Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intelligens-En Evne Eller Flere

Intelligens-En Evne Eller Flere

Ratings: (0)|Views: 396|Likes:
Published by iris3737

More info:

Published by: iris3737 on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

 
PSY1000 Seminar av Olga BergmoKommentar: morsmålet mitt er ikke norsk og tabellene er presentert på engelsk.
Intelligens: en evne eller flere?
Innledning
Hvorfor er det slik at noen er smartere enn andre? Hva er det som gjør at noen lærer, husker ogtenker mer effektivt enn andre? Spørsmål om intelligens har lenge inspirert forskere til å utvikleteorier om denne. I denne oppgaven skal jeg prøve å belyse noen av hovedsynspunkter av hvaintelligens er og om den består av en eller flere evner. For å begrense oppgaven skal jeg hovedsaklig presentere den psykometriske tilnærming og nevne kortfattet kognitiv prosess teori. Dette fordi jegvil kartlegge strukturen av intelligens og hva den består av.
Hoveddel
Definisjonen på intelligens er følgende: Intelligens er evnen til å tilegne seg kunnskap, tenke ogresonnere effektivt, og å forholde seg adaptivt til omgivelsene.Psykologene studerer intelligens på to måter: ved hjelp av psykometri og ved hjelp avkognitiv prosess
Psykometri er statistiske studier av psykologiske tester. Den psykometriske tilnærming til intelligensfokuserer på antall og type av evner som inngår i definisjonen av intelligens. Forskere innen psykometri har lenge prøvd å identifisere mentale evner av menneskets sinn. Er det flere av demeller er det en, eller bare noen få hovedevner?De psykologiske testene som man utførte målte forskjellige mentale evner som omfang avordforråd, forståelse av lesestoff, fullføring av setninger, tallberegning, løsning av matematiske problemer osv. Ved hjelp av teknikk kalt faktor analyse (definisjon - statistisk teknikk som tillater en forsker å redusere et stort antall måleresultater til en mindre mengde faktorer som identifiserer atferdsmåter eller testskårer som er sterkt korrelert med hverandre) prøvde man å finne sammenheng
1
 
i korrelasjon mellom resultatene av disse testene. Denne analysen har avslørt at høyest korrelasjonfantes blant testene som målte samme underliggende evne, dvs. verbal eller matematisk evne.Imidlertid, fantes det også en korrelasjon mellom resultatene på både verbale og matematiske tester,men ikke i så høy grad.Dette har ført forskere til å tenke på at det måtte finnes en viss generell mental basis.Charles Spearman (1923) var den første psykolog til å vise til en generell mental intelligens som hankalte
 g 
Faktor 
 
. Det som imponerte han mest var at resultater fra både verbale og matematiske tester korrelerte så høyt som over 0.40. Han konkluderte at den intelligente ytelsen skyldes delvis (i størregrad)
 g 
Faktor som gir mulighet til å skåre høyt på tvers av testene og delvis (i mindre grad) despesifikke mentale evner som lar en utføre spesifikke oppgaver. For eksempel, om man skårer høyt på en matematisk test så er det pga
 g 
Faktor, men også fordi man besitter den spesifikke evnen til ålære matematikk.En annen psykolog, Thurstone, var også imponert av denne korrelasjonen, men heller fordihan mente at korrelasjonen var lav. Han argumenterte at den mentale ytelsen er definert av 7spesifikke evner, så kalte primære mentale evner, og ikke av
 g 
Faktor.Tabell av Thurstones primære mentale evner:Raymond Cattell(1971) og John Horn(1985) foreslo en annen modell. De delte
 g 
Faktor i toundertyper: krystallisert intelligens og flyttende intelligens. Krystallisert intelligens er intellektuelleevner som avhenger av et informasjonslager bestående av eksisterende ferdigheter, kunnskap ogerfaringer med problemløsning. Flyttende intelligens er evnen til å forholde seg til nye problemløsnings situasjoner der personlig erfaring ikke bidrar til noen løsning.Bilde av modellen:
2
 
Den mest utfyllende system finner vi hos John B. Carroll (1993). Han re-analyserte data basert på over 100 års psykometrisk forskning og utviklet tre-nivå modellen. Her rangerte hanmentale evner på 3 nivåer – generelle, brede og smale (spesifiserte) – i en hierarkisk modell.Bilde av modellen:Som man ser, modellen er strukturert slik at den inneholder nesten alle mulige kognitiveevner som begynner fra spesifikke evner og går oppover til
 g 
Faktor.Etter over 100 års forskning er det fortsatt en del uenighet blant psykologer om hva intelligensen er. Noen argumenterer for 
 g 
Faktor som en sann kjerne av intelligensen og som den viktigste kognitivekomponenten til å lykkes både akademisk og jobbmessig.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Michele Guarini liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->