care desemneaz
ă
totalitatea programelor folosite de un calculator, pentru atransforma informa
ţ
iile sau datele de intrare, în informa
ţ
ii de ie
ş
ire sau rezultate.Structura hard-soft a unui calculator poate fi reprezentat
ă
ca o serie de cercuri saunivele concentrice, fiecare nivel exterior implicând existen
ţ
a nivelelor interioare, a
ş
a cumeste ar 
ă
tat în figura1.1.Sistemul de operare este format dintr-un ansamblu de programe, care asigur 
ă
o interfa
ţă
 între utilizator 
ş
i
hardware
-ul calculatorului, sau, cu alte cuvinte, face posibil
ă
comunicareaîntre utilizator 
ş
i calculator. De asemenea, sistemul de operare realizeaz
ă
interfa
ţ
a între
hardware
-ul calculatorului
ş
i restul
software
-ului, toate celelalte programe utilizând
 hardware
-ul calculatorului prin intermediul sistemului de operare.
Software
-ul utilitar pune la dispozi
ţ
ia utilizatorului o multitudine de instrumente
software
necesare dezvolt
ă
rii propriilor programe, sau programe de aplica
ţ
ie
ş
i, de asemenea,instrumente
software
cu ajutorul c
ă
rora se poate men
ţ
ine buna func
ţ
ionare a sistemului decalcul. Programele din cea de-a doua categorie sunt uneori direct invocate de c
ă
tre sistemulde operare, a
ş
a c
ă
pot fi considerate
ş
i componente ale sistemului de operare.Dac
ă
, pân
ă
în anii '80, se f 
ă
cea o distinc
ţ
ie net
ă
între calculatoare mari, calculatoaremedii sau microcalculatoare, în principal pe baza dimensiunii memoriei
ş
i vitezei de prelucrare a datelor, odat
ă
cu apari
ţ
ia calculatoarelor personale comerciale în 1976, cândSteven Jobs
ş
i Steve Wozniak au fondat firma APPLE,
ş
i odat
ă
cu cre
ş
terea gradului deintegrare a componentelor electronice, no
ţ
iunile de calculatoare mici, medii sau mari nu maisunt atât de clare. Ast
ă
zi, un calculator personal care poate intra în dotarea oric
ă
rei familii,dar care poate fi folosit cu succes în majoritatea aplica
ţ
iilor întâlnite în practic
ă
, are ocapacitate de memorare
ş
i o vitez
ă
de prelucrare mult superioar 
ă
capacit
ăţ
ii de memorare
ş
ivitezei de prelucrare de la calculatoarele mari din anii '70.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Emilia Sandu liked this
gefinna liked this
Andreea liked this
Andreea liked this
bamse liked this
Cornel Ciprian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->