Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần 1. QUẢN TRỊ SQL SERVER
BẮT ĐẦU VỚI SQL SERVER
TÌM HIỂU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SQL SERVER TRÊN MẠNG MÁY TÍNH
CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL SERVER
CÀI ĐẶT SQL SERVER
QUẢN TRỊ SERVER
INSTANCE
Instance
ĐIỀU KHIỂN CÁC DỊCH VỤ CỦA SQL SERVER
QUẢN TRỊ SERVER
THIẾT LẬP KẾT NỐI ĐẾN SERVER
CẤU HÌNH KẾT NỐI MẠNG CỦA SERVER
QUẢN TRỊ CÁC CLIENT
QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢNG DỮ LIỆU – TABLE
CÁC CHUẨN TẮC
THIẾT KẾ BẢNG DỮ LIỆU
TẠO BẢNG DỮ LIỆU
KHÓA INDEX
THIẾT KẾ KHÓA INDEX
TẠO KHÓA INDEX
XÓA INDEX
KHUNG NHÌN – VIEW
KHÁI NIỆM KHUNG NHÌN
TẠO KHUNG NHÌN
SỬ DỤNG VIEW
THỦ TỤC LƯU TRỮ
KHÁI NIỆM THỦ TỤC LƯU TRỮ VÀ HÀM
PHÂN LOẠI THỦ TỤC LƯU TRỮ
THIẾT LẬP THỦ TỤC LƯU TRỮ
SỬA, XÓA THỦ TỤC
TRIGGER
KHÁI NIỆM TRIGGER
NHỮNG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRIGGER
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIGGER
TẠO TRIGGER
SỬA, XÓA TRIGGER
XUẤT – NHẬP DỮ LIỆU
SERVER LIÊN KẾT – LINKED SERVER
SỬ DỤNG BCP VÀ BULK INSERT NHẬP DỮ LIỆU
IMPORT VÀ EXPORT CƠ SỞ DỮ LIỆU
EXPORT – XUẤT DỮ LIỆU
SAO LƯU, KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
NHỮNG LÝ DO PHẢI SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
CÁC LOẠI BACKUP
CÁC MÔ HÌNH PHỤC HỒI DỮ LIỆU
SAO LƯU CƠ SỞ DỮ LIỆU - BACKUP DATABASE
KHÔI PHỤC DỮ LIỆU – RESTORE DATABASE
CHẾ ĐỘ BẢO MẬT – SECURITY MODE
SERVER ROLE, DATABASE ROLE
QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG
NHÂN BẢN DỮ LIỆU
GIỚI THIỆU VỀ NHÂN BẢN DỮ LIỆU
CẤU HÌNH PUBLISHER VÀ DISTRIBUTOR
TẠO PUBLICATION
TẠO PUSH SUBSCRIPTION
TẠO PULL SUBSCRIPTION
THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU
Phần 2. CÂU LỆNH T-SQL
ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DATA DEFINITION LAGUAGE - DDL)
THAO TÁC VỚI DỮ LIỆU (DATA MANIPULATION LANGUAGE - DML)
TRUY VẤN DỮ LỆU
TẠO BẢNG BẰNG LỆNH SELECT INTO
LỆNH COMPUTE BY
TOÁN TỬ UNION
TRUY VẤN DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG
TRUY VẤN TỔNG HỢP
TRUY VẤN LỒNG NHAU
UPDATE, DELETE, INSERT VỚI LỆNH TRUY VẤN LỒNG NHAU
LỆNH READTEXT – ĐỌC TEXT, IMAGE
THAO TÁC DỮ LIỆU NGOÀI
MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN
TRANSACTION – PHIÊN GIAO DỊCH
GRAND – GÁN QUYỀN
REVOKE – TƯỚC QUYỀN
DENY – TỪ CHỐI QUYỀN
TRỢ GIÚP
GIỚI THIỆU
KẾT NỐI VỚI SQL SERVER BẰNG ADO
KẾT NỐI VỚI SQL SERVER BẰNG SQL-DMO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quan Tri Va Phat Trien Ung Dung Voi SQL Server 2000- Tran Cong Dang, HVQS

Quan Tri Va Phat Trien Ung Dung Voi SQL Server 2000- Tran Cong Dang, HVQS

Ratings: (0)|Views: 383 |Likes:
Published by dtphong3

More info:

Published by: dtphong3 on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 39 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 44 to 114 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 119 to 192 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 197 to 206 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 211 to 238 are not shown in this preview.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Minh Phương liked this
havu1928 liked this
tiendat83_sttt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->